AD | Kamervragen over Isla-raffinaderij

Nevin Özütok (GroenLinks) vraagt Knops naar verantwoordelijkheid Koninkrijk

Willemstad/Den Haag – Naar aanleiding van het artikel ‘Koninkrijk aansprakelijk’ in deze krant van 12 augustus heeft het Tweede Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops (CDA), vragen gesteld over de verantwoordelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden voor de uitstoot van de Isla-raffinaderij op Curaçao.

,,Kent u het bericht dat uit een juridisch onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam blijkt dat het Koninkrijk der Nederlanden verantwoordelijk kan worden gesteld voor de mensenrechtenschendingen op Curaçao, veroorzaakt door de uitstoot van de Isla-raffinaderij?”, wil Özütok weten.

Verder: ,,En kent u de uitkomsten van de Nationale Gezondheidsenquête Curaçao 2017, waaruit blijkt dat de uitstoot, en de door Curaçaose burgers – en dan met name degenen met een kwetsbare sociaaleconomische positie – ervaren overlast van de Isla-raffinaderij sinds 2013 alleen maar is toegenomen?”

Daarbij verwijst het Kamerlid naar de rapportage van stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc). Özütok wil verder weten wat Knops vindt van de stelling dat Nederland voldoende gronden heeft om in dit geval te interveniëren om de voor deze raffinaderij geldende milieunormen te handhaven.

,,Deelt u de mening dat de bewoners tot nu toe weinig hebben gemerkt van een serieuze poging om hun recht op een schone leefomgeving te operationaliseren? Zo nee, waarom niet?”

De parlementariër voor GroenLinks verzoekt de staatssecretaris tevens antwoord op de vraag of hij de conclusie van het onderzoek deelt dat het Koninkrijk een proactieve houding inzake de Isla-raffinaderij moet aannemen, nu Curaçao zélf niet wil of kan optreden tegen de door de uitstoot veroorzaakte mensenrechtenschendingen? Als Knops het daar niet mee eens is, vraag Özütok waarom niet.

,,Zo ja, welke maatregelen neemt u zich voor om, in samenwerking met de autoriteiten van Curaçao en/of in Koninkrijksverband, deze mensenrechtenschendingen zo snel mogelijk te beëindigen?”

Tot slot vraag het Kamerlid van de Nederlandse oppositiepartij wat de actuele stand van zaken is rond het voortbestaan van de Isla-raffinaderij?

,,Deelt u de mening dat in het vooruitzicht dat het huidige huurcontract binnen afzienbare termijn afloopt, zo snel mogelijk moet worden ingezet op duurzame alternatieven, waarbinnen voor de Isla-raffinaderij geen plaats is? Zo nee, waarom niet?”

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “AD | Kamervragen over Isla-raffinaderij

  1. Weer zo’n onnozel Nederlandse parlementariër die zich voor het karretje laat spannen. Ozütok ooit gehoor van IPKO? Anders vraag van Raak en Bosman hoe dat precies werkt.
    Zoals eerder naar verwezen, moet de lobby dat ook Ozütok heeft benaderd, als laatste redmiddel, Fox News en conservatieve think tanks in de VS over de ‘mistanden’ op Curaçao benaderen, in de hoop op een tweet van Trump, waarchijnlijk het enige dat (nog) geprobeerd moet worden. Good luck!

  2. Abraham Mossel

    Laat deze in Turkije geboren lamzak samen met zijn politiek leider de van huis uit geboren Indisch Marokaanse hoofd op naai doos Klaver de Groenlinkse achterbakse partij lijder met één lange IJ zijn bek maar houden, bij de volgende verkiezingen blijft er niks meer over van dit bij elkaar geraapt zooitje ongedierte. Klaver heeft nog geen één verkiezing belofte na gekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *