AD | Fluwelen vuistslag UTS voor Tweede Kamer

Fluwelen vuistslag UTS voor Tweede Kamer

UTS CEO Paul de Geus schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat hij aan alle regels voldoet en dat UTS zelf niet betrokken bij illegale online gaming activiteiten

Willemstad – Overheids-nv UTS heeft in een zorgvuldig geformuleerde brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de vragen over online gaming, op een diplomatieke manier gepleit voor zorgvuldigheid en daarmee samenhangend het vrijwaren van ‘onnodig en onterecht toegebrachte schade’.

In de brief wordt de term online gaming niet één keer genoemd, net zoals de naam van de vragensteller, in dit geval Tweede Kamerlid Ronald Van Raak eveneens onvermeld blijft.

De brief begint met de mededeling dat het misschien ongebruikelijk is voor de Tweede Kamer om post van een Curaçaose onderneming te krijgen. Maar, zo betoogt UTS:

,,Wij zijn immers in uw aandacht komen te staan door schriftelijke Kamervragen aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie.”

UTS schrijft waardering te hebben voor de betrokkenheid van de Nederlandse parlementariërs bij het reilen en zeilen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De nv begrijpt ook dat de Tweede Kamer meer uitleg wil over zaken die het gemeenschappelijk belang van het Koninkrijk betreffen. Lees verder op Antilliaans Dagblad

Maar nu er vragen over de nv zijn gesteld, heeft UTS de behoefte ‘u langs deze weg van relevante en correcte feitelijke informatie te voorzien’.

,,De formulering van de vragen kan immers een beeld over onze onderneming oproepen dat geen recht doet aan de werkelijkheid en dat daardoor impact zou kunnen hebben op onze relatie met onze medewerkers, klanten, partners, leveranciers, stakeholders en de landen waar wij werkzaam zijn.”

De nv schrijft dat zij strikt gehouden is aan de Landsverordening telecommunicatie. Als concessiehouder staat UTS onder toezicht van het Bureau Telecommunicatie en Post. De jaarrekeningen worden door de Stichting Overheidsaccountantsbureau gecontroleerd, inclusief de bijbehorende wet- en regelgeving.

UTS niet betrokken bij activiteiten

UTS voldoet aan de regels voor financiële verslaggeving, controles en transparantie, aldus de nv.

,,Anders dan de vragen van uw geachte afgevaardigde suggereren, voldoet onze onderneming ten aanzien van de financiële verslaggeving, controles en transparantie volledig aan de voor haar geldende wet- en regelgeving, hetgeen telkens weer wordt bevestigd door de uitkomsten van wettelijk vastgelegde periodieke controles.”

De overheids-nv stelt ook niet inhoudelijk betrokken te zijn bij activiteiten die de afnemers van de diensten ontplooien. Indien de afnemers zich schuldig maken aan wetsovertreding, dan is het aan het Openbaar Ministerie om op te treden. ,,De opsporing van dergelijke misdragingen hebben de wetgevende machten in zowel uw land als ons land, naar onze mening terecht, in handen van het Openbaar Ministerie gelegd.”

Indien nodig is UTS altijd bereid om mee te werken aan onderzoeken die vanuit het OM worden opgezet.

UTS meldt ‘ten overvloede’ dat de bedrijfssector waar de Kamervragen betrekking op hebben (online gaming, red.), ‘onder de verplichtingen van de antiwitwaswetgeving valt, hetgeen impliceert dat een meldplicht geldt aangaande ongebruikelijke transacties aan de FIU hier te lande’. Voordat de nv de fluwelen vuistslag toebrengt, stelt UTS het te waarderen dat de Kamer ‘op het moment dat het belang van alle landen in het Koninkrijk aan de orde is, alert reageert en in het verlengde daarvan de behoefte kan hebben aan feitelijke informatie’. UTS is altijd bereid om vragen over de nv te beantwoorden.

,,Dat zal naar ik oprecht hoop de zorgvuldigheid ten goede komen waardoor ondernemingen die mede bijdragen aan het economisch welzijn van het Koninkrijk, in de toekomst gevrijwaard blijven van onnodig en onterecht toegebrachte schade”,

aldus de laatste zin van de brief die getekend is door Paul de Geus, ceo van UTS.

Bron: Antilliaans Dagblad

Dossier Gokken

2 Reacties op “AD | Fluwelen vuistslag UTS voor Tweede Kamer

  1. caribbeancynic

    Ik denk dat UTS de ‘schade’ die wordt toegebracht door de tweede kamervragen minder ernstig vindt dan de gevolgen van openheid bij UTS.
    Ik heb het al vaker gezegd: een klein datacenter op Curaçao is volstrekte onzin, behalve als je activiteiten faciliteert die elders verboden zijn. Natuurlijk verdient UTS aan de illegale goksites,

  2. @Menno, daar jij het steeds over namen hebt etc. Heb jij ooit van een Curacaoenaar gehoord die ”Paul de Geus” heet? Is dit wel een typische Curaçaose naam of een Surinaamse? Een Curacaoenaar die Paul, Henk, heet?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *