AD | KFO: ‘Klagers zijn geen partij’

20141113-Eldon 'peppie' sulvaran-chester peterson-anthony eustatius-klacht- Foto Dick Drayer -2

Volgens KFO advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran Chester Peterson en Anthony Eustatius zijn klagers geen partij | Foto Dick Drayer

Willemstad – Hoewel de inmiddels opgestapte deken van de Orde van Advocaten Caroline Fiévez een zaak bij de Raad van Toezicht voor de Advocatuur had aangespannen wegens onder meer felle bewoordingen van advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en Chester Peterson aan haar adres, was zij gisteren niet één van de klagers in de zaak tegen de KFO-advocaten.

Tot groot ongenoegen van Sulvaran en Peterson. ,,Namens wie treden klagers eigenlijk op? De belanghebbenden zelf zijn kennelijk niet geïnteresseerd in deze klacht”, bracht Sulvaran naar voren tijdens zijn verweer. Advocaat Rogier van den Heuvel van het bestuur van de orde, burger Nardy Cramm en de vier advocaten Jan Burgers, Sandra in ’t Veld, Frida Pais-Fruchter en Barbara Nagelmakers hadden een klacht tegen het drietal ingesteld.

Het viertal eist een schorsing van drie maanden wegens grievende woorden die onder meer aan het adres van de deken zouden zijn gedaan. Sulvaran:

,,Voor de een hebben we al een vrijbrief om hem (CBCS-president Tromp, red.) van malversaties te beschuldigen, afgegeven door dit gerecht en de ander (Fiévez, red.) heeft al publiekelijk te kennen gegeven niet in een klacht geïnteresseerd te zijn. Dus waar zijn we eigenlijk mee bezig? Klagen over ware feiten lijkt namelijk bovendien niet erg goed mogelijk. Zelfs rechters gaan op dit punt de mist in.”

Hij vraagt zich af waar klagers zich mee bemoeien, nu zij niet benaderd zijn door een van de belanghebbenden in deze zaak. Peterson geeft aan dat hij niet kan begrijpen dat er in ‘het thuisland van de meesten van hen’, Nederland, in de Wilderszaak het kwetsen van gevoelens alleen onvoldoende is bevonden voor een beperking van vrijheid van meningsuiting.

,,Dit geldt zelfs in het geval van de fascistische uitlatingen van de rasechte racist Wilders. In ieder geval zijn wij zeer tevreden dat het tot uitdrukking brengen van gevoelens van afkeer voor de racistische brief van de deken als katalysator heeft gediend in het publiek debat over het racisme, dat helaas bij vele Europese Nederlanders nog steeds taboe is.”

De twee advocaten vallen over een passage in een interne mail die is verstuurd door de deken, die luidt:

,,Ik meen dat Sulvaran etc. in elk geval een enorme achterstand hebben (van betaling contributie, red.). En wel meer van zijn vrienden. Die kunnen tijdens de algemene ledenvergadering niet stemmen. Laten we dat vooral zo houden en hen verder niet sommeren te betalen.”

Sulvaran geeft aan zich al zijn hele carrière te verzetten tegen de heersende macht in de samenleving.

,,Hoe moeilijker het wordt, hoe noodzakelijker wij het zullen vinden om strijdbaar te blijven in deze zaak van dienst van ons leven en ons samenleven met die groepen in deze samenleving, wier lot wij ons primair aantrekken. Dat bepaalde advocaten ons als een soort duivelskunstenaars trachten af te schilderen, zal het niet anders maken. Het gaat bij ons om strijdbaarheid in woorden en daden tegen regelrechte wantoestanden, waaronder zelfs strafbare feiten, in belangrijke staatsinstituten, waartegen wij opkomen, juist om die instituten te zuiveren.”

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

Een Reactie op “AD | KFO: ‘Klagers zijn geen partij’

  1. Abraham Mossel

    En wéér mis ik de gevaarlijkste van het viertal Daltons en wel gezegd Joe “Gerrit de Raaf” die kleine opnaaier haatzaaier en bedenker hoe de banken te beroven, in dit geval hoe een land leeg te roven in dienst van de maffia.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *