AD | ‘Investeren is nodig voor verbetering financieel beheer’

“De effecten van deze crisis in termen van batenverlaging en lastenverhoging zijn groot en worden naar verwachting voorlopig nog erger, waardoor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën een onmogelijke opgave dreigt te worden” | Jeu Olimpio

Willemstad – Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) en premier Eugene Rhuggenaath (PAR) zeggen in een in het rapport opgenomen reactie het financieel beheer alleen te kunnen verbeteren wanneer er geïnvesteerd kan worden in mensen en middelen.

Daarom vragen zij om de compensatie van het begrotingstekort van 2017 te spreiden over meer dan drie jaren en dat de kapitaaldienst ruimer en gericht wordt ingezet voor investeringen in financieel beheer en in sociaaleconomische ontwikkelingen. Deze investeringen zullen zich manifesteren in een effectievere belastinginning, beheersing van personeelskosten en van subsidielasten, zo schrijven zij.

,,Hantering van een schuldenquote als aanvullende norm past niet in bovenstaande gedachtegang”, zo vervolgen Gijsbertha en Rhuggenaath. De regering wil meer aandacht kunnen besteden aan armoedebestrijding en dus de sociaaleconomische ontwikkeling. Daarom zal er gezocht worden naar de nodige technische bijstand, op de eerste plaats binnen het Koninkrijk.

Tevens wijzen de twee in hun reactie op de negatieve voorspellingen op de problemen met buurland Venezuela die een directe bedreiging zijn voor het begrotingsevenwicht.

,,De effecten van deze crisis in termen van batenverlaging en lastenverhoging zijn groot en worden naar verwachting voorlopig nog erger, waardoor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën een onmogelijke opgave dreigt te worden. Het Rft biedt een handreiking in geval van bijzondere omstandigheden. Alhoewel geen natuurramp, is het effect van de Venezolaanse situatie hiermee te vergelijken.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *