AD | LGB mogelijk in omzetbelasting

Casino’s moeten ook ob gaan betalen

Ook casino’s moeten ob gaan betalen

Willemstad – Minister José Jardim speelt met het plan om de logeergastenbelasting per januari 2016 op te nemen in de omzetbelasting (ob) en ook wordt overwogen bij casino’s in de toekomst ob te heffen.

Dit blijkt uit het voorontwerp van de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening ob 1999.

Eerder deze week werd dit voorontwerp publiekelijk gemaakt door de MFK, waarop Jardim in zijn reactie met klem gesteld heeft dat het om een discussiestuk gaat dat nog niet eens in de Taskforce Belastingherziening is besproken.

In de nieuwe plannen wordt dus niet alleen gesproken over het elimineren van de schakels in de ob, waardoor ob op ob wordt geheven.

Over de logeergastenbelasting wordt in de concept-Memorie van Toelichting (MvT) geschreven:

,,De inbedding van de logeergastenbelasting in de ob zou ook per 1 januari 2016 plaatsvinden. Dit zal een jaarlijkse meeropbrengst aan ob opleveren van circa 12 miljoen gulden. Tegelijkertijd zullen echter de inkomsten uit de logeergastenbelasting met een gelijk bedrag afnemen. Per saldo is het effect van deze inbedding op de financiële huishouding derhalve neutraal. Wel is de verwachting dat door een efficiëntere heffing en inning, de feitelijke inkomsten mogelijk positief worden beïnvloed.”

Een ander voorstel is om de vrijstelling voor ob voor casino’s te laten vervallen. Uitgelegd wordt dat dit enerzijds is ingegeven door het feit dat er feitelijk geen goede argumenten zijn om dergelijke diensten vrij te stellen van een algemene bestedingsbelasting. Daarnaast is het zo dat als de casino’s ook ob gaan betalen, het tarief om de ‘algemene ob zonder cumulatie’ minder hoeft te stijgen om dezelfde opbrengst te genereren.

Naast deze twee plannen, is er ook het voorstel om de regeling voor kleine ondernemers uit te breiden waardoor een groter aantal ondernemers met een relatief geringe omzet buiten de ob wordt gehouden. Verder worden ondernemers tegemoetgekomen voor wat betreft het kasregistratiesysteem.

,,Voor bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan voorzien worden in een ontheffingsmogelijkheid mits dit niet ten koste gaat van de beoogde doelstelling van de introductie van het systeem. Ondernemers die aan alle administratieve verplichtingen voldoen, kunnen de belastinginspecteur verzoeken ontheven te worden van de verplichte kasregistratiesystemen”,

zo wordt uitgelegd.

En verder wordt geopperd om de heffing van ob te laten vervallen bij uitvaartverzekeringen, transacties van goederen binnen het ob-gebied die niet worden ingevoerd en de integratieheffing.

Het voorontwerp van de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening ob 1999, staat overigens volgende week vrijdag, 28 augustus, op de agenda van een centrale commissievergadering in de Staten.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *