AD | ‘Hulpfonds moet los van politiek’

‘Hulpfonds moet los van politiek’

Willemstad/Philipsburg – In een emotionele oproep aan de voorzitter van de Rijksministerraad vraagt de Sint Maartense Statenvoorzitter, Sarah Wescot-Williams, met klem de Nederlandse financiële steun voor de wederopbouw van Sint Maarten los te koppelen van voorwaarden die niet direct te maken hebben met de aanwending en besteding van de wederopbouwsteun.

De brief die zij stuurde was op persoonlijke titel. Zij is het volstrekt eens met het stellen van voorwaarden aan de financiering die bedoeld is voor de wederopbouw. Maar de integriteitskamer en grenscontrole zijn volgens haar politieke onderwerpen. Wescot-Williams stelt dat ze de discussie over de integriteitskamer niet uit de weg gaat en dat ze het er ook volstrekt mee eens is dat er letterlijk en figuurlijk naar de grenzen gekeken moet worden, dat de immigratiewetgeving herzien moet worden en dat het nu het moment is om in het verleden scheefgegroeide situaties recht te trekken.

Maar, zo voert zij aan, deze twee onderwerpen – de integriteitskamer en de grenscontrole – staan los van de aanwending van gelden voor de wederopbouw en zijn politieke discussies die al een tijd op de agenda staan en zeker weer opgepakt moeten worden.

,,Het is nu medio oktober. De regering van Sint Maarten heeft tot eind oktober de tijd om akkoord te gaan met de voorwaarden van Nederland. Was het maar zo zwart-wit. Deze datum betekent geenszins het einde van de discussies, noch het einde van de trajecten voor een integriteitskamer of de grenscontrolekwestie.

Het Koninkrijk kan zich niet veroorloven dat de broodnodige hulp aan Sint Maarten verzeild raakt in een politieke discussie over autonomie en (al dan niet) interne aangelegenheden. En, erger nog, dat dit tot een impasse zou leiden en stagnatie, ook bij andere donoren aan het Land Sint Maarten. Mijn dringend verzoek is derhalve, koppel de financiële steun los van voorwaarden die niet direct te maken hebben met de transparante, effectieve en efficiënte aanwending en besteding van de wederopbouwsteun van Nederland; stel die laatste voorwaarden nu en hardop! Van mijn kant en voor wat het waard is, kan ik u verzekeren dat ik al het nodige zal doen om te zorgen dat de onderwerpen integriteitskamer en grenscontrole en de voorwaarden die Nederland hieraan stelt, zo spoedig mogelijk aan de orde worden gesteld bij de Staten van Sint Maarten”, zo voert zij aan.

Ze begint haar brief overigens met een situatieschets van het eiland dat enorm gebukt gaat onder de gevolgen van orkaan Irma. De onmiddellijke hulp vanuit Nederland heeft ertoe bijgedragen dat het volk zich staande heeft weten te houden. ,,Mijn dank, en die van talloze anderen, aan allen die zich hiervoor hebben ingezet”, aldus Wescot-Williams.

Maar, zo vervolgt zij: ,,Ik denk niet dat ik overdrijf door te stellen dat wat er de komende drie tot vier weken gaat gebeuren, bepalend zal zijn voor onze economische overleving als Sint Maartenaren. Persoonlijk vraag ik mij vaak af of het nou zinvol is of niet om te blijven ijveren voor het herstel van ons geliefd land, zo uitzichtloos lijkt het soms. En dat spreekt boekdelen.”

Ze schrijft ook: ,,Excellentie, zoals elk ander land kennen en hebben ook wij problemen gekend die ons geen van allen blij maken. De (mondiale) tentakels van integriteitsbreuken raken ook ons. En ook andere, minder positieve incidenten zijn ons bekend. Wel moeten we toegeven dat al met al een zekere kentering is gekomen, dat problemen worden aangepakt, (mis)daden worden gestraft; de bevolking is veel mondiger en de sociale controle veel groter. Maar na de ravage, aangericht door de storm, die overigens van ongekende kracht was, zijn de vooruitzichten om moedeloos van te worden.”

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AD | ‘Hulpfonds moet los van politiek’

  1. Totale onzin, ook Wescott valt hier volledig door de mand. Nederland heeft geen enkele ‘plicht’ om ook maar iets aan St, maarten te betalen. Als er betaald wordt dan is dat door het koninkrijk, waarbij dus de andere eilanden evenredig zullen moeten bijdragen. En natuurlijk mag nederland als ze vrijwillig toch iets bijdraagt daar iedere voorwaarde stellen die ze nodig vind om het belastinggeld van haar inwoners niet in zakken van corrupte politici te laten verdwijnen. En voor de andere reageerders, het blijft altijd erg gemakkelijk om over het geld uit de zak van een ander te praten.

  2. Renée van Aller

    Wij zijn van mening dat de gestelde voorwaarden oneigenlijk zijn gesteld. Mevrouw Wescot-Williams heeft gelijk. Het is bijna misdadig dat Nederland de verwoesting van Sint Maarten gebruikt om een aantal gewenste veranderingen door te zetten. Bestuurders die dat doen zijn eenvoudig niet meer te vertrouwen. Nederland hanteert wel vaker deze overvalstrategieën. In november 2008 wilde Nederland ook de KMAR inzetten voor grensbewaking en vreemdelingentaken in Aruba, terwijl de dienst waar een van uw schrijvers toen werkte, excellent en niet corrupt functioneerde. Voor zover wij dat konden beoordelen. Maar dat onze dienst zo goed functioneerde zag niemand en wilde niemand weten. Om die ongepaste overval tot een goed einde te brengen, werd de toenmalige PG ingezet, die niet gehinderd werd door enige kennis van het vreemdelingenrecht in theorie en praktijk. Ook wist hij weinig over de gevolgen van reorganisaties en menselijke omgang. Hij deed wat hem was opgedragen. Zodoende verwaarloosde de PG óók zijn gewone taken. De reorganisatie gebeurde onder leiding van van VNO (?) met snelle jonge ambtenaren, die dachten dat ze geweldig waren. Het panklare vernietigingsplan werd gepresenteerd door (2 dames) van de KMAR, terwijl onze dienst van niets wist. Wellicht was de minister ingelicht? Zelden voelde ik mij zo vernederd en geïntimideerd. Zelden zag ik Nederland zo schrikbarend onheus optreden en zo’n foute aanpak hanteren. Nooit geleerd hoe een nette oorlog gevoerd moet worden (Von Clausewitz, Sun Tzu)? Ik schaamde mij voor Nederland. “Vroeger konden op ambtelijk niveau de knelpunten worden doorgesproken. Vervolgens werd dat met de ministers in kwestie besproken en werd ambtelijk teruggerapporteerd. Dat leidde tot goede resultaten. Waar zijn de ambtenaren gebleven met zulke goede manieren en zoveel begrip als de heer Kees Borman? Zulke ambtenaren kunnen het Koninkrijk redden. Dat is nodig. Steeds weer nieuwe politici die de geschiedenis niet kennen, resultaten willen en geen continuïteit bieden is slecht voor de stabiliteit van het Koninkrijk. Daar helpen geen conferenties over de toekomst van het Koninkrijk tegen. Ik hoop dat Nederland zelf ook goed bestuur binnen het Koninkrijk in de praktijk zal toepassen en niet alleen in de theorie. Nog belangrijker is dat Nederland ambtenaren afvaardigt met inzicht, kennis, manieren en compassie, zoals de heer Kees Borman. Ze zijn opmerkelijk schaars maar wie zoekt zal vinden.” Ik heb deze passage ook als reactie op persoonlijke titel naar VNO gestuurd in augustus 2009, toen ik ophield met werken. Natuurlijk kreeg ik nimmer een reactie. Ik wil eindigen met een advies van de bekende oorlogsstrateeg Sun Tzu: ‘If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle.’ Nederland is kennelijk ziende blind? Wacht Nederland stuitend veel gezichtsverlies ten overstaan van de hele wereld en blijft Sint Maarten met lege handen? Renée van Aller

  3. Goed bestuur komt op de tweede plaats voor deze besmette mevrouw. Ooit gekozen voor het volk, wil ze corruptie in stand houden en allerlei mensen ongecontroleerd binnenlaten. Bij chaos is het namelijk goed graaien.
    Er wordt gefluisterd : een grote strik er rond en cadeau doen aan Frankrijk. Is het Euro/dorra probleem ook opgelost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *