AD | LOB-verzoek inzake Wechi omvangrijk

Minister tegenstrijdig over aanbesteding

Earl Balborda: Platform verkeer mogelijk

Minister Balborda tegenstrijdig over aanbesteding Wechi

Willemstad – Als de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Earl Balborda (PNP), over 3 weken antwoord geeft aan de milieuorganisaties over het LOBverzoek en hij besluit er gehoor aan te geven, dan zal hij ‘alle documenten verband houdende met enige ontwikkeling van het gebied van Wechi’ moeten overhandigen.

Dit blijkt uit de inhoud van het beroep dat de milieuorganisaties Amigu di Tera en Defensa Ambiental hebben gedaan op de Landsverordening openbaarheid van bestuur (LOB). Onder ‘alle documenten’ wordt verstaan:

,,Het verstrekken van kopieën van documenten, kennisneming van inhoud daarvan toestaan, schriftelijke uittreksels of samenvatting van inhoud geven dan wel mondelinge of schriftelijke inlichtingen daaruit verschaffen. Daaronder dient onder andere te worden begrepen alle documenten met betrekking tot het construeren van gebouwen, het aanleggen van de benodigde infrastructuur en aansluitingen en de aanbesteding in verband met dit alles. Meer in het bijzonder alle vergunningen en/of plannen van het Land Curaçao met betrekking tot (toekomstige) ontwikkeling van dit gebied.”

Advocaat VanEps Kunneman VanDoorne die het Lob-verzoek opstelde op 22 september 2014, schrijft er bij dat het verzoek ook betrekking heeft op alle documenten ter voorbereiding van infrastructuur en bouw. Het gaat dan om adviezen van onder andere overheidsdiensten, zoals de bouwvergunning.

Minister tegenstrijdig over aanbesteding

De minister is overigens tegenstrijdig waar het gaat om het bezwaar dat de milieuorganisaties hebben ingediend tegen de openbare aanbesteding voor de ‘Infrastructuur Verklavelingsplan Wechi Fase 1A’.

Enerzijds schrijft Balborda in een brief aan de advocaat van de milieurorganisaties dat de openbare aanbesteding ‘geen besluit’, ‘geen rechtshandeling’ en ‘niet van algemene strekking’ is en daarom geen officiële ‘beschikking’.

De milieuorganisaties kunnen hier dus ook geen bezwaarschrift tegen indienen, zo meent de minister.

Anderzijds biedt de minister in een krantenpublicatie op 19 juni 2014 over de openbare aanbesteding zelf de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Project Wechi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *