AD | ‘Inspectie bleef stil’

Hoofdrol speler in deze battle is de chirurg Patrick Fa Si Oen

Willemstad – Na alle aandacht in de media, had de Inspectie voor de Volksgezondheid ook naar buiten moeten brengen dat zijn registratie in orde was en hij weer als chirurg mocht werken. Dat zou hebben bijgedragen om de bevolking gerust te stellen.

Dat zegt chirurg Patrick Fa Si Oen terugkijkend op de aanwijzing die hij op 8 februari vorig jaar kreeg, naar aanleiding van onduidelijkheid over de status van zijn diploma’s en zijn registratie als medisch specialist in België.

Op 4 april 2017 krijgt Fa Si Oen van Inspecteur voor de Gezondheidszorg Gersji Rodrigues Pereira, die dit jaar werd geschorst in verband met klachten over een gevolgde procedure, bericht dat de kwestie is opgelost en groen licht om zijn werkzaamheden te hervatten.

In de editie van zaterdag van het Antilliaans Dagblad zegt parlementslid Giselle Mc William (MAN) dat Fa Si Oen eerherstel zou moeten krijgen nadat hij ‘onterecht van een strafbaar feit werd beschuldigd’.

Mc William is van mening dat de inspectie de beschuldigingen publiekelijk had moeten intrekken. ,,Het had de inspectie gesierd als een duidelijk signaal via de media was afgegeven toen het administratief dispuut was opgelost en de Europese registratie was overgelegd”, vindt Fa Si Oen zelf ook. ,

,Mede gezien de vele aandacht in de media en onnodige publieke onrust die was ontstaan door de wijze waarop zij de zaak hebben aangepakt.” Fa Si Oen zegt dat destijds aan de inspectie is gevraagd om ook deze positieve boodschap met de gemeenschap te delen, maar dat het antwoord luidde dat men ‘dat expliciet niet van plan’ was. ,,Die keuze is volledig de eigen verantwoordelijkheid van de inspectie.”

De aanpak van inspectie had wat hem betreft dus anders gekund. Maar Fa Si Oen hoopt dat alle betrokkenen van het hele gebeuren hebben geleerd en zegt ‘vooruit te kijken’. ,,Of de zaak nog juridische consequenties krijgt, hangt af van hoe oplossingsgericht men zich naar de toekomst wil opstellen.”

In de Amigoe stelde Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid Jan Huurman dat de inspectie erkent dat Fa Si Oen chirurg is en dat hij dat nadien ook meerdere malen heeft gezegd. In gesprek met de krant bevestigde de inspecteur-generaal – voor het eerst publiekelijk – dat Fa Si Oen inderdaad de juiste papieren heeft. ,,De inspectie heeft geen enkel probleem met Fa Si Oen. We respecteren hem in volle omvang als een erkend chirurg in Nederland en op Curaçao en als dat nodig is om te spreken van eerherstel, dan bevestigen we dat”, aldus Huurman.

Deze krant heeft de inspecteur-generaal en op dit moment ook waarnemend Inspecteur Gezondheidszorg om een reactie gevraagd naar aanleiding van de uitspraken van Mc William over Fa Si Oen en de dwangsom die hij heeft opgelegd aan het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) in verband met de schorsing van chirurg Menno Misset na klachten van het OK-personeel over het functioneren van Misset in januari dit jaar.

De inspecteur eist eerherstel voor Misset door de Sehos-directie en dat deze chirurg vanaf 1 september weer kan werken. Dit op last van een boete van 10.000 gulden per dag tot maximaal 500.00 gulden. Huurman is niet op het eiland en had gisteravond nog niet gereageerd op een mail.

Bron: Antilliaans Dagblad

10 Reacties op “AD | ‘Inspectie bleef stil’

 1. Vwb een visitatiemodel dat wordt in de VS en veel Europese landen al uitgevoerd. Bij bedrijfsartsen in NL bv geldt nu een visitatie model, waarbij er bij collega’s, patiënten en werkgevers door middel van enquêtes
  wordt gevraagd hoe de betreffende bedrijfsarts functioneert.
  Zodoende worden verbeterpunten opgespoord. Je zou er wantoestanden mee kunnen vermijden. Ik heb begrepen van mijn broer (huisarts A’dam) dat de visitatie ook uitgevoerd zal worden bij huisartsen en
  vervolgens alle andere specialismen. Nix mis mee m.i. wellicht voorkom je dan een groot aantal missteps en zoals @AM al aangaf misschien minder mensen die gehandicapt uit een operatie komen.

 2. De inspectie wil dat het ziekenhuis dr Misset weer te werk stelt. Maar de inspectie gaat niet over het personeelsbeleid van het ziekenhuis. Dit besluit van de Inspectie zal denk ik dan ook sneuvelen indien het voor het Gerecht wordt aangevochten.

  De Inspectie had het Sehos wellicht wel kunnen beboeten omdat ze er niet voor zorgen dat er voldoende (capabele) chirurgen aan het werk zijn, maar dat is wat anders dan een ziekenhuis dwingen een specifieke chirurg te werk te stellen. Ik ben met McWilliam.

 3. Felix D. Pinedo

  Abraham Mossel, pas op, straks gaat Ergernis jou bestempelen als een nare man, die wil laten zien hoe goed hij is, omdat je wijst op de fouten van anderen. In het belang van de gemeenschap trouwens. Ergernis wil dat zulke blunders als u vertelt (indien dit waar is) gedekt blijven.

 4. Abraham Mossel

  Zolang er nog steeds iemand al jaren lang met één rechter knie prothese in zijn linker knie rond loopt ( word gewoon verzwegen, man is oud ) geplaatst door een verwarring en door een dronken chirurg, blijf ik lachen.

 5. @Pinedo, @Lapas,
  Visitatie is een audit. Alles komt aan bod, organisatie, procedures, uitgevoerde operaties, klachten, enz. enz. Visitatie is niet hetzelfde als supervisie. Ook kan ‘ingrijpen door collega’s’ tijdens een procedure niet zomaar.

 6. @Ergenis,
  Fa-Si-Oen heeft aan kunnen tonen dat hij de kwalificaties kon bemachtigen. Menno Misset leunt op de Inspectie.

  In notarisland is er ook één die ‘bijzonder privilege’ eist.
  Historische traditie om de miskleunen naar de koloniën te ‘verbannen’.

 7. Waarom wordt weer een promotiepraatje van deze nare man gepubliceerd?

  Hij kan alleen maar laten zien hoe goed hij zogenaamd is door naar de fouten van anderen te wijzen…

 8. Felix D. Pinedo

  Ericlapas indien u het zo bekijkt dan begrijp ik uw stelling. Maar mijn stelling is dat als men de chirurg onder toezicht laat opereren, dan waren zowel de Inspecteur Generaal (IG) als Sehos het mee eens dat er iets verkeerd is met de vaardigheid van die chirurg. Na enkele weken onder toezicht gaat deze toch alleen verder. Zijn een paar weken genoeg om die dubieusheid weg te nemen?
  De IG heeft gelijk dat als het Sehos geen enkel bewijs kan leveren voor wat betreft tekortkomingen van de chirurg (het kwaliteitsaspect), dan moet hij weer aan het werk. Staat het Sehos voor de keuze die chirurg weer in eer te herstellen of de arbeidsovereenkomst (de rechtspositie aspect) welke een prerogratief is van het Sehos, te verbreken, met als gevolg een flinke schadevergoeding. De chirurg hoefde niet te accepteren om onder toezicht te opereren want is een bevoegde chirurg. Het Sehos dient dan met goed onderbouwde argumenten te komen om op hun besluit te blijven staan. Indien de chirurg weer mag opereren dan is de visitatie toch het juiste middel om controle te blijven uitoefenen. Dat kan ook niet voor altijd zijn.

 9. Beste heer @Pinedo, u stelt voor,”een soort visitatie model”. Het probleem is dat een chirurg maar één fout hoeft te maken en de gevolgen zijn blijvend. De moeite die ik met een visitatie model heb, is dat tijdens zo een visitatie mogen de andere chirurg(en) niet ingrijpen, ze mogen alleen achteraf rapporteren neem ik aan. De vraag is, hebben we niet te weinig chirurgen?

 10. Felix D. Pinedo

  Toen bijna iedereen stil bleef, heb ik in die tijd een ingezonden stuk geschreven en gepubliceerd via de diverse nieuwsmedia, wat ook verschenen is in deze electronische nieuwsmedium. Ik heb toenterijd gesteld dat de bejegeng door zowel de Inspeceur Generaal als het Sehos richting dr. Fa si Oen, helemaal verkeerd was. Ik heb hen ook verwezen naar zijn proefschrift ter behalen van zijn doctortitel. Ook heb ik de namen vermeld van alle professoren promotoren die daarmee te maken hadden. Oké, naderhand krijg ik toch gelijk. In de zaak drs. Misset (chirurg) heb ik ook mijn mening geuit omtrent de wijze waarop zowel de Inspecteur Generaal als het Sehos te werk zijn gegaan. In het geval van dr. Fa Si Oen ging het om de vraag of hij de nodige papieren had in verband met inchrijving in de BIGregister in Nederland. In het geval van drs. Misset gaat het over de kundigheid als chirurg. Dr. Fa Si Oen kreeg een verbod om te opereren en drs. Misset niet, maar hij mocht wel doorgaan met opereren onder toezicht van andere specialisten. Een raar besluit, want als hij onder toezicht verder mocht opereren betekent dat, dat er gebreken zijn ten aanzien van zijn kundigheid. Deze commentaar van mij was gericht tegen zowel de Inspecteur Generaal als het Sehos. Ik heb toen ook gesteld dat in plaats van opereren onder toezicht men beter een soort visitatie model had moeten instellen. Dit betekent dat er onvermeld andere specislisten komen kijken hoe deze chirurg tewerk gaat. Bij het werken onder toezicht zal hij geen grote gecompliceerde operaties op zijn programma plaatsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *