AD | Hoger beroep tegen eerder vonnis olielek door rechter afgewezen

Vonnis uitspraak

Vonnis uitspraak

Willemstad – Rechter Van der Bunt heeft het verzoek van de Isla-raffinaderij afgewezen om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van 21 juli in de zaak van de Stichting Monumentenzorg en Sea Shore Properties (SSP).

Deze partijen hadden een zaak tegen Isla aangespannen voor geleden schade door het olielek van augustus 2012 bij Jan Kok. Het verzoek werd gisteren in een vonnis afgewezen.

Op 21 juli van dit jaar vonniste rechter Beukenhorst bij het Gerecht in Eerste Aanleg, dat Isla de mogelijkheid kreeg te bewijzen dat de gelekte olie niet van haar afkomstig was. Beukenhorst kwam tot dit oordeel nadat hij stelde dat de stichting Monumentenzorg en SSP er voorshands in waren geslaagd om te bewijzen dat de olie waardoor zij schade hadden geleden, afkomstig was van COT, de olieterminal die Isla huurt en exploiteert bij Bullenbaai. De zaak zou voortgezet worden op 18 augustus.

Isla diende op 4 augustus een verzoek in bij het Hof om afzonderlijk in hoger beroep te gaan tegen dit vonnis. Maar dat is nu door het Hof verworpen.

,,Het Hof is van oordeel dat een snelle en doelmatige procesgang niet vereist dat daarvan afzonderlijk hoger beroep wordt ingesteld.”

Isla moet nu op 10 november aan de rechter kenbaar maken wat haar volgende stap wordt, dat wil zeggen of zij het bewijs door getuigen wil laten leveren.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *