AD | InselAir: totale schuldenlast Insel 133 mln

De Venezolaanse staat is Insel Air nog bijna zo’n 100 miljoen dollar verschuldigd

Willemstad – Insel Air International bv laat een totale schuldenlast achter van ruim 133,3 miljoen gulden. Dat is minus de niet-erkende schuld aan Insel Air Aruba van 37,3 miljoen. Bij elkaar is dat een crediteurenpositie van 170,6 miljoen.

Tegenover die ruim 133 miljoen aan schulden, staat overigens nog altijd een vordering van 120 miljoen gulden aan de Venezolaanse staat (zie kader). Het proces-verbaal van de schuldeisersvergadering van 4 december doet een boekje open over een aantal specifieke grote schuldeisers. Zoals de vordering van het eerder al failliet verklaarde Insel Aruba van ruim 37 miljoen.

Van Insel Aruba was een schrijven ontvangen, maar bewindvoerder Rogier van den Heuvel van de surseance van betaling verleende luchtvaartmaatschappij Insel Curaçao bevestigde dat deze claim niet wordt erkend.

Zo laat Insel ook een schuld achter bij ontwikkelingsbank Obna: 5,3 miljoen. Luchthavenexploitant Curaçao Airport Partners (CAP) zou nog 4,7 miljoen moeten ontvangen van Insel Air International. En een aantal Maduro- vennootschappen claimen ook nog geld: Maduro Travel ruim 582.000 gulden en SEL Maduro & Sons bijna 431.000 (samen ruim een miljoen).

CAP stemde vóór het crediteurenakkoord. Een voorstem van Obna werd, indien nodig ook verwacht, terwijl de Madurovennootschappen hadden aangekondigd eveneens vóór het akkoord te zullen stemmen. Naast CAP wordt ook ‘Airport Management’ vermeld met een vordering van bijna 759.000 gulden, Surair Ground Services met 429.000 en World Fuel Services corp voor ruim een miljoen. Deze drie samen met Arraez, die een vordering heeft van 9.450, stemden tijdens de vergadering tégen. Dit betreft de groep schuldeisers wier claim niet volledig uit het akkoord zullen worden voldaan – dus vorderingen hoger dan 3.000 gulden.

De rechter vroeg wie van de overige schuldeisers tegen het akkoord stemmen: ,,Niemand stemt tegen”, zo vermeldt het proces-verbaal. Ingevolge het akkoord ontvangen 854 schuldeisers volledige betaling van hun vordering. In totaal zijn er 1.280 schuldeisers. De totale schuldenlast, minus de niet-erkende vordering van Insel Aruba, bedraagt dus ruim 133 miljoen.

Aan het vereiste twee derde van de schuldeisers kon de bewindvoerder ‘ruimschoots voldoen’. Iets lastiger was dat met het vereiste drie vierde van de schuldenlast. Met de machtigingen en de schuldeisers die geheel worden voldaan werd dit in eerste instantie net niet gehaald.

De bewindvoerder kwam op 98 miljoen, terwijl 100 miljoen en twee ton moest worden gehaald. Met de voorstem van CAP, met een claim van 4,7 miljoen, werd alsnog ruimschoots voldaan aan drie vierde van de totale schuld. Het is nu aan interCaribbean Airways om vóór 18 december de zekerheden voor de overname van de aandelen Insel in te brengen.

Tot het moment van de zitting in verband met de crediteurenvergadering op 4 december was de bewindvoerder nog niet op de hoogte gesteld van interCaribbeans exacte plannen voor verzekering van het akkoord. ,,Helder is wel dat inter- Caribbean zich verplicht heeft voor voldoende verzekering van het akkoord te zorgen.”

In het volgens de bewindvoerder ‘theoretische geval’ dat interCaribbean daar toch niet in zou slagen, zou het daar dus ook voor kunnen worden aangesproken. Advocaat Arndt van Hoof was als gemachtigde van interCaribbean aanwezig op de schuldeisersvergadering.

De rechter stelde vast dat maandag 18 december over homologatie van het akkoord – en in dat kader ook over de geboden zekerheid tot nakoming – zal worden beslist. Er wordt door interCaribbean over een periode van negen jaar een bedrag van 11.050.000 dollar (ongeveer 20 miljoen gulden) beschikbaar gesteld. Daaruit wordt op korte termijn aan elk van de crediteuren een uitkering gedaan van circa 3.000 gulden (kosten: bijna 3 miljoen gulden).

Venezuela

De Venezolaanse staat is Insel Air nog bijna zo’n 100 miljoen dollar verschuldigd, waarvan circa 30 miljoen aan het inmiddels failliete Insel Aruba en iets minder dan 70 miljoen dollar aan Insel Curaçao ofwel Insel Air International bv. In eerdere verslagen noemde de bewindvoerder een bedrag van 67 miljoen dollar (120 miljoen gulden).

Daarover zegt de bewindvoerder nu het volgende: ,,Voor een betekenisvolle vervolguitkering is men afhankelijk van Venezuela. Ik neem het op mij de werkzaamheden ter incasso voort te zetten. Als daar nieuws over te melden is, dan zal ik dat publiekelijk doen. Zolang dat een vogel in de lucht is, wil ik daar niet inhoudelijk bij stilstaan.”

De bewindvoerder, advocaat Rogier van den Heuvel, houdt dus nog wel degelijk rekening met de mogelijkheid dat de schuld van Venezuela aan Insel Air – al dan niet met een korting – wordt voldaan. Cruciaal daarvoor blijft dat Insel Curaçao niet failliet wordt verklaard en vooral ook dat Venezuela uitzicht blijft houden dat de vluchten op Venezuela eerdaags worden hervat. Dan niet meer tegen bolívars, maar harde dollars.

Bron: Antilliaans Dagblad

6 Reacties op “AD | InselAir: totale schuldenlast Insel 133 mln

 1. En dan te bedenken dat er afgelopen jaren miljoenen zijn betaald aan curator kosten en directiekosten aan Heerenveen, Lippinkhof, Die dikke Canadees, Andre Delger etc. Als die normaal betaald zouden worden zou Insel de helft minder schulden hebben

 2. Karel ‘Ich habe es nicht gewusst’ Frielink heeft het als commissaris op criminele wijze laten afweten.

  En deze nietsnut kent geen enkele schaamte: Klojo Karel geeft tegen peperduur uurtarief lessen CORPORATE GOVERNANCE voor de took van Miguel Goede!

  Als er iemand is op deze apenrots is die heeft bewezen helemaal niets van corporate governance af te weten, dan is het klootviool Karel Frielink wel.

 3. Joep Meloen

  Even een typo rechtzetten

  Is natuurlijk 20 miljoen per jaar oftewel 17 miljoen per maand.

 4. Joep Meloen

  Dus bijna 200 miljoen schuld in iets van 10 jaar ? Dan praten we over grofweg 17 miljoen per jaar oftwel bijna 2 miljoen per maand, wat weer neerkomt op iets van 580.000 NAF per dag verlies !!!!!!

  En dan wil men nog steeds volhouden dat Insel onmisbaar is voor de economie van dit eiland ?
  Als er ooit sprake was van crimineel management dan was het hier wel en de commissarissen hebben lekker liggen slapen.

 5. Gebrek aan accountancy, 1+1=3. Ik wil mijn geld terug.

 6. Vermoedelijk is de lening van de overheid, 30 miljoen, en de niet aangegeven/afgedragen omzetbelasting, loonbelasting en premie SVB nog niet in genoemde schuldenlast inbegrepen.

  Tel die mee en je komt ruim boven de 200 miljoen. Wat heeft de laffe slapzak van een commissaris Karel Frielink daar de afgelopen Jaren gedaan? Hij hoort in Bon Futuro thuis, naast Schotte!

  En de Jan Sofat hockey bal Jeroen van de Heuvel (‘Ik neem het op mij de werkzaamheden ter incasso voort te zetten’) hij declareerde voort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *