AD | Handboek voor digitaal lesmateriaal

Handbiek digital onderwijs

Reisgids digitaal leermateriaal

Willemstad – In de toekomst kan het onderwijsveld op Curaçao zich gemakkelijker een weg banen door het aanbod van digitaal leermateriaal in de vorm van tekst, maar ook bijvoorbeeld YouTube-opnames waarbij uitleg gegeven wordt over leerstof.

Met de onlangs aangeboden ‘Reisgids digitaal leermateriaal’ is de schoolbesturen een praktische wegwijzer aangeboden naar digitale bronnen, werkvormen en tools voor het onderwijs. Initiatiefnemer is Louis Hilgers, initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Digitaal Leermateriaal. De Reisgids Digitaal Leermateriaal bestaat uit een boek en de vrij toegankelijke ‘webapp’ .

De stichting Reisgids Digitaal Leermateriaal wil docenten en ouders in het Funderend en Voortgezet Onderwijs in het Nederlands taalgebied – Nederland, Vlaanderen, Curaçao, Aruba, Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba) en Suriname – ondersteunen door een wegwijzer aan te bieden naar meer verantwoorde inzet van digitaal leermateriaal in het onderwijs.

Uitgelegd wordt: ,,De reisgids biedt overzichten van goede bronnen en beschrijvingen van didactische werkvormen. Ook handreikingen voor het zelf maken of arrangeren van digitaal leermateriaal, gebaseerd op beschikbare tools en applicaties, maken deel uit van deze cross mediale publicatie. Het bijbehorende boek met onder meer hoofdstukken over didactiek, mediawijsheid-competenties, maken en arrangeren van lesmateriaal wordt gratis uitgereikt aan alle docenten in het Funderend en Voortgezet onderwijs op Curaçao en de overige voormalige Antillen. Gratis omdat deze stichting als ideaal heeft dat elke leraar zijn eigen les optimaal kan verrijken met precies passend digitaal leermateriaal.”

Dat het gratis is wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning uit het bedrijfsleven en door onderwijsverantwoordelijke organisaties.
Meer informatie over alle betrokkenen via deze website

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *