AD | Kamer wil inperking autonomie Sint Maarten

Staatssecretaris Knops een jaar geleden tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over de bestuurlijke ingreep van Nederland | Persbureau Curacao

Den Haag – Een opmerkelijke motie van het CDA werd gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. Daarin wordt gevraagd om Nederland voor vijf jaar de rechtsorde van Sint Maarten te laten beheren.
Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) had de motie van zijn partijgenoot Chris van Dam vorige week ontraden, omdat die de autonomie van Sint Maarten inperkt.

Justitie valt onder een consensusrijkswet en voor een wijziging is instemming nodig van alle landen in het Koninkrijk. Daarop had Knops ook gewezen, maar volgens Van Dam is het vanwege de ernstige zorgen over de rechtshandhaving op Sint Maarten nodig om het beheer van de rechtsorde te scheiden van het gezag. Volgens de motie moet het kabinet hierover in overleg gaan met de regering van Sint Maarten.

Al bij de indiening vorige week was er veel steun voor de motie, die mede werd ondertekend door VVD, GroenLinks, ChristenUnie, SP en PvdA. Bij de stemming bleek een grote meerderheid van de Kamer achter het idee te staan. Alleen D66, 50Plus en PVV stemden tegen. Van Dam wil van het kabinet een brief over hoe de regering denkt de motie uit te gaan voeren.

Veel van de vijftien vorige week ingediende moties werden aangehouden. De traditionele PVV-motie voor ontmanteling van het Koninkrijk kreeg even traditioneel geen enkele steun. De Tweede Kamer was unaniem voor de motie voor continuering van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO). Knops is daar ook voor en zei de motie als een steun in de rug te beschouwen.

Twee andere aangenomen moties van de PvdA vragen het kabinet om een regeling te maken voor schuldhulpverlening in Caribisch Nederland en om een verkenning uit te voeren naar een met Rotterdam-Zuid vergelijkbaar breed gedragen Nationaal Programma voor de aanpak van de sociaaleconomische problemen op Curaçao. Staatssecretaris Knops kon met beide moties uit de voeten, had hij vorige week aangegeven.

Ook een motie van de ChristenUnie werd door de Kamer aangenomen. Daarin wordt het kabinet gevraagd ervoor te zorgen dat er systematisch data worden verzameld in Caribisch Nederland om beleid te kunnen toetsen op het gebied van onder andere armoedebestrijding, kinderrechten en kosten voor levensonderhoud.

Kamerlid Stieneke van der Graaf wil graag via een brief van het kabinet horen hoe uitvoering wordt gegeven aan deze motie ‘omdat het verschillende departementen raakt’.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Kamer wil inperking autonomie Sint Maarten

  1. Abraham Mossel

    Kamer wil inperking autonomie St. Maarten doe gelijk Curacrim erbij dan dat kost minder als het bij curacrim gaat gebeuren als Gerrit de Raaf uit het gevang komt en de boel wil over nemen met zijn maffia partij MFK.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *