AD | Impact belastingplan groot

Wetsvoorstellen

Wetsvoorstellen

Willemstad – Er ligt een pakket (concept)wetsvoorstellen waarmee de regering Asjes (PS/PAIS/ PNP/Sulvaran) enerzijds de eerder beloofde belastingverlaging doorvoert – met lagere inkomsten- en winstbelasting – maar anderzijds een groot aantal aftrekposten terugdringt of zelfs helemaal schrapt. Het Antilliaans Dagblad verzocht het Bureau Vaktechniek van PwC Dutch Caribbean op Curaçao om in kaart te brengen wat de belangrijkste veranderingen zijn en een analyse te maken van de impact. ,,Duidelijk is dat de voorgestelde wetswijzigingen voor velen van ons grote gevolgen zullen hebben”, aldus het bureau.

Lees meer…
Lees verder…
Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *