AD | Gijsbertha: Maatregelen wel degelijk effectief

Minister Kenneth Gijsbertha | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De regering-Rhuggenaath is van mening dat de maatregelen die gedurende 2018 genomen zijn, waaronder een verplichtingenstop en het voorafgaand financieel toezicht, ‘wel degelijk’ een verdere verslechtering van de situatie hebben beperkt.

Dit schrijft Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) aan voorzitter Raymond Gradus van het College financieel toezicht (Cft). Het Cft had aangegeven dat vergeleken met de prognose er sprake is van zowel tegenvallende baten als overschrijdende lasten; en opgemerkt werd dat de eerder door de regering benoemde maatregelen, waaronder een verplichtingenstop en het voorafgaand financieel toezicht, ‘ineffectief blijken te zijn’.

Het kabinet in Fòrti bestrijdt dit dus in de jongste brief aan Cft. ,,Het tekort op de gewone dienst in 2018 is lager gebleven dan in 2017, ondanks de sterkere economische krimp in 2018 en de daardoor tegenvallende belastinginkomsten. Welbewust van de staat van de overheidsfinanciën is het voorafgaand toezicht versterkt door de verantwoordelijkheid van de ministers hierbij te vergroten.” Tevens heeft de regering als richtlijn aangenomen dat oude openstaande schulden (verplichtingen zonder bestelbon) budgetneutraal verwerkt moeten worden in de begroting.

Gijsbertha verwijst naar het meest recente Article IV Consultation-rapport van het IMF, waarin de negatieve effecten van de economische crisis in Venezuela op de economische ontwikkeling van Curaçao worden onderkend. ,,Het IMF constateert dat het bbp (bruto binnenlands product) van Curaçao in de periode 2016-2018 naar schatting met 5,5 procent is gekrompen, en verwacht voor 2019 een additionele krimp van circa 2 procent, voornamelijk als gevolg van de vrijwel stilliggende raffinaderij.”

Door de implementatie van de verschillende verbeteringstrajecten en projecten uit de in oktober 2018 vastgestelde ‘Groeistrategie Curaçao, Integraal en Samen’, beoogt het kabinet-Rhuggenaath (PAR/MAN/PIN) naar eigen zeggen ‘voorgoed het tij te keren op het eiland’. Gijsbertha: ,,De Groeistrategie richt zich op het bewerkstelligen van structurele economische groei, welke ondersteund wordt door een sterk overheidsapparaat en duurzame overheidsfinanciën.”

Ondanks de aanhoudende economische recessie worden zowel de inkomstenverhogende als uitgavenbeperkende inspanningen van de overheid ‘verder geïntensiveerd’. Het voornemen van de regering is om te allen tijde een juiste balans te vinden tussen enerzijds het voldoen aan de normen uit de Rijkswet financieel toezicht (Rft) en anderzijds ‘het niet disproportioneel belasten van de economische ontwikkeling van Curaçao’.

De aangekondigde maatregelen, waaronder de verhoging van de omzetbelasting (ob) en de accijnzen, worden in dit kader op een gematigder wijze geïmplementeerd dan voorheen gepland. Naar verwachting zal de verhoging van de omzetbelasting en de accijnzen per 1 augustus van kracht worden.

Gijsbertha: ,,Het bestuur is ervan overtuigd dat een consistente implementatie van de voorgenomen hervormingen en maatregelen op middellange termijn tot zowel duurzame economische groei als structureel gezonde overheidsfinanciën zullen leiden.”

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “AD | Gijsbertha: Maatregelen wel degelijk effectief

  1. Curacao Revisited

    weet trouwens iemand op dit forum of ENNIA ooit nog eens een jaarrekening gaat publiceren? Deadline voor 2018 was vandaag maar nog niets gelezen in de krant of online.
    Verbaast mij ook dat de media hier totaal geen aandacht aan besteden: zijn de lokale media dusdanig afhankelijk van reclame inkomsten dat zij niet meer in staat zijn om objectieve feiten (ENNIA heeft voer 2017 en 2018 niet gerapporteerd) te publiceren?! Net zoals met Girobank zal het mij niet verbazen dat de belasting betaler weer op kan draaien voor financieel wanbeleid (Reinald Curiel die meer tijd bezig is met happy hours dan met verzekerings zaken).

  2. Curacao Revisited

    Typisch van dit kabinet: allerlei kreten zoals groei strategie en hervormingen maar geen concrete veranderingen of plannen. Men doet maar wat en hoopt de problemen voor zich uit te schuiven onder het motto dat er een balans moet zijn tussen financieel beheer (dat niet plaatsvindt) en economische groei (die onder de huidige regering niet gaat plaatsvinden).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *