AD | Jardim: Werken aan internationalisering

Jardim: Werken aan internationalisering | Extra

Willemstad – De bezoeken van de minister van Financiën, José Jardim, aan Nederland eind maart en aan Washington medio april zijn zinvol geweest voor de internationale samenwerking. Dit blijkt uit de korte reisverslagen die de bewindsman naar de Staten heeft gestuurd.

Over de reis naar Nederland schrijft de minister: ,,Tijdens dit bezoek zijn het financieel toezicht, de boedelscheiding, de internationale samenwerking en het financieel monetair stelsel besproken. In dit verband is gesproken met de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Nederlandse minister van Financiën en een lid van de Tweede Kamer.

Tot slot is gesproken met een Nederlandse ‘startup’, die opereert op het gebied van duurzame energie met betrekking tot een pilotproject dat door het ministerie in voorbereiding is.” Over het bezoek aan Washington schrijft Jardim:

,,Tijdens de lenteconferentie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereld Bank worden belangrijke thema’s uitgelicht, waaronder duurzame energie en de manier waarop een goede ontwikkeling ertoe bijdraagt dat economieën efficiënter en effectiever worden. Hiernaast brengt deze conferentie een groot aantal internationale spelers samen in Washington D.C., waardoor tijdens deze conferentie bij uitstek de gelegenheid wordt gecreëerd om internationale banden te onderhouden en aan te boren.

In deze dagen zijn meerdere gesprekken gevoerd ten aanzien van het komen tot internationale fiscale regelingen die ertoe bij moeten dragen dat de Curaçaos economie verder ontsloten wordt. Daarnaast zijn deze internationale verdragen van belang voor de Internationale Financiële Sector op Curaçao en tevens wordt voorkomen dat Curaçao op internationale zwarte lijsten wordt geplaatst.”

,,Naast deze internationale contacten, zijn er tevens contacten gelegd met mogelijke partners die het verhaal van Curaçao in Washington blijvend voor het voetlicht kunnen brengen. Deze gesprekken zijn bijgewoond door de voorzitter van het Curaçao International Financial Center (CIFC) dat tevens beide belangenorganisaties uit de internationale financiële sector, de Curaçao International Financial Services Association (Cifa) en de International Finance Group (IFG), vertegenwoordigde.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *