AD | Kort geding tegen CBSC

Renny Maduro, Raad van Commisarissen CBSC

Rennie Maduro, voorzitter Raad van Commisarissen CBSC

Willemstad – De Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft een kort geding aangespannen tegen Emsley Tromp, Alberto Romero en Jerry Hasselmeyer van de Raad van Bestuur van de Centrale Bank.

Dat heeft persvoorlichter Bas Jussen van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao desgevraagd bevestigd tegenover deze krant. Gisteren is het verzoek tot kort geding ingediend. Op 17 augustus om 9.00 uur ’s ochtends zal het kort geding plaatsvinden.

Inzet van het kort geding is een onderzoek naar de integriteit van leden van de bestuurlijke organen, dat er volgens de Raad van Commissarissen moet komen. Advocaat Karel Frielink van de eisende partij bevestigt tegenover deze krant dat het kort geding hierover gaat, maar geeft verder aan niets over de zaak te kunnen zeggen omdat er mediastilte is afgesproken.

Het kort geding is aangespannen door ‘de Centrale Bank vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen’, zo staat in de processtukken. De Raad is niet volledig, maar bestaat uit voorzitter Rennie Maduro, Robert Pietersz, Tom Kok en Hubert Lopez. Pietersz wilde gisteravond desgevraagd niets over het kort geding loslaten. Maduro treedt deze maand af als voorzitter en zou al langer aandringen op een dergelijk integriteitsonderzoek.

In november 2014 brachten onderzoekers van PwC Nederland een rapport uit over de situatie bij de Centrale Bank. Zo moeten uitingen van serieuze beschuldigingen over individuele leden van het bestuur van de CBCS ‘terstond onderzocht worden’, zo staat in het rapport. PwC Advisory deed vijftien aanbevelingen, waaronder:

,,De integriteit van leden van de bestuurlijke organen van een Centrale Bank dient boven iedere twijfel verheven te zijn. De reputatie van de Bank lijdt immers onder dergelijke beschuldigingen.”

PwC Nederland heeft ‘geen onderzoek gedaan naar de integriteit van individuele leden’ van de bestuurlijke organen van de Centrale Bank.

,,Wel constateren de onderzoekers dat vanaf de oprichting van de CBCS sprake is van diverse openlijke beschuldigingen ten aanzien van de integriteit van individuele leden van de bestuurlijke organen.”

PwC stelt dat een toets op integriteit bij benoeming en herbenoeming van leden onderdeel van het selectieproces zou moeten zijn. In verband met de beschuldigingen van oud-premier Gerrit Schotte aan het adres van bankpresident Tromp stelt PwC dat een nader onderzoek uitgevoerd zou moeten worden.

PwC Advisory wijst er verder op dat de Raad van Commissarissen er echter – ‘door de tot stagnatie leidende discussies’ – niet in is geslaagd dit onderzoek ook daadwerkelijk ter hand te nemen.

De Raad wil nu middels een kort geding alsnog aandringen op zo’n integriteitsonderzoek.

Bron: Antilliaans Dagblad

4 Reacties op “AD | Kort geding tegen CBSC

  1. gelukkig zitten er nu geen M&M bij de raad anders hadden ze die ook moeten onderzoeken .

  2. stanley Held

    Triest, hoe kunnen wij zo een orgaan vertrouwen. Met hun raad van commissarissen. De volgende regering heeft een taak om ook dit op te lossen. Ik zou schoonschip maken. Bijna in alle ooverheidsdiensten hebben wij een probleem. Er moet echt nieuw leven worden ingeblazen in onze politiek. Er moet een verandering komen. Als wij de criminaliteit willen oplossen en gezonde leefklimaat willen hebben, begint het bij onze politici. Hoop dat het volgend jaar lukt. Waar gaan wij als klein eilandje naar toe. Een klein groepje die haar eigen mensen onderdrukt. Snap het echt niet. Merkbaar is dat er geen oppositie is. Jammer.

  3. Abraham Mossel

    Is dit niet die Rennie Maduro die van huis uit ) 10-10-10-) de opdracht heeft gekregen van Gerrit de Raaf om de CBCS naar de kloten te helpen , om zo de maffia vrienden van de MFK het naar de zin te maken met TOP functie’s binnen de CBCS.

  4. En hoe integer zijn de “politiek benoemde” leden van deze Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten?
    Eh … Rennie Maduro? Don’t make me laugh!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *