AD | ‘Geen rol in financiële offshore’

Alleen belang bij de financiële offshore op Aruba, Curaçao en Sint Maarten waar het gaat over het tegengaan van misbruik van fiscale regelingen | De Ondernemer

Den Haag – Het Koninkrijk heeft alleen een belang bij de financiële offshore op Aruba, Curaçao en Sint Maarten waar het gaat over het tegengaan van misbruik van fiscale regelingen. Verder is dat een autonome bevoegdheid van de landen zelf.

Dat geldt ook voor het afgeven van licenties voor online gokbedrijven. Dat antwoordt minister Wopke Hoekstra van Financiën op vragen van SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak. Het Kamerlid was gestuit op artikelen uit 1995 over overleg tussen Nederland en de toenmalige Nederlandse Antillen over fiscale regelgeving. De toenmalige staatssecretaris van Financiën, Willem Vermeend, noemde het een Koninkrijksbelang.

,,Uit dat overleg is een wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BKR) voortgekomen”, schrijft Hoekstra. Het doel was om misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling tegen te gaan. Het Nieuw Fiscaal Raamwerk (NFR) waar in de artikelen ook over werd gesproken is op 1 januari 2000 van kracht geworden, aldus de minister, ‘om mee te bewegen met de internationaal geldende fiscale normen’. Het NFR bracht wijzigingen met zich mee voor de inkomsten- en winstbelasting op de Antillen.

,,Bij de implementatie van het NFR zijn hiervoor overgangsregelingen getroffen die uiterlijk op 31 december 2019 aflopen.” Deze regelingen zijn op 10 oktober 2010 overgegaan op de autonome landen. Volgens Hoekstra heeft Nederland geen enkele rol gespeeld bij de totstandkoming van het NFR. Dat was aan het parlement van de Nederlandse Antillen. Wel is er bij de aanpassing van de BKR in 1995 al gesproken over afstemming op het nog in te voeren NFR.

,,Uitgangspunt bij die aanpassing was (enerzijds) de totstandkoming van een aantrekkelijk fiscaal stelsel voor economische activiteiten (financiële dienstverlening) op de Nederlandse Antillen.” Een tweede belangrijk punt was het voorkomen van belastingontduiking. De gewijzigde BKR is op 13 december 1996 bij Rijkswet ingevoerd.

Online gokken blijft landsaangelegenheid

Net als alle voorgaande bewindslieden brandt ook minister Hoekstra zich niet aan vragen van Van Raak over online goksites die vanuit Curaçao, Aruba of Sint Maarten worden aangeboden. Dat is de verantwoordelijkheid van de landen zelf. Hij kan geen aantallen noemen en weet niet of er Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn.

Eventuele criminele activiteiten moeten door de Openbaar Ministeries van Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden aangepakt, al dan niet met steun van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en het Team Bestrijding Ondermijning (TBO).

Eenzelfde antwoord krijgt de vraag van Van Raak of Nederland een rol heeft gespeeld bij het maken van Malta als hub voor Curaçaose licentiehouders voor de Europese markt. In Nederland worden geen licenties uitgegeven, aldus Hoekstra, en er is geen specifiek beleid voor Malta.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

1) Deelt u de mening van de voormalige staatssecretaris van Financiën in 1995 dat offshore een Koninkrijksbelang is? Zo nee, waarom niet?

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010644745:mpeg21:p002

2) Wat is er gebeurt met het voorgestelde Nieuw Fiscaal Raamwerk van de Vereniging Offshore Belangen? Is dit in de één of andere vorm, onder één of andere naam, in de praktijk gebracht? Welke regelingen betreft het hier? Hoe lang zijn deze regelingen in werking geweest, of zijn deze regelingen nog altijd in werking? Zijn in deze regelingen anti-misbruik bepalingen opgenomen? Zo ja, welke? Hoe en door wie wordt hier dan toezicht op gehouden?

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010644771:mpeg21:p002

3) Welke rol heeft het ministerie van Financiën of een andere Nederlandse overheidsorganisatie of een commercieel bedrijf in opdracht van een Nederlandse overheidsorganisatie gespeeld bij het ontwerpen en/ of beheren van deze Nederlands-Antilliaanse financiële offshore dienstverlening?

4) Deelt u mijn constatering dat sprake is van gedeelde financiële offshore dienstverlening tussen Nederland en de andere landen in het Koninkrijk? Zo nee, waarom niet? Waarom noemt u de afspraken tussen het ministerie en de Vereniging Offshore Belangen en Curaçao geheim en onbekend?

https://koninkrijksrelaties.nu/2018/09/24/geen-inzage-in-geldstromen-tussen-online-goksector-op-curacao-en-nederland/

5) Welke Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense Egaminglicentiehouders bezitten tevens bedrijven in Nederland? Welke Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense Egaminglicentiehouders verrichten ook financiele dienstverlening in Nederland?

6) Hoeveel Curaçaose online (en VPN) gokbedrijven en hoeveel online websites bevinden zich thans binnen de Nederlands-Antilliaanse financiële offshore dienstverlening? Hoeveel Arubaanse online (en VPN) gokbedrijven en websites bestaan er thans? Worden deze ook vanuit de Nederlands-Antilliaanse financiele offshore dienstverlening bestuurt (en/ of vanuit Curaçaose datacenters gerund)? Hoeveel Sint Maartense online (en VPN) gokbedrijven en websites bestaan er thans? Worden deze ook vanuit de Nederlands-Antilliaanse financiele offshore dienstverlening bestuurt?

7) Deelt u mijn opvatting dat als binnen de Nederlands-Antilliaanse financiële offshore dienstverlening ongereguleerde en illegale online gokactiviteiten worden ondernomen waarbij gebruik wordt gemaakt van Nederlandse fiscale afspraken, dit niet alleen een zaak kan zijn van het land Curaçao?

8) Deelt u mijn constatering dat de International Financial Group (IFG) een opvolger is van de Vereniging Offshore Belangen? Deelt u mijn constatering dat IFG tevens een vereniging is van Egaminglicentiehouders?

9) Welke rol heeft Nederland gespeeld om van Malta een ‘hub’ te maken voor Curaçaose licentiehouders om de Europese markt te kunnen bedienen? Welke Nederlandse, Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense Egaminglicentiehouders verrichten eveneens financiele dienstverlening in Malta?

http://www.flushdraw.net/news/mafia-linked-italian-sports-betting-sites-threaten-legal-retaliation-over-malta-regulatory-suspension/

10) Kunt u aangeven hoe groot het aandeel van online gokbedrijven is in de Nederlands-Antilliaanse financiële offshore dienstverlening, gespecificeerd per jaar, vanaf de start van deze online gokindustrie vanaf 1995 tot heden? Zo nee, waarom niet?

Bron: Tweede Kamer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *