AD | ‘Inspectie onwaardig’

Advent noemt aanwijzing ‘onbezonnen besluit’ | Jeu Olimpio

Willemstad – Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid Jan Huurman kiest er bewust voor om de waarheid niet te vertellen en de feiten te verdraaien bij gebeurtenissen die buitengewoon alarmerend zijn voor de gezondheid. Dit is in feite onacceptabel en de inspectie onwaardig.

Dat stelt directeur Cenaida Panneflek van het Advent Ziekenhuis in een schriftelijke verklaring. Volgens Panneflek deed de inspecteur-generaal bewust voorkomen alsof een patiënt bij het Advent Ziekenhuis was overleden.

,,,Dit is gewoonweg niet waar en het Advent Ziekenhuis heeft deze insinuatie moeten rechtzetten. De inspecteur vertelt de waarheid niet en insinueert dat hij niet op de hoogte is van het dringende probleem dat voor de patiënten en het personeel ontstaat met zijn ‘aanwijzing’.”

De Advent-directeur schrijft over een ontmoeting die zij op 13 december met Huurman had, waarbij zij naar eigen zeggen de inspecteur heeft gewezen op de gevolgen van de aanwijzing en ook duidelijk heeft gemaakt dat hij niet de juiste procedure had gevolgd.

,,Dat wil zeggen dat hij eerst de zaak moest bestuderen en aan waarheidsvinding moest doen voordat hij in actie kwam. De inspecteur heeft desondanks de volgende dag de ‘aanwijzing’ doorgezet en nu wil hij niet de verantwoordelijkheid nemen voor al het leed, de onzekerheid en smaad die hij met zijn onbezonnen besluit heeft veroorzaakt.”

Panneflek ontkent dat er bij haar in het ziekenhuis sprake was van een calamiteit. ,,Bij calamiteiten moeten ziekenhuizen rapporten naar de inspectie sturen, het gebeurt ook dat de dienst zelf contact opneemt met de zorginstelling. Huurman heeft geen calamiteitenrapport aan het ziekenhuis gevraagd omdat er simpelweg geen sprake was van een calamiteit daar”, aldus de directeur.

,,Ik wil nogmaals herhalen dat door het onbezonnen besluit van de inspecteur er nu 40 mensen zijn die het risico lopen dat zij hun baan verliezen. Dat is pas een echte calamiteit. Het optreden van de inspecteur is onzorgvuldig en ondoordacht”, aldus de directeur.

Panneflek verwijst in haar verklaring ook naar de rechtszaak die de vrijgevestigde vroedvrouwen tegen de inspectie hadden aangespannen. Ook dat geval illustreert de handelwijze van de inspecteur-generaal, zo stelt de Advent-directeur.

,,De inspecteur doet alsof hij de rechtszaak heeft gewonnen terwijl iedereen weet dat hij de aanwijzing vóór het vonnis heeft ingetrokken. Wetende dat hij zou verliezen en wetende dat in de rechtszaal naar voren is gekomen dat de inspecteur veel leed en stress bij het zorgpersoneel en zwangere vrouwen heeft veroorzaakt.”

Camelia-Römer: Inspectie is autonoom

Het ziekenhuis kan de gevolgen van de opnamestop met de Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid bespreken en oplossingen voorleggen, aldus minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid in een reactie. De minister heeft het ziekenhuis gevraagd om kopieën van alle ontslagaanvragen of aanvragen die nog ingediend moeten worden. Om te voorkomen dat de gedeeltelijke opnamestop negatieve gevolgen heeft voor de patiënten, is er vanuit het Sehos gezorgd voor een vervangende internist.

De bewindsvrouw laat in een reactie weten dat zij zich niet kan bemoei- en met aanwijzingen van de inspecteur-generaal: ,,De inspectie is autonoom, net zoals het OM”, aldus de minister.

Bron: Antilliaans Dagblad

8 Reacties op “AD | ‘Inspectie onwaardig’

 1. Eindelijk eens een begrijpelijke bijdrage van Mano.

  Applaus!

 2. @Bezorgdeburger
  je bent een bezorgde burger die onrustig word van verandering. duitsers waren ook bezorgd over de joden die weg werden gehaald, maar deden ook niets.
  waarom zou je alle feiten moeten weten? en alle mensen moeten spreken? voordat je eindelijk kan besluiten dat de zorg soms niet veilig is voor mensen.
  wat een onzin.
  al die schrijnende verhalen van mensen over hun ervairingen.
  het is overduidelijk dat mensen doodgaan omdat het medische eliteclubje niet wil veranderen.
  en wat doen ze? elkaar klopjes op de schouder geven tijdens naschko congressen.
  voor veel geld.
  mensen die denken zoals jij, dat houd vooruitgang tegen.
  en dat je het woord tweederangs gebruikt zegt meer iets over jou elitaire houding dan over huurman.
  kom uit je toren en help mee.

 3. BezorgdeBurger

  De Inspectie neemt een beslissing zonder alle feiten ten gronde te kennen, laat staan de betrokken personen te hebben gehoord. Helaas getuigt dit niet van bedachtzaamheid, professionaliteit en integriteit. Een goede Inspecteur is broodnodig op Curacao maar geen tweederangsfiguren die uit Nederland komen overwaaien.

 4. Abraham Mossel

  @ Plasje TROLL van Cova hooft van Gerrit de Raaf zijn terorror aktie, zoals ik al altijd heb gedacht, heb jij inderdaad last van je ??. Laat pannekoek nu maar eerst eens haar ongediploma (geleerde professor in de weet niet kunde familie lid! neef, chef ,werkzaam in de sterri++la!!!!!!!!!!! hij weet nog geen 80 tot 120 graden te onderscheiden sterrilisatie afd een examen af leggen, er deugt geen meter bij de strer??. levens gevaarlijk.

 5. De heer Huurman ga door met alles te onderzoeken, laat u niet gek maken, worden eindelijk alle misstanden eens opgelost, het is de laatse jaren alleen maar slechter geworden in de gezondheidssector.

 6. mevr. panneflek,
  ik zal er van uit gaan dat u het beste over hebt voor uw patienten.
  het zou u daarom sieren als u niet steeds bij de media uw gelijk te proberen halen.
  via uzelf of uw personeel.
  maar gewoon aan het werk gaat om uw ziekenhuis zo goed mogelijk te maken.
  eindelijk heeft curacao een inspecteur en minister met ballen die tegen de medische maffia durven in te gaan.
  het is tijd….

 7. Wat is dit voor ordinaire straatgevecht? Ik begrepen dat Camelia Römer een probleem met haar sluitspieren heeft, maar dat kan haar toch niet beletten om met de partijen aan tafel te zitten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *