AD | Gouverneur: Samen sterk voor de jeugd

Gouverneur Lucille George Wout | Foto Dick Drayer

Gouverneur Lucille George Wout | Foto Dick Drayer

Willemstad – Jeugd in de jeugdzorg, het onderwijs, de justitiële keten en thuis was het hoofdonderwerp van de traditionele kersttoespraak van de gouverneur van Curaçao Lucille George- Wout van dit jaar. Tijdens de reflectie op het afgelopen jaar besteedde de gouverneur ruim aandacht aan de jongeren die in minder positieve situaties verkeren, die moeite hebben om zich aan te passen aan het onderwijssysteem, en die zich in het criminele circuit bevinden.

,,Ik heb de wens uitgesproken, dat het nieuwe jaar mede in het teken zal staan van het onderkennen van de uitdagingen die ons land kent, wanneer het gaat om het geven van aandacht aan de jongeren in ons land; in het onderwijs, in de jeugdzorg, in de justitiële keten, maar natuurlijk eerst en vooral bij ons thuis; de opvoeders. Met de onderkenning van de noodzaak de daadwerkelijk aanwezige problemen aan te pakken, maken we ook een aanvang met de oplossing ervan”,

aldus de gouverneur. Volgens George-Wout gaat de jeugdproblematiek iedereen aan en niet alleen de justitiële keten.

,,De sociaalpedagogische sector en de educatieve sector moeten de koppen bij elkaar steken om het probleem aan te pakken en nieuwe perspectieven openen voor de groep jongeren. We moeten dit probleem urgent aanpakken en voorkomen dat meer van onze jongeren op de negatieve weg belanden.”

In haar woorden besteedde ze tevens aandacht aan de vele vrijwilligers die zich inzetten voor deze probleemgroep. Tevens stelt ze dat het zeer noodzakelijk is dat de heel Curaçao gaat beseffen dat we in een coherente en consequente richting moeten gaan voor zowel de toekomstige generatie als de huidige generatie voor een beter leven, een beter onderwijs en een betere maatschappij. Positivisme, perspectieven en hoop in vorming en educatie zijn daarbij de sleutel.

,,Hopelijk bij een volgend kerstfeest, wanneer we ons wederom bezinnen op hetgeen er in onze levens en in de maatschappij plaatsvindt, we kunnen constateren dat er sprake is geweest van een kentering in onze samenleving en dat we zijn begonnen met een ontwikkeling in de juiste richting. Een kentering die ertoe leidt dat meer jongeren participeren in de samenleving, ze kansen krijgen om zich te ontwikkelen en daardoor op positieve wijze bijdragen aan onze maatschappij en onze traditionele normen en waarden in ere houden.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *