AD | Geen doorlichting bij RdK

Klaagschrift Angelica door Hof afgewezen | Extra

Willemstad – Het klaagschrift dat voormalig hoofd onderhoud CRU/Boo Eugene Angelica bij het Hof heeft ingediend om het Openbaar Ministerie te dwingen een complete doorlichting te verrichten bij Refineria di Kòrsou (RdK), is verworpen.

Angelica meende dat er bij het overheidsbedrijf sprake zou zijn van corruptieve handelingen. In november schreef Angelica een brief aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie nadat het Openbaar Ministerie bekend had gemaakt onderzoek te zullen verrichten naar vermeende poging tot omkoping bij RdK.

Angelica wilde dat ook zijn aangifte die hij eerder had gedaan van wanbeleid bij het overheidsbedrijf serieus zou worden genomen. Angelica herinnerde het Hof eraan dat hij op 25 januari 2017 aangifte had gedaan van mogelijke strafbare feiten gepleegd bij RdK en het toenmalige Multidisciplinair Projectteam (MDPT), waar Werner Wiels toen nog de scepter zwaaide, en dat hier door het Openbaar Ministerie nog niets mee was gedaan.

De oud-werknemer van CRU stelde zich ‘ernstige zorgen te maken over het kennelijke gebrek aan voortvarendheid van het Openbaar Ministerie’ over zaken die, zo stelt Angelica, de gehele bevolking van Curaçao treffen. Volgens Angelica heeft er bij CRU – dat onder RdK valt – sinds 2010 op grote schaal wanbeleid plaatsgevonden. Volgens hem zijn er daarbij ook strafbare feiten gepleegd, zoals valsheid in geschrifte, verduistering, diefstal en oplichting.

Ter zitting in de raadkamer van het Hof heeft Angelica het beklag toegelicht en heeft daarbij verklaard dat hij de aangifte heeft gedaan in zijn hoedanigheid van bezorgde burger. Voorts heeft hij verklaard dat hij sinds september 2015 gepensioneerd is en dus niet langer werkzaam is bij CRU. Het Hof heeft zich – naar nu blijkt – op 19 februari van dit jaar uitgesproken over deze zaak en Angelica niet ontvankelijk verklaard en zijn beklag afgewezen. Het Hof heeft hierbij overwogen dat slechts diegene die door het achterwege blijven van een strafvervolging getroffen is in een belang dat hem bepaaldelijk aangaat, kan worden aangemerkt als belanghebbende. Vereist wordt dat de klager een specifiek eigen belang aangeeft. Daarnaast geldt dat dit belang objectief, dus los van de persoonlijke beleving van de klager, bepaalbaar moet zijn.

,,Het Hof is van oordeel dat het belang van klager bij het doen van beklag – zoals door hem in de raadkamer toegelicht – niet kan worden aangemerkt als een belang dat hem bepaaldelijk aangaat, waardoor klager niet als rechtstreeks belanghebbende in de zin van artikel 15 Sv (Wetboek van Strafvordering, red.) kan worden aangemerkt. Om die reden kan klager niet worden ontvangen in het beklag”, aldus de beschikking van het Hof dat in handen is van deze krant.

De aantijgingen van Angelica zijn zoals gemeld niet nieuw. In 2017 werd in de media al uitvoerig stilgestaan bij de beschuldigingen van Angelica en ex-financial controller Shenil Isidora van RdK. Toenmalig RdK-directeur José van den Wall-Arnemann liet toen weten dat ‘de personen die deze beschuldigingen uiten niet het belang van de bevolking als voornaamste doel voor ogen hebben, maar vooral vergelding willen voor hun ontslag’.

Met hun uitlatingen willen de twee de directeur Van den Wall-Arnemann en voormalig voorzitter van het MDPT Werner Wiels belasteren, aldus de eerdere verklaring.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AD | Geen doorlichting bij RdK

 1. De Rechtsspraak

  Dus is duidelijk dat wederom een stroman de deksel op de neus heeft gekregen.

 2. Bizar dat het Hof tot deze conclusie is gekomen. Het is miedig van deze klokkenluiders en had er anders geoordeeld moeten worden.

 3. Jammer, want het lijkt mij daar een enorme puinhoop vol verkwistingen en nepotisme.

  Is de burger, de RdK is van ons, niet door benadeeld?

  Is er weer een burgerinitiatief nodig om het OM uit haar luie stoel te krijgen?

  Dat leidde de laatste keer wel tot vervolging van Schotte die nu drie jaar in het oranje van zijn verfoeide Nederland in Huize de Goede Toekomst zit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *