AD | Gros Lobverzoeken beantwoord

Vrijwel alle Financien en Offshore Online Hazardspelen LOB’s bleven onbeantwoord

Willemstad – In 2018 heeft het Vergunningenloket in totaal 243 ‘Landsverordening openbaarheid van bestuur’ (Lob)-verzoeken ontvangen die doorgestuurd zijn naar 315 uitvoeringsorganisaties en/of ministeries.

Hiervan zijn 208 (66 procent) beantwoord en 107 niet. Het ministerie van Algemene Zaken (AZ) kreeg negen Lobverzoeken die ook allemaal (100 procent) beantwoord zijn. Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) kreeg de meeste verzoeken binnen (89), waarvan 91 procent beantwoord is.

Op de tweede plaats van aantal verzoeken komt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) (50), dat 88 procent van de verzoeken beantwoordde.

Het slechtst scoort het ministerie van Financiën dat 22 Lob-verzoeken binnenkreeg, maar er slechts één (5 procent) beantwoordde. In vergelijking met 2017 (110) is er in het jaar 2018 een toename van 133 verzoeken.

Deze cijfers zijn te lezen in een onlangs bij de Staten ingediend rapport dat opgesteld is door het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD). De meerderheid van de verzoeken had betrekking op adviezen van de onderwijsinspectie, beleidsstukken inzake onderwijs, legal retainer-contracten, vergunningen waaronder bouwvergunningen, sloopvergunningen, aanlegvergunningen, verkavelingsplannen en hindervergunning.

Uitgelegd wordt dat verzoeken binnen drie weken beantwoord moeten worden met een verlenging van drie weken. Slechts 12 procent van de verzoeken is binnen drie weken beantwoord en 29 procent binnen zes weken. Een kwart van de verzoeken is na langer dan zes weken beantwoord.

,,Ondanks het verlopen van de doorlooptijd, blijft het Vergunningenloket de uitstaande antwoorden via de afdeling Afgifte monitoren met de desbetreffende backoffices (de ministeries en uitvoeringsorganisaties), met het doel de klant alsnog van dienst te kunnen zijn”, zo stelt BPD.

Uit het overzicht van BPD blijkt dat bij Financiën de Lob-verzoeken voornamelijk verband hielden met de Landsverordening buitengaatse hazardspelen, de Loterijverordening, de jaarcijfers van BNP Trust op Curaçao en rapporten van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab).

Bij OWCS ging het om inzage in documenten ten behoeve van opleidingsinstituten, erkende scholen, status Landsverordening Raad voor Onderwijs en arbeidsmarkt en beleid met betrekking tot het leermateriaal voor het middelbaar beroepsonderwijs (sbo).

Bij het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) gingen de verzoeken (38) over reclameborden en wegbewijzeringsborden, het aantal privévluchten uit Venezuela en Colombia en allerhande gemaakte kosten aan verschillende (rechts)personen en correspondentie met betrekking tot bouwaanvragen.

Contactpersoon backoffices

In het rapport wordt geconcludeerd dat het contact met de backoffices niet goed verloopt. BPD: ,,Een van de knelpunten die het Vergunningenloket afgelopen jaar ervaren heeft, is dat de bereikbaarheid van de backoffices niet optimaal was.

Het gevolg hiervan was dat het contact met de backoffices erg stroef verliep. Voor het jaar 2019 verwachten wij een positieve verandering aangezien alle ministeries een contactpersoon hebben aangewezen als het om Lob-verzoeken gaat.”

Bron: Antilliaans Dagblad van 24 januari 2020

Naschrift KKC

Vrijwel alle 63 Offshore Online Hazardspelen LOB’s van de Knipselkrant Curacao van 5 juni 2018 bleven tot op heden onbeantwoord. Klik hier voor het overzicht.

 

4 Reacties op “AD | Gros Lobverzoeken beantwoord

  1. Ze hebben 1e wereldpretenties als het om salariseisen gaat, 3e wereldtrekjes als het om functioneren gaat @ Dislect

  2. Zou forti 1ste wereld pretenties hebben dan zou je inspanning verwachten om die pretenties waar te maken. Ik denk meer aan een derde wereld minister van een democratisch gekozen nepotisme. Die duidelijk laat weten hoeveel belang de bestuurders hebben bij hun bevolking. “het is stem vee dat na het stemmen alleen nog functie heeft als belasting betaler” nada mas.

  3. 5% beantwoord!
    Hoe weinig achting kun je hebben voor burgers.

    Zegt alles over het beschavings- en ontwikkelingsniveau van de Minister waaraan het betreffende Ministerie “lijdt”.
    3e wereld Minister met 1e wereld pretenties.

  4. Een blijk van respect / beschaving (misschien zie woordenboek) naar de burger of bedrijf toe is 100% beantwoord binnen korte termijn, zo simpel is dat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *