AD | Klacht advocaten tegen Knipselkrant

Advocatenkantoor Sulvaran en Peterson

Advocaten Chester Peterson en Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en kantoorgenoten hebben namens advocatenkantoor S&P Lawyers een klacht ingediend tegen ‘Knipselkrant Curaçao’

Willemstad – Advocaten Chester Peterson en Eldon ‘Peppie’ Sulvaran hebben een klacht ingediend tegen ‘Knipselkrant’, zoals de website .net heet. De advocaten vinden dat de site ‘systematisch, bewust en opzettelijk’ de reputatie van het duo heeft geschaad.

Dit zou schade aan de goede naam van het advocatenkantoor hebben toegebracht. Hoewel de advocaten vrijheid van meningsuiting een belangrijk goed vinden, zou de Knipselkrant ‘alle perken te buiten’ zijn gegaan en moet er nu strafrechtelijk ingegrepen worden.

,,Wie wil er immers zaken doen met advocaten die onder andere als witwassers, leden van een criminele organisatie, maffiamaatjes of als berucht en onbetrouwbaar worden bestempeld”, zo stelt het duo.

Peterson en Sulvaran maken deel uit van actiegroep Kòrsou Fuerte i Outonomo (KFO). Eerder deed KFO harde uitspraken over president Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Zo noemde de groep hem onder meer corrupt.

De rechter besloot toen dat vrijheid van meningsuiting zwaarder woog dan andere belangen. Toch stappen de advocaten nu zelf naar de rechter. In hun persbericht, dat is gepubliceerd op de site van de Knipselkrant, verklaren Sulvaran en Peterson:

,,Het gaat bij de Knipselkrant om herhaaldelijke beledigende uitlatingen in een poging om onze reputatie zodanig te schaden met beledigingen die ertoe moeten leiden dat het ons onmogelijk wordt gemaakt om ons werk met gezag te doen. Het is nu genoeg geweest, vandaar de reeds door ons ondernomen strafrechtelijke en nog te nemen civielrechtelijke stappen. Het is tijd om deze lafaards aan te pakken en daarin zijn wij vastberaden.”

Peterson en Sulvaran waren tegenover deze krant gisteren niet bereikbaar voor commentaar.
Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

6 Reacties op “AD | Klacht advocaten tegen Knipselkrant

 1. Het anonieme karakter van de Knipselkrant garandeert dat er `s ochtends niet een rokende puinhoop in de tuin staat wat vroeger eens een auto was.(https://www.knipselkrant-curacao.com/?p=80409) Dit is namelijk het strijdtoneel van huidige Curaçao en zijn nieuws verslaggeving en garing.

  Anonimiteit is nu vaak de manier is om wel wat voor het voetlicht te krijgen, dan wel de massa er aan te herinneren dat er een voorgeschiedenis aan bepaalde zaken zit, men vergeet snel maar de Knipselkrant en blog zijn meesters in het bijhouden van deze zaken waardoor er een duidelijk beeld ontstaat.
  Het feit alleen al dat er zoveel mensen van de pers en aanverwante worden bedreigd dan wel vernielingen moeten ondergaan, maakt het duidelijk dat anonimiteit vooralsnog nodig is op deze rots.

  Bedreigingen, uitsluiting van reclame contracten, negeren van vragen gesteld door journalisten uit een bepaalde hoek, uitgemaakt worden als verrader en heulend met de vijanden van Curaçao, het een bepaalde journalist verbieden om de Min Pres vragen te stellen omdat hij te dicht bij gerotzooi in de buurt komt, een constante stroom van D Dos aanvallen waardoor sommigen op het net met kritische geluiden de brui er aan geven dan wel noodgedwongen de toon maar terugschroeven om niet alles kwijt te raken. Zo ook bij de Knipselkrant welke telkenmale de beveiliging van hun site/server moesten aanpassen omdat men hen via de elektronische weg het zwijgen trachtte op te leggen.
  Het geeft aan dat men iets te vertellen heeft gezien de moeite die er voor wordt gedaan om dat hen onmogelijk te maken.
  Gewoon door gaan dus en degene die zich aangesproken voelen zullen maar moeten wennen aan wat ik hoop ooit als echte vrije onderzoekende pers op Curaçao te zien, het land en de bevolking zou er bij gebaat zijn.

  Overigens koppel ik dit bovenstaande niet aan dit nu genoemde advocaten kantoor, het is ook meer een reactie op de heer J Eustatia die vindt dat de Knipselkrant zich maar net zo moet opstellen als de rest van de lokale pers, nou dan wordt het dus niets, deze dansen naar de pijpen van, en genieten bescherming van hun broodheren, de Knipselkrant heb ik daar nog niet op kunnen betrappen. Laat de anonimiteit maar lekker doorlopen, zolang men tracht hen de mond te snoeren zit er waarheid in en tussen, daarnaast blijkt er gewoon behoefte aan te zijn, dit gezien het grote aantal bezoekers van de site.

 2. John Baselmans

  Deze eigen denkende “goden” denken dat ze zelf alles mogen, iedereen afpersen en beledigen. Maar als men even te veel vrijgeeft van of over hun ongure praktijken, dan slaan ze meteen op tilt!

  Jammer dat juridische machtsmisbruik zo alsmaar toegepast wordt op deze eilanden en dat er geen rechter en justitie is die werkelijk deze zaken durft aan te pakken. Of, zijn zij misschien ook in de bewuste klauwen van deze juridische duivel?

 3. Nog even als NB
  Ook de 3 advocaten hebben het vrije woord hoog in hun vaandel, vandaar dat zij een binnenkort demonstratie willen gaan houden. Maar zij doen eigenlijk al jaren niets anderd dan iedereen beledigen met wie zij het niets eens zijn. hypocrisie ten top, vind ik.
  Het geniepige zit in hun eigen beweringen dat zij wel anderen de mond willen snoeren als het hun niet uit komt.
  De knipsekkrant is niet meer weg te denken uit ons “bestel” en laten we dat zo houden. Het is de taak van de media de burger te informeren, en als burgers informatie kunnen aanbrengen dan moet niemand dat laten.

 4. Uitstekend verwoord, hr. Eustatia., Ik sluit mij wel grotendeels hierbij aan.
  Toch hebben we te maken met een global phenomenon behorende bij het internet. Via elke krant of andere media kun je overigens een alias gebruiken en een fake @ opzetten. Er zijn al een aantal kranten die commentaar hebben gesloten, denk hierbij aan het Parool welke slechts incidenteel ruimte voor commentaar geeft, of de Groene waar het helemaal uit de hand liep. Dat gebeurd overal en hier. Dit alles hoort bij deze tijd. Of we het nu leuk vinden of niet.

 5. leuk geprobeert, echter vele schrijvers beginnen met ik vind, dus hun persoonlijke mening. Dus het recht van vrije menings uiting. Waar het echter aan schort , het gevaar van de vrije menings uiting. Immers waren er geen 40 personen die met naam hun mening verkondigden en als landverraders werden beschouwd.
  Is het ook niet zo dat de rechtelijke macht tenminste wat doet want de wetgevende macht de regering dus, doet zaken die waarbij dikwijls uiteindelijk blijkt dat het volgens de wet het niet mag.
  De controlerende macht onze 21 ja stemmers in het parlement doet al helemaal niks.
  Zolang de 2 zognaamde ondergeschikte machten in uw ogen alleen maar zo acteren ben ik blij dat ons rechtssysteem nog ter lande is ook al hebben ze soms hun fouten.
  En laten we wel zijn waar gewerkt word, worden fouten gemaakt.

 6. JM Eustatia

  De KNIPSELKRANT is een waardevolle aanvulling op onze nieuwsvoorziening. Je kunt nu eenmaal niet op alle kranten zijn geabonneerd. De Knipselkrant voorziet in die leemte.
  Ik wens de Knipselkrant dan ook een lang en gelukkig leven toe.
  Je hoeft niet persé het gedachtegoed van de drie advokaten te delen om het met hun eens te zijn dat het een meer dan ergelijke zaak is dat de Knipselkrant zich leent om lieden in staat te stellen om, veilig achter een pseudoniem verscholen, anderen te beledigen.
  Ik vind dat de knipselkrant in deze de zelfde policy moet voeren als de lokale dagbladen . Daar kun je ook niet zo maar onder pseudoniem terecht.
  Als je een mening hebt moet je daar vrij voor durven uitkomen of anders deze mening binnen de eigen vriendenkring verkondigen.
  Al deel ik noch de strijdwijze en ook niet het politieke gedachtegoed van de drie advokaten, feit is dat zij niet op alle punten ongelijk hebben.
  Het is meer dan hard nodig dat er meer transparantie komt in de wijze waarop recht wordt gesproken. De kritiek op het gesloten gerechterlijk bolwerk is niet tot Curacao beperkt . Dat is onderdeel van een “global discussion”.
  De onaantastbaarheid van dit gesloten bolwerk waar het elke rechter vrij staat om ongestraft de grootste fouten te maken of de vermakelijkste onzin te beweren, is aan herziening toe.
  Montesquieu kan zich de trias politica niet zo hebben voorgesteld:
  In de huidige situatie is sprake van een tweedeling, de rechterlijke macht die aan NIEMAND verantwoording schuldig is enerzijds en ter andere zijde de wetgevende en uitvoerende macht, waarbij de twee laatste machten ondergeschikt lijken te zijn aan de eerste.
  Dit past niet in onze tijd waarin als in een welhaast Post Franse Revolutie- gedachte de roep om gelijkheid uit alle hoeken schalt.
  En wat onze hypocriete samenleving betreft : Meer dan een advokaat ( namen noemen kan ik niet en mag ik niet ) heeft mij toevertrouwd dat ze er stiekem toch wel blij mee zijn dat “de veren in dit al jaren niet opgemaakte bedstee nu eens goed worden opgeschud”.
  En meer dan een heeft zich tevens bij mij verontschuldigd stellende dat ik niemand in hun beroepsgroep zal vinden die bereid is, mij in een procedure tegen een lid van de rechterlijke macht bij te staan.
  Daarin zit onweerlegbaar iets fouts.

  In de discussie Gerecht versus de Advokaten past naar mijn mening de zegswijze “wie zonder zonde is werpe de eerste steen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *