AD | Hogere celstraf voor moordmakelaar

Belangrijke rol anonieme informant | Extra

Willemstad – De ‘moordmakelaar’ in de moord op Helmin Wiels, Burney ‘Nini’ Fonseca, is in hoger beroep veroordeeld tot 26 jaar cel. Dat is de maximale tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar, verminderd met een eerdere veroordeling voor drugshandel van 4 jaar cel.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is tot dit besluit gekomen door vier belangrijke bewijsstukken: de verklaringen van de schutter Elvis Kuwas (‘Monster’), een verklaring van het voormalige hoofd van de Veiligheidsdienst die over de moord is geïnformeerd door een informant, verklaringen van een ooggetuige over een onderhandeling over de hoogte van het te betalen bedrag tussen de verdachte en de voormalige minister van Financiën, George Jamaloodin, en sms-verkeer tussen Jamaloodin en Fonseca.

Het Hof concludeert dat de verdachte de moordopdracht van Jamaloodin heeft aangenomen, dat hij over zijn vergoeding met de voormalige minister is gaan onderhandelen en vervolgens via Luigi Florentina (‘Pretu’) met Kuwas, de schutter, en de chauffeur Raul Martinez (‘Bolle’) heeft gestrikt om mee te werken. Het geld dat Kuwas en Martinez voor de klus hebben gekregen, zou Fonseca ook via Pretu aan hen hebben betaald. Kortom: hij vormde een belangrijke schakel tussen de uitvoerders en opdrachtgevers van de moord en nam op die manier de rol als ‘moordmakelaar’ op zich. ,,De bijdrage van de verdachte aan het geheel is daarmee van zo’n wezenlijk belang dat sprake is van het medeplegen van de moord op Wiels”, aldus het Hof.

,,Bij het op deze wijze aannemen van een opdracht om een volksvertegenwoordiger uit de weg te ruimen en het daarvoor geen verantwoordelijkheid op zich willen nemen, past naar het oordeel van het Hof alleen maar de maximale tijdelijke straf: 30 jaar gevangenisstraf”, zo valt er in het vonnis te lezen. Omdat een eerdere veroordeling voor drugshandel van vier jaar daarop in mindering moet worden gebracht, komt het Hof – conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM) – uit op een effectieve gevangenisstraf van 26 jaar, wegens betrokkenheid bij de moord op Pueblo Soberano-leider Helmin Wiels op 5 mei 2013.

Van de drie bekende daders is chauffeur Bolle vermoord, heeft tussenschakel Pretu vlak na zijn arrestatie zelfmoord gepleegd in het cellencomplex van Barber en zit schutter Kuwas, alias Monster, momenteel een levenslange gevangenisstraf uit. Laatstgenoemde is vorige maand gehoord tijdens de zitting in hoger beroep.

De verklaring die Kuwas daar onder ede aflegde, wankelde en verschilde in veel opzichten van de eerdere verklaring die de effectieve moordenaar heeft afgelegd. Toch heeft het Hof geoordeeld dat ook zijn getuigenis betrouwbaar en bruikbaar is als bewijs in de zaak tegen Fonseca.

,,Een belangrijk vertrekpunt is dat Kuwas onherroepelijk is veroordeeld voor het medeplegen van de moord op Helmin Wiels. Met die veroordeling is in rechte komen vast te staan dat hij de fatale schoten heeft gelost en dat hij intensief heeft samengewerkt met Bolle en Pretu. Kuwas beschikt dan ook over daderkennis en is bovendien van deze drie daders de enige persoon die nog in leven is. De meeste verklaringen die Kuwas heeft afgelegd, dateren van vóór het onherroepelijk worden van zijn veroordeling. Met betrekking tot de inconsistenties in die verklaringen kan tot op zekere hoogte een verklaring worden gevonden in de wens zijn eigen rol waar mogelijk nog af te zwakken, zoals hij in de zaak tegen de verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg als getuige heeft verklaard”, aldus het vonnis.

Belangrijke rol anonieme informant

Behalve de verklaring van Monster in het hele proces rond de moord op Wiels, spelen ook de verklaringen van een anonieme informant aan het voormalige hoofd van de Veiligheidsdienst een belangrijke rol in de veroordeling van Fonseca.

Deze informant heeft naar eigen zeggen gezien hoe minister Jamaloodin, voorafgaand aan de moord, met Fonseca en Pretu heeft onderhandeld. Het begon met een bezoek van een persoon die het Renaissance Hotel had overvallen en met de buit bij Jamaloodin kwam. Daar had de toenmalige minister geen interesse in, maar hij vroeg de overvaller wel ‘of hij iemand koud kon maken voor hem’. Helmin Wiels. Dit vroeg hij terwijl de overvaller in de auto zat, met Pretu achterin.

Die laatstgenoemde kwam diezelfde nacht nog terug met Fonseca, om het aanbod om Wiels te vermoorden verder te bespreken. De informant was op dat moment in de buurt van Jamaloodin en heeft het hele proces van dichtbij kunnen volgen. Fonseca zou daarbij hebben gezegd:

,,Ik heb gehoord dat je een werk hebt. Ik kom het aannemen.” Vervolgens zijn de twee met elkaar gaan onderhandelen. Ook de sms-berichten tussen Fonseca, Jamaloodin en Pretu opgenomen in het vonnis, sluiten aan op die verklaring. Fonseca vraagt Jamaloodin daar wanneer hij kan beginnen met werken en zegt reeds ‘zijn uniformen’ te hebben. Na een telefoontje van Pretu meldt hij dat hij iets tegen Jamaloodin moet zeggen.

Het beeld dat uit de bewijsmiddelen naar voren komt – dat Fonseca inderdaad betrokken is bij de moord op Wiels – wordt volgens het Hof verder versterkt door de vriendschap en de samenwerking tussen hem en Pretu. Dat blijkt behalve uit de verklaringen ook uit verschillende gesprekken tussen de betrokkenen, partners en hun familieleden.

,,De bewijsmiddelen laten er geen misverstand over bestaan: de verdachte was bijzonder goed bevriend met Pretu en heeft met hem ook intensief samengewerkt bij de handel in drugs.” Monster heeft volgens het vonnis in eerste aanleg als getuige al verklaard Helmin Wiels te hebben doodgeschoten. ,,Ik was toen in het gezelschap van Bolle. We zijn in een auto naar Marie Pampoen gereden. Bolle zat achter het stuur en ik was passagier. Toen we bij Marie Pampoen aankwamen stopte Bolle de auto naast een pick-up. Ik ben uitgestapt, deed mijn capuchon omhoog en schoot drie keer. Wiels keek in mijn ogen, deed een paar stappen in mijn richting en toen viel hij. Ik schoot weer.”

De schutter verklaarde al bij zijn eerste bekentenis aan de politie dat hij de opdracht had gekregen van Luigi Florentina, alias Pretu en dat die was ingeschakeld door de nu opnieuw veroordeelde Fonseca.

,,Luigi en Nini (bijnaam van Fonseca, red.) zijn de opdrachtgevers. Luigi werd ook Pretu genoemd. Nini is degene die de opdracht heeft gekregen […] Nini heeft Pretu naar voren geschoven. […] Pretu moest op zijn beurt de soldaten inhuren om de moord op Helmin Wiels te laten uitvoeren. Pretu heeft mij in vertrouwen genomen, zodat ik wist dat het serieus was.” Op die bewuste dag is Pretu, volgens de verklaring van Monster, eerst poolshoogte gaan nemen bij Marie Pampoen, terwijl Monster en Bolle bij een vriend in Koraal Specht domino aan het spelen waren. Pretu keerde terug met de boodschap: ,,Jullie moeten zo gaan, want de man staat bier te drinken te Marie Pampoen.”

Hij vertelde hoe Wiels gekleed was en is daarna weggereden. Bolle en Monster zijn vervolgens naar Marie Pampoen gegaan om de moord te plegen. De volgende dag heeft Monster zijn geld al van Pretu gekregen. Het ging om 100.000 gulden, die hij bij Pretu thuis overhandigd kreeg in een zwarte sporttas. Bij de overhandiging was ook Fonseca aanwezig, zo stelde de schutter. Met inachtneming van alle verzamelde bewijzen stelt het Hof dat ‘de verdachte’, Fonseca, aan de moord ‘een beslissende bijdrage’ heeft gehad.

,,De verdachte heeft na onderhandeling, met enkel oog voor financieel gewin, weloverwogen een opdracht aangenomen om een volksvertegenwoordiger uit de weg te ruimen. De verdachte heeft daarbij een leidende rol op de achtergrond ingenomen en anderen het vuile werk laten opknappen, met de kennelijke bedoeling zo zelf uit beeld te blijven.”

Door Helmin Wiels te verrassen met het kogelvuur dat op hem werd geopend, hebben Fonseca en zijn mededaders ‘onpeilbaar leed toegebracht aan de familieleden en de vrienden van het slachtoffer en Curaçao in rouw gedompeld’.

,,Daar komt bij dat Helmin Wiels de leider was van een politieke partij, die op dat moment een significant deel van de bevolking vertegenwoordigde. In het algemeen, binnen Curaçao, maar ook daarbuiten, heeft de aanslag de rechtsorde zeer ernstig geschokt.”

,,De verdachte heeft ervoor gekozen de verantwoordelijkheid voor zijn handelen niet op zich te nemen en heeft evenmin laten blijken spijt of berouw te hebben. Die proceshouding maakt het verwerkingsproces voor de nabestaanden des te moeilijker. Het Hof rekent ook dat de verdachte aan.”

En zo is het Hof unaniem tot het oordeel gekomen voor de maximale tijdelijke gevangenis van 30 jaar, in mindering te brengen met de vierjarige celstraf die Foseca momenteel uitzit voor drugssmokkel en witwassen.

Openbaar Ministerie tevreden

Het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao heeft laten weten ‘zeer tevreden’ te zijn met het vonnis en het te zien als ‘een grote stap voorwaarts in het onderzoek naar de dood van Helmin Wiels’. Met de celstraf van 26 jaar heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie gevonnist conform de eis van het OM. Woordvoerder Norman Serphos meldt dat het onderzoek naar de intellectuele daders van de in mei 2013 gepleegde moord op Pueblo Soberanoleider Wiels onverminderd wordt voortgezet.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Donderdag 2 mei 2013

Artikel NRC Handelsblad:

Samenvatting NRC interview: “Vreest Wiels voor zijn veiligheid? „Nee, vrezen niet. Ik ben niet bang. Dan moet je niet de politiek in gaan, als je bang bent. Maar veel mensen zijn niet blij met wat ik zeg. Ik ben in de politiek gegaan om de corruptie weg te vagen. En die zit hier op Curaçao diep. Bankiers, registeraccountants, projectontwikkelaars: op het oog nette bedrijven zitten er tot over hun oren in. En politici: die ook. Ik moet orde op zaken stellen. Ik ben het antwoord van het volk op deze dingen.” En daarom werkt hij 24 uur per dag, zegt hij. Omdat hij zich verantwoordelijk voelt.”

Vrijdag 3 mei 2013 (?)

Vonnis pagina 7 (onder: ‘Maandagochtend mocht hij niet meer in leven zijn’)

Kuwas heeft over de daaropvolgende ontmoeting met Nini het volgende verklaard: “Ik heb mijn vuurwapen even afgezet en ben naar Nini toegelopen. Hij heeft toen vragen gesteld als ‘ben je bereid om te eten?’ Ik vroeg aan hem wat voor garantie hij mij kon geven. Toen heeft hij duidelijk tegen mij gezegd dat [bijnaam verdachte] erachter staat. [Bijnaam verdachte] is de garantie. Hij heeft geen enkele andere naam genoemd. Hij zei: ‘[Bijnaam verdachte] is de garantie dat je je geld krijgt, want die man is serieus en hij staat erachter.’ Ik was toen alleen met Nini.” “Mij wordt gevraagd hoe Nini de opdracht in de garage heeft geformuleerd. Hij heeft gezegd dat ‘Wiels d’r af moet’. Als ik wilde eten, dan moest het die dag af. Maandagochtend mocht hij niet meer in leven zijn.”

Zaterdag 4 mei 2013

Video: Samenvatting video ‘Konsenshi Sivil 03/05/2013’:
,,Het is simpel; heel veel mensen zijn zenuwachtig. Misschien Schotte ook wel. Want wij hebben iets voor jullie. Maar ik wacht rustig af tot volgende week. Wij hebben een brief gestuurd met 31 vragen aan de ministers. Maandag kunnen jullie deze brief in de kranten lezen. Daarna komt iets veel ergers; de tweede ronde. Dit is een nucleaire bom die iedereen op Curaçao stil zal laten staan. Iedereen zal zich doodschrikken.

Maar ik wacht eerst de antwoorden van de ministers af.” Wiels meldt dat hij vijf kopieën heeft gemaakt van de belastende documenten en dat dus vijf verschillende mensen in het bezit zijn van deze. ,,Als ik er morgen dus niet meer ben, zijn er vijf anderen die de boodschap moeten brengen.”

Verder richt de politiek leider zich in de video ook tot de directeur van telecombedrijf UTS, Paul de Geus. ,,Als De Geus iets gaat roepen, komen wij met iets veel groters. Wat hij moet doen is de illegale verkoop van nummers stoppen. Ik heb geen problemen met De Geus als persoon. Ik heb wel problemen met de daad en de illegale activiteit van de illegale nummerverkoop via sms. Dit moet nu stoppen, voor het erger wordt”, aldus Wiels.

Volgens Wiels is hij met het onderzoek naar de illegale nummerverkoop via sms begonnen nadat nummerkantoren zelf gingen klagen. ,,Zij hebben zelf dit proces op gang gebracht. Ik ben toen de illegale nummerverkoop bij de Chinezen gaan aankaarten. Toen ik daar stond, zei de Chinees tegen mij: ‘Waarom kijk je naar mij. Je moet bij Robbie (Robbie dos Santos, red.) wezen. Wat hij doet is veel erger’.”

Maandag 6 mei 2013

Brief aan Staten met 31 vragen van Helmin Wiels:

Zijn de ministers op de hoogte van;

1) Dat UTS toestemming heeft om lotjes en nummers te verkopen zoals aangegeven in de ‘loterijverordening 1909’?
2) dat UTS geeft de mogelijkheid om nummers te kopen via SMS, gebruikmakend van zijn datasysteem?
3 Dat UTS publiekelijk het bedrijf van Robbie’s Lottery propageert, als degene die deze manier van verkoop mogelijk maakt en activeert/bevordert?
4) Dat UTS saldo en krediet van telefoongesprekken GSM in contant geld omzet, om lokaal en internationaal nummers te kopen?
5) Dat UTS haar systeem ter beschikking stelt om legaal loten te kopen op nationaal grondgebied, afkomstig uit Sint Maarten, zoals gemeld Smartplay en Daily?
6) Dat alle verkopers en doorverkopers van loten zijn gebonden aan de regels bepaald in de ‘loterij verordening 1909’ zoals het moet?
7) Dat UTS ook omzetbelasting op de nummerverkoop via SMS int?
8) Dat UTS omzetbelasting op de verkoop moet overdragen aan de bevoegde autoriteiten?
9) Kan de Stichting Belasting Accountants Bureau een overzicht geven hoeveel belasting UTS en Robbie’s Lottery betalen over de verkoop van loten via SMS?
10) Mogen minderjarigen ook aan deze lotenverkoop via SMS meedoen?
11) Dragen of betalen UTS en Robbie’s Lottery;
a. Vergunningsrechten FNWK
b. Vergunningsrechten extra loterij
c. Winstbelasting
d. Waarborgfonds
12 Dat de volgende personen juridisch rechten en regels geldend overtreden volgens de “loterij verordening 1909” op Curaçao, omdat ze gebruikmaken of anderen laten gebruiken de tarief van UTS en ook nog de tarief van SMS van UTS om loten te verkopen zonder de nodige vergunning?
13) Dat de volgende personen juridisch betrokken zijn in de genoemde activiteiten en manoeuvres in punt 12, in deze zaak?
– Smartplay N.V.
– UTS N.V. / Antelecom N.V.
– Radcomm Corporation N.V.
– Robertico A. Dos Santos persoonlijk of werkend onder Robbie’s Lottery Curaçao?
14) Circuleert het verkregen geld lokaal of gaat het naar het buitenland?
15) Worden deze verkregen gelden en transacties goedgekeurd en gecontroleerd door MOT?
16) Houdt de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten toezicht op dit geldverkeer via dit systeem?
17) Kunnen de ministers een indicatie geven van de “money trail” afkomstig van UTS?
18) Kan de minister een overzicht geven van de verkoop grootte via SMS/UTS?
19) Wat zijn de gevolgen voor FWNK?
20) Kan een derde persoon in het systeem van SMS en UTS werken?
21) Hoeveel zijn de winsten die UTS ontvangt van deze operatie?
22) Waar kan men deze winst vinden in de administratie van UTS?
23) Kunnen alle lootjesverkopers gebruik maken van dit systeem?
24) Wat zijn de regels en procedures voor geldverkeer buiten het land?
25) Vanaf welke datum is UTS met deze transacties begonnen?
26) Hoeveel werkbezetting zal verloren gaan in de sector lotenverkoop?
27) Heeft UTS consensus dat lotenverkoop toestaat?
28) Als punt 27 negatief is, kan de minister ons doorgeven onder welke vergunning/ consensus doet UTS actief deel nemen aan de loterij?
29) Onder welke vergunning / consensus doet TeleCuraçao lotenverkoop aanbieden en verkopen?
30) Hoe worden de winsten afkomstig uit de loterij geboekt in de administratie van TeleCuraçao en kan de minister ons hier een overzicht van geven?
31) Heeft de regering een mechanisme om het gokken via SMS te controleren?

 

2018 07 13 – VONNIS Hoger Beroep Burnsley Nini Fonseca Inzake Maximus-Helmin Wiels by Black Lion on Scribd

6 Reacties op “AD | Hogere celstraf voor moordmakelaar

 1. @ericlapas, Advocaten verdienen nu eenmaal goed aan deze lieden. Ze weten ook dat de braindeads straks weer massaal gaan stemmen op hen die gratis belkaarten uitgeven. Als ze nu negatief zijn over GS en Co dan krijgen ze daarna geen leuke opdrachtjes meer. Angst reageert!

 2. Abraham Mossel

  @plasje, ik ben het niet vaak met je eens, maar nu 100%

 3. Sjoempie, MAVO3 draaideurcrimineel Schotte heft nooit contact gezocht met de nabestaanden van de bejaarde vrouw die hij onverzekerd en met 2 maal de maximaal toegestanen snelheid doodreed.

  The mondi monkeys could not care less.

 4. Jamalodin deelt volop geld uit om in Venezuela te kunnen blijven , vermoed ik.
  Pik schoot een familie lid in zijn buik toen ie politieagent was.Hij dacht nl. dat ie een wapen in zijn zak had.Hij overleed later als konsekwentie van dat schot in zijn buik.Zijn moeder ontving nooit excused van die flapdrol

 5. ericlapas

  Het is wel apart, in Amerika zou je de hele dag niets anders op radio en tv horen dan juristen die hun mening over zo een zaak geven. Hier zijn alle juristen, advocaten en ex rechters doodstil. Blijkbaar zit de angst goed in hier op Curaçao en niemand die zijn of haar mening in het openbaar durft te geven.

  Als ik over juristen heb bedoel ik iemand die rechten gestudeerd heeft, niet die halve gare van Radio Direct, Cali Manuel die een paar maanden rechten geprobeerd heeft.

  Wat ik graag zou willen weten is, Jamalodin is gevlucht naar Venezuela en ligt daar niet in coma, waarom wordt de man niet bij verstek veroordeeld?

 6. Als je de rechters hoort over de rol van voormalig MFK minister Ramboloodin als opdrachtgever tot de moord, zou de MFK nu als mafiapartij moeten worden verboden.

  Wat heeft die partij nog? Ze maakten de krijsende kabriet Pik Pisas alias de lolo van Soto premier, zetten dj Doran met het IQ van een leguaan in de Staten naast de levende strafbladen Gerrit Schotte en Jacintha Constantia. Om over Charles ‘Korupshon’ Cooper nog maar niet te spreken.

  Dat deze criminele kutpartij uberhaupt nog 4 zetels krijgt geeft wel aan dat we volkomen gedegenereerd zijn tot een eiland vol mondi monkeys.

  Meer banana kan deze bananenrepubliek niet worden.