AD | ‘Ingrijpen nodig’

* Minister Hassink: RvC Centrale Bank halt toeroepen
* Kort geding ‘soloactie’ commissarissen Maduro en Kok

Renny Maduro-Tom Kok - RvC CBSC

‘Kort geding ‘soloactie’ CBSC commissarissen Renny Maduro (l) en Tom Kok (r)’

Willemstad/Philipsburg – De Sint Maartense minister van Financiën, Martin Hassink, heeft in een alarmbrief aangegeven de Raad van Commissarissen (RvC) van de gemeenschappelijke Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) onmiddellijk een halt toe te willen roepen.

Samen met zijn collega-minister van Curaçao, José Jardim, wil hij ‘ingrijpen’ om verdere schade door een deel van de commissarissen te voorkomen. Het blijkt dat Hassink hier eind vorige maand – toen bekend werd dat twee van de vier leden van de RvC een kort geding wilden aanspannen tegen de Raad van Bestuur (RvB/directie) van de Centrale Bank – met klem aandacht voor heeft gevraagd.

Begin augustus berichtte het Antilliaans Dagblad, tot verbazing van velen in de financiële sector, dat de RvC een rechtsprocedure was begonnen.

Uit alles blijkt dat er sprake is van een ‘soloactie’ van de commissarissen Renny Maduro (tevens voorzitter) en Tom Kok. Twee andere commissarissen, Hubert Lopez en Robert Pietersz, hebben nadrukkelijk afstand genomen. Dat geldt overigens ook voor voormalig commissaris Marcia Illidge, die nog wel bij de bewuste RvC-vergadering in mei dit jaar aanwezig was, waarbij gesproken werd over het integriteitsonderzoek naar CBCS-president Emsley Tromp en de twee directeuren, maar kort daarop aftrad omdat haar termijn was verlopen.

Minister Hassink van Sint Maarten heeft grote zorgen over het functioneren van de Raad van Commissarissen en wil als zogeheten ‘vermogensgerechtigde’ dat de RvC geen besluiten meer neemt. Eerst moeten de regeringen in Philipsburg en Willemstad de crisissituatie van de RvC van de CBCS bespreken en oplossen. De minister van Financiën van Sint Maarten wijst er trouwens op dat als de RvC verdeeld is en ‘de stemmen staken’, de beide vermogensgerechtigden beslissen; op regeringsniveau dus.

De commissarissen Maduro en Kok passeren met hun ingediende kort geding tegen de directieleden niet alleen de RvB, maar ook de andere twee leden van de RvC en dus de vermogensgerechtigden (aandeelhouders). Hoewel zij in de aanhangig gemaakte rechtszaak zich presenteren als ‘de Raad van Commissarissen’ en optreden als ‘de rechtspersoon de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten’ zou het in werkelijkheid gaan om twee individuen, van wie Maduro bovendien nog deze maand aftreedt omdat zijn termijn erop zit.

De (reputatie)schade van het kort geding wordt als zeer groot en ernstig gezien. Voor de CBCS, voor de landen en het Koninkrijk. Maduro werkte voorheen voor de Centrale Bank en maakte onder andere deel uit van de vaste Monetaire Beleidscommissie, maar de werkrelatie was danig verslechterd en zijn dienstverband werd beëindigd. Sindsdien zou Maduro uit zijn op wraak tegen CBCS-president Tromp.

Wat de noodkreet van minister Hassink richting zijn ambtgenoot Jardim heeft opgeleverd, is niet bekend. Betrokkenen en hun raadslieden houden de kaken stijf op elkaar. Het voorstel van Hassink zou er echter de facto op neerkomen om de RvC onder curatele van de vermogensgerechtigden – de regeringen van allebei de landen – te stellen.

Daarmee komt het besluit van een deel van de commissarissen om de Raad van Bestuur (RvB/directie) voor de rechter te slepen wellicht in een ander daglicht te staan. Het is namelijk erg onzeker of er überhaupt wel sprake is van een rechtsgeldig RvC-besluit.

RvC van CBCS sterk verdeeld

Met het kort geding willen Maduro en Kok bereiken dat Tromp instemt met voortzetting van het integriteitsonderzoek door het Belgische bureau Triforensic.

Na eerder publiekelijk zelf om een onderzoek te hebben verzocht en nadat begin juli 2015 zelfs al een voorschot zou zijn betaald, heeft de CBCS-president de onderzoekers laten weten dat er door de Centrale Bank geen verdere medewerking wordt verleend.

Er is geen rechtsgeldig besluit van de RvC voor het onderzoek door Triforensic. De kwestie zou niet zijn geagendeerd, niet alle leden waren aanwezig, de notulen geven geen uitsluitsel en de onderzoekers van Triforensic uit Brussel stonden wel erg snel in de startblokken.

Maar vooral kan de directie niet instemmen met min of meer ongelimiteerde toegang van Triforensic tot de administratie van CBCS, waarvoor een wettelijke geheimhoudingsplicht geldt. Omdat twee van de vier commissarissen (Lopez en Pietersz) zich verzetten tegen het optreden van de overige commissarissen (Maduro en Kok) is het onduidelijk of laatstgenoemden wel ‘namens de RvC’ en al helemaal ‘namens de CBCS’ de rechtsprocedure hadden kunnen beginnen en kunnen doorzetten.

Het is volgens het Centrale Bankstatuut de president die de CBCS in en buiten rechte vertegenwoordigt. Veel gaat terug naar een RvCvergadering op 18 mei 2015 op Sint Maarten. Daarbij waren Kok, Lopez en inmiddels excommissaris Illidge aanwezig, terwijl Maduro en Pietersz afwezig waren. Het integriteitsonderzoek als zodanig zou niet op de agenda hebben gestaan; wel het PwC-rapport dat ook uitvoerig aan bod is geweest in de Staten.

Ter sprake tijdens de RvC-vergadering in mei kwamen het feit dat CBCS-president Tromp zelf bij meerdere gelegenheden – ook in de media – heeft aangedrongen op een onderzoek om zijn naam te kunnen zuiveren en de mogelijkheden voor het kiezen voor een onderzoeksbureau of – commissie, maar over wie het onderzoek zou uitvoeren evenals de reikwijdte viel geen beslissing.

De RvB (directie) heeft direct gevraagd om een overleg met de voltallige RvC. Dat is er niet van gekomen. De regeringen van Curaçao en Sint Maarten – de vermogensgerechtigden – zijn hiervan eind vorige maand op de hoogte gesteld. De landen zijn namelijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Raad van Commissarissen.

Het kort geding staat voor vandaag gepland. Maduro en Kok hebben het advocatenkantoor BZSE met de advocaten Jaap Maris en Karel Frielink in de arm genomen.

Het is nog niet bekend wie er namens de RvB-leden optreden. Mogelijk is dat Spigt Dutch Caribbean, het kantoor waar Frielink voorheen werkzaam was en leiding aan gaf.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | ‘Ingrijpen nodig’

  1. Renée van Aller

    Nu meenden wij altijd dat de CB deed wat de regering wilde en dat slechts regeringsvriendelijke personen werden benoemd in de directie en de RvC van de Centrale Bank. Wat de oorzaak is van al deze commotie wordt niet helder uiteengezet. Is er sprake van een interne machtsstrijd en zo ja, waarom? Waarom moet de directeur op integriteit worden onderzocht en waarom niet de verantwoordelijke bewindspersoon (of de hele regering) en de RvC? Is er sprake van een adembenemende afleidingsmanoeuvre of moet een familielid worden benoemd en moet daarvoor een aanleiding worden gecreëerd? Een nieuwe splijtzwam is opgedoken van volstrekt onbekende herkomst maar met mogelijke minder gewenste gevolgen? Het is ons zo helder als koffiedik. Wie wil de kwestie voor ons ophelderen? Nog een aardige vraag. Wie betaalt de kosten van het kort geding. De CB of de heren Maduro en Kok op persoonlijke titel? Wie heeft belang bij zoveel mogelijk vuile was buiten hangen en witwassen? Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *