AD | Huurman betreurt verwijten Faries

Als reactie op de brief van de ouders die hun steun aan Faries betuigen, stelt de inspecteur: ,,Voor ons geldt het oordeel van de externe audit. En daaruit blijkt dat de melding terecht is. Wij kunnen ons natuurlijk niet baseren op het oordeel van ouders.

Willemstad – Het verwijt van kinderarts Sonja Faries aan het adres van de inspecteur-generaal voor de Gezondheid Jan Huurman, ‘slaat kant noch wal’. Dat stelt Huurman tegenover deze krant.

Hij betreurt de reactie die hij ‘ongegrond en ondoordacht’ vindt, ‘temeer omdat deze week nog met de kinderarts gesproken wordt en alle betrokkenen nog in de fase van onderhandeling zitten’.

Met betrekking tot het verwijt van Faries dat de inspecteur zich niet gehouden heeft aan de geheimhoudingsplicht door haar naam te noemen stelt hij: ,,Haar naam is door Statenlid Jacinta Constancia (MFK) genoemd, later door de sociale media overgenomen en toen door Statenlid Amparo dos Santos (KdNT) in de ochtendkrant Vigilante. Die berichtgeving klopte niet waardoor wij als Inspectie een officieel bericht hebben uitgestuurd.”

Huurman stelt ook met klem dat het niet de Inspectie is die maatregelen heeft getroffen tegen Faries. De Raad van Bestuur van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft zelf de patiëntjes met suikerziekte diabetes type 1 onder een ander team ondergebracht, aldus de inspecteur-generaal. ,,Er is door een collega-specialist melding gemaakt bij de Inspectie. Deze melding is volstrekt legitiem. Deze collega heeft ook melding gemaakt van namen van patiënten, en ook dat is legitiem. De klacht is eerst bij de Raad van Bestuur gedaan, daarna bij de Inspectie. De Raad van Bestuur heeft besloten in te grijpen door de kinderen bij Faries weg te halen. Er is toen een externe audit gedaan waaruit naar voren kwam dat de melding terecht is”, zo stelt Huurman.

Als reactie op de brief van de ouders die hun steun aan Faries betuigen, stelt de inspecteur: ,,Voor ons geldt het oordeel van de externe audit. En daaruit blijkt dat de melding terecht is. Wij kunnen ons natuurlijk niet baseren op het oordeel van ouders. Ook moet ik stellen dat het nu beter gaat met de kinderen die ondergebracht zijn in het nieuwe team. Dat is puur af te meten aan de laboratoriumresultaten.”

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AD | Huurman betreurt verwijten Faries

  1. Volgens @Lisa, “ga door meneer Huurman en laat je niet wegpesten”. Of Huurman wel of niet goed werk verricht is als buitenstaander moeilijk te beoordelen. Het probleem is wel dat de man vaker voor de microfoon van de radio en tv dan in zijn kantoor zit. Een oud Curaçaos gezegde zegt, “Huurman ta mariku na smoel”.

  2. Kennelijk veel ruis in de communicatie en als de dokter de pers erbij roept, terecht dan er dan van repliek wordt gediend. Uit de strofe: “we kunnen ons natuurlijk niet baseren op het oordeel van ouders” klinkt nog wel wat paternalistisch dedain in door maar wellicht is het niet zo gezegd door Huurman. Het woordje natuurlijk zou ik weglaten en het is de vraag of het ‘het oordeel is van ouders’ of ‘de mening van ouders’, daar zit daar nog wel verschil in. Maar goed je weet natuurlijk nooit of de inspecteur goed is ge-quote.

  3. Stelletje onbenullen zijn het met het naar buiten brengen van foute berichten. Maar dat is ook het enige waar ze goed in zijn, de boel ophitsen. Maar ga door meneer Huurman en laat je niet wegpesten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *