AD | GCB 7,5 miljoen schuld

Gino Campbell interim bij GCB

ARC: regering te traag is met het innen van de haar toekomende casinogelden | Foto Gino Campbell (GCB)

Willemstad – In april van dit jaar constateert de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) dat de Stichting Gaming Control Board (GCB) een schuld heeft van 7,5 miljoen gulden aan het Eilandgebied Curaçao.

,,De Kamer is van oordeel dat de regering te traag is met het innen van de haar toekomende casinogelden”, zo staat in de rapportage van de ARC over de jaarrekening 2010 van het Eilandgebied Curaçao, tot en met 10 oktober 2010.

Het gaat om af te dragen rechten 2010 van 5 miljoen gulden en een voorschot van af te dragen rechten 2011 van 2,5 miljoen gulden. De ARC legt hierover uit:

,,Door het Eilandgebied zijn de voorschotfacturen Iaat bij de GCB ingediend. Het voorschot 2010 van 2,5 miljoen gulden is pas op 25 augustus 2011 bij de GCB in rekening gebracht. Vervolgens is op 23 december 2011 het tweede voorschot 2010 en het eerste voorschot 2011 gefactureerd. Na 23 december 2011 zijn geen bedragen bij de GCB in rekening gebracht of door de GCB voldaan.

Volgens de tweede kwartaalrapportage 2012 dragen de casino’s vanaf 11 mei 2011 af in overeenstemming met het met de casinosector gesloten Memorandum of Understanding (MoU).

De kwartaalrapportage geeft geen uitsluitsel over de daadwerkelijk afdrachten door de casino’s aan de GCB.” Een van de doelstellingen van het Bestuurscollege was het aanpassen van de wet- en regelgeving, opdat de GCB beter kan gaan functioneren voor wat betreft haar toezichtsrol.

Zo was het de bedoeling om de GCB meer armslag en bevoegdheden te geven voor het opleggen van sancties. ,,In 2010 is deze doelstelling niet gerealiseerd. Omdat het volgens de regering wenselijk was om meer stabiliteit, gebaseerd op een evenwichtig belastingregime en een adequaat ‘regulatory regime’, in het casinowezen te krijgen, heeft de minister van Financiën (George Jamaloodin, (MFK), red.) met de vertegenwoordigers van het casinowezen overleg gevoerd.

De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in het MoU dat in mei 2011 door de minister van Financiën is ondertekend. Volgens het MoU zal de regering de casinosector vragen om een voorstel te doen voor Minimum International Control Standards (MICS).

De Kamer is van mening dat de regering zelf, eventueel met ondersteuning van de GCB, de controlestandaards dient te bepalen. Het is immers de overheid die uiteindelijk verantwoordelijk is op de controle op de casinosector”, zo oordeelt de GCB uiteindelijk.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Gokken – casino’s & loterijen (FWNK, GCB & illegale loterijen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *