AD | ‘Ilario doet alles op eigen houtje’

Onderzoekscommissaris Ersilia ‘Zus ‘de Lannooy daags voor haar onderzoeksbenoeming over Ilario ,,Ik ben het met je eens dat douaniers te goed gevormd zijn om onkunde te verdragen. Werk aan de winkel voor jou!”

Willemstad – Douanedirecteur Jules Ilario zegt niet te weten wat de reden is dat hem door interim-minister Lourdes Alberto de toegang tot het douanekantoor is ontzegd. ,,Het woord van de vakbonden is schijnbaar bepalend.”

oVakbonden Abvo en STrAF beschuldigen Ilario van mismanagement en intimidatie van douanepersoneel. ,,Wie heb ik geïntimideerd?”, vraagt Ilario. Terwijl hij op dienstreis was, riepen de twee vakbonden het douanepersoneel op voor een vergadering onder werktijd, op 12 april. De bijeenkomst resulteerde in een motie van wantrouwen tegen de directeur, die daarop van interim-minister Lourdes Alberto te horen kreeg dat hij vijftien dagen verlof diende op te nemen. Alberto baseerde zich op de brief van de vakbonden, waarin melding wordt gemaakt van mismanagement. De minister zou een onderzoek instellen.

Drie maanden eerder liet het nieuwe bestuur van vakbond STrAF zich nog lovend uit over Ilario. In een bericht op Facebook van 18 januari 2017 maakt STrAF melding van een open gesprek met de directeur die het beleidsplan 2015-2018 aan de bestuursleden openbaarde. ,,Het overleg is goed verlopen en het is te hopen dat het traject om eenheid binnen de organisatie te brengen verdergaat opdat de inkomsten voor de overheidskas kunnen worden verhoogd zoals dat het afgelopen jaar is gebeurd”, aldus het bericht van de vakbond. Ilario is sinds 1 jaar en elf maanden douanedirecteur. Voordien was de directeurspost drie jaar vacant.

STrAF-voorzitter Juan Michael Lourens verklaart nu dat Ilario niet open is, maar eigengereid, iemand die ‘alles op eigen houtje doet’. De directeur zou de vakbonden onvoldoende hebben betrokken bij het proces van modernisering en automatisering van de douane, de introductie van een Facebookpagina en website, met de mogelijkheid van downloaden van wet- en regelgeving, brochures en formulieren en het doen van online aanvragen. Lourens: ,,Ilario had dat eerst met ons moeten bespreken. Hij kan niet zomaar een Facebookpagina openen zonder met ons te overleggen wat daarop komt te staan. Dat geldt ook voor de website, de inhoud is niet met de vakbond overlegd.”

In het algemeen had de directeur beter met de vakbonden moeten communiceren, stelt Lourens. Over de vermeende intimidatie van personeel zegt hij: ,,Ilario heeft naar aanleiding van de motie van wantrouwen medewerkers van de douane gebeld met de vraag waarom zij voor de motie hebben gestemd. Deze mensen voelen zich door hem geïntimideerd. De vakbond heeft dit aan de minister gemeld.”

Oud-voorzitter van STrAF, Wim van Lamoen, is het met zijn opvolger eens. De gepensioneerde Van Lamoen komt nog regelmatig in het douanekantoor en spreekt onder werktijd met personeelsleden. ,,Ik ben adviseur van de vakbond”, verduidelijkt hij. Zijn advies over Ilario: ,,Weg ermee!” De directeur heeft een chaos veroorzaakt bij de douane, zegt Van Lamoen. ,,Hoe Ilario op deze post terecht is gekomen, is mij een raadsel.

Hij beschikt niet over een academische titel.” De vakbondsadviseur wijst erop, dat voor de functie van directeur van de douane Curaçao de titel ‘meester in de rechten’ vereist is, met specialisatie in invoerrechten en accijnzen, en minstens tien jaar ervaring in een vergelijkbare functie. ,,Ilario verstaat de douanetaal niet”, aldus Van Lamoen. ,,Als ik iets tegen hem zeg in douaneterminologie weet hij niet waar ik het over heb. Dan gaat hij iemand raadplegen.”

Jules Ilario solliciteerde in 2015 op een door Deloitte Dutch Caribbean gepubliceerde vacature. In de advertentie wordt voor de functie van directeur douane als profiel geschetst: ,,U heeft een academische opleiding afgerond in juridische richting of een ander voor de douane relevante opleiding. U heeft minimaal vijf jaar werkervaring in een kaderfunctie [..] U bent vaardig in het aansturen van een geüniformeerde organisatie en in het aansturen van de implementatie en evaluatie van beleid. [..] U beschikt over uitstekende (change) management, leidinggevende en communicatieve vaardigheden [..] U bent resultaatgericht, assertief, integer, van onbesproken gedrag.” Ilario was op het moment van zijn sollicitatie plaatsvervangend korpschef van het Korps Politie Curaçao (KPC), sinds hij in 2014 waarnam als korpschef, en maakt tot op heden deel uit van de korpsleiding van het KPC, aangevoerd door korpschef Mauricio Sambo.

De assessment van Ilario als kandidaat douanedirecteur werd gedaan door Deloitte Dutch Caribbean, dat zorg droeg voor de sollicitatieprocedure. Voormalig minister van Financiën José Jardim ging akkoord met de benoeming van Ilario in juli 2015. In de drie voorgaande jaren had de douane zonder directeur gefunctioneerd. Bij zijn aanstelling kreeg Ilario als werkdocument de ‘Tussentijdse Management Letter 2015, opgesteld door Soab, met daarin vernietigende conclusies over het functioneren van de douane.

Zowel ten aanzien van de begroting, het proces inkomsten, het proces aangaan van financiële verplichtingen, en de algehele bedrijfsvoering scoorde de douane onvoldoende. Soab achtte corrigerende acties op korte termijn noodzakelijk vanwege onder meer het ontbreken van een risicoanalyse en gestructureerde interne controle, afwezigheid van notulen van vergaderingen van het managementteam, het ontbreken van lijsten met actiepunten, periodieke managementrapportages, gebrek aan kennismanagement en inzicht in begrotingsrisico’s, terwijl afgesproken betalingstermijnen structureel werden overschreden.

Ilario kreeg de opdracht orde op zaken te stellen en het vijf jaar eerder geïnitieerde proces van modernisering en automatisering van de douane, met focus op betrouwbare, snellere service en accountability, te activeren en kracht bij te zetten. Onder leiding van Ilario zijn de totale opbrengsten van de douane Curaçao met elf procent gestegen, een verschil van bijna 7,5 miljoen gulden.

In het eerste kwartaal van dit jaar bedraagt de stijging van de invoerrechten acht procent.
Vakbondsadviseur Van Lamoen zegt geen vertrouwen te hebben in de voortgangsrapportage van de douane Curaçao. ,,Hij kan van alles beweren”, schimpt Van Lamoen, doelend op Ilario. ,,Ik geloof het pas als de Algemene Rekenkamer akkoord is.”

Het College financieel toezicht schrijft in haar rapport over 2016: ,,Bij voornamelijk de loon- en inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting en grondbelasting is sprake van licht tegenvallende opbrengsten. Enkele andere belastingposten, voornamelijk de invoerrechten, laten vooralsnog een positief resultaat zien waardoor de tekorten bij de belastingontvangsten grotendeels worden gecompenseerd.”

STrAF-voorzitter Juan Lourens betwijfelt dat de meeropbrengst aan invoerrechten te danken is aan het leiderschap van Ilario. ,,Vele andere factoren kunnen ertoe hebben geleid, dat er meer accijnzen en invoerrechten zijn geïnd.” Bovendien, zegt Lourens, heeft de directeur deze informatie niet met de minister gedeeld. ,,Alleen hij beschikt over deze informatie.” Accijnzen en invoerrechten komen nochtans rechtstreeks op de bankrekeningen van het ministerie van Financiën, ter inzage van de minister.

Interim-minister Lourdes Alberto heeft een onderzoekscommissie ingesteld. STrAF-voorzitter Lourens zegt niet te weten wie er zitting hebben in deze commissie. Het Antilliaans Dagblad beschikt over informatie, dat het gaat om twee medewerkers van de Centrale Bank, te weten Gregory Damoen en Ersilia de Lannooy, en twee medewerkers van interim-minister Alberto.

Ex-minister van Financiën Ersilia de Lannooy is de zus van STrAF-voorzitter Lourens. Op de vraag of hij contact met zijn zus heeft, zegt Lourens: ,,Officieel weet ik niet wie in de onderzoekscommissie zit, maar onofficieel weet ik het natuurlijk wel.” Dan: ,,Het maakt niet uit dat we broer en zus zijn, de minister heeft mensen met ervaring gekozen.”

De Lannooy, van juni 2002 tot oktober 2010 als minister van Financiën verantwoordelijk voor de douane Curaçao, heeft recent van interim-minister Alberto opdracht gekregen onderzoek te doen naar mismanagement door directeur Ilario. Een maand geleden, daags na de douanevakbondsvergadering onder werktijd van 12 april en de motie van wantrouwen tegen Ilario, postte De Lannooy in een conversatie met advocaat Sheldry Osepa, voorheen inspecteur invoerrechten en accijnzen, op Facebook: ,,Ik ben het met je eens dat douaniers te goed gevormd zijn om onkunde te verdragen. Werk aan de winkel voor jou!”

Wanneer deze krant De Lannooy belt voor een reactie, blijkt dat zij momenteel in het buitenland verblijft. Interim-minister Alberto zegt desgevraagd dat zij medio juni duidelijkheid verwacht over wat er met directeur Ilario gaat gebeuren. Afhankelijk van de snelheid waarmee de screening van de nieuwe ministers verloopt, is er tegen die tijd al een nieuw kabinet aangetreden.

Bron: Antilliaans Dagblad

9 Reacties op “AD | ‘Ilario doet alles op eigen houtje’

 1. Kan het ook zo zijn de grote aantallen over de datum van veel levensmiddelen ook vlees
  de ingrititeit v/d douane ver te zoeken is?
  Worden de levensmiddelen niet op datum’s gecontroleerd bij inklaring?
  Of kijkt men bij de douane liever de andere kant op?

 2. Pannekoek

  Jammer Jules dat dit uitgerekend jou overkomt. Waardering voor je moedige optreden en succes in deze lastige tijd.

 3. Abraham Mossel

  Overal waar de vazalen en trollen van Gerrit de Raaf in de mogelijkheid zijn, om de boel te kunnen destabiliseren en volop te terorriseren, zullen zij dat blijven doen in opdracht van hun lijder met een lange ij. Voor PAR/MAN/PIN de opdracht om al deze corrupte vazalen cq trollen zo snel als mogelijk van hun posities af trappen zonder behoud van salaris, dat gaan ze maar bij Gerrit halen, die heeft genoeg in zijn drug kas zitten, of niet dan Corallo??.

 4. Lionfish

  Tja, weer een manier voor Schotte zijn rovers om van pottenkijkers af te komen zodat er snel nog wat ‘zaakjes’ geregeld kunnen worden. Dan komt het goed uit dat je op deze rots daarvoor heel simpel de criminele vakbonden voor je karretje kan spannen.

 5. Helamaal mee eens Johannes !

 6. Postman441

  En weer wordt iemand aangepakt die zijn/haar hoofd boven het maaiveld durft te steken. Het bewijs is geleverd dat vakbonden hier op Curaçao maar 1 ding willen. Macht, macht en meer macht. Zij moeten zich bezighouden met het personeel en de werkomstandigheden. Dat een vakbondsleider zegt dat hij vindt, dat de vakbonden geraadpleegd moet worden bij het lanceren van een website en een Facebookpagina, getuigt van een ongekende domheid.

 7. Zus de Lannooy wordt benoemd als zus van de vakbondsvoorzitter.

  Eerder werd ze al tegen een giga salaris benoemd bij de centrale bank (zonder vacature, zonder sollicitatieprocedure) als nicht van Emsley Tromp (die ook Taco Tara Asjes op deze manier aanstelde).

  Het bevreemd me dat grootverdieners bij de Centrale Bank tijd hebben voor dit soort klussen of al om 5 PM in de Heeren kunnen zitten.

 8. Heb het idee dat Ilario op teentjes is gaan staan door te eisen dat het personeel gaat werken in plaats van op hun luie reet te gaan zitten.

  Dat de vakbond betrokken eist te worden bij de Facebook pagina van de douane is natuurlijk te idioot voor woorden.

  En de laffe minister Alberto doet het ook in haar broek voor de vakbond en geeft aan al hun wensen toe.

 9. Johannes

  Wat is de funktie van een vakbond?
  Onderhandelen over cao, werkomstandigheden enzo.
  Dus waarom zou besproken moeten worden of er een FB pagina of website komt.
  Lijkt meer dat de vakbonden een kliekje hebben waarbij ze macht over reilen en zeilen bij de douane willen hebben.
  Lamoen is zo te zien een onruststoker, cijfers en feiten die hem niet bevallen worden terzijde geschoven als niet waar. CFT cijfers inbegrepen.
  Lourens heeft blijkbaar geen idee waardoor de inkomsten zijn gestegen maar het kan dan dus niet door Ilario’s werk komen (samen met anderen bij de douane).

  Vervolgens een commissie waar niet van bekend is wie er in zitten en blijkbaar niet met Ilario praat is niet echt transparant.
  Vakbonden willen toch altijd het transparant hebben…waarom nu niet?

  Lijkt meer erop dat Ilario de boel bij de douane aan her verbeteren is maar dat dan tot gevolg heeft dat het douane personeel ook mee moet in de efficientieslag. En daar zouden er wel eens een aantal geen zin in hebben.

  Ik wens Ilario heel veel sterkte en wijsheid in deze slangenkuil.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *