AD | Medici en verzekeraars in de clinch

De kosten worden direct bij de particulier verzekerden in rekening gebracht, die de verleende en te verlenen zorg –  consulten, ligdagen en verrichtingen – afnemen.

Willemstad – De Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) heeft bekendgemaakt dat vrijgevestigde medici met onmiddellijke ingang de tarieven zullen hanteren die zij zélf gepast vinden.

Deze kosten worden direct bij de particulier verzekerden in rekening gebracht, die de verleende en te verlenen zorg – zowel voor consulten, ligdagen en verrichtingen – afnemen.

Dit melden de particuliere verzekeraars verenigd in de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) in een persverklaring. De gemoederen zijn verhit tussen de VMSC enerzijds en de CBIA anderzijds, waarvan vooralsnog de particulier verzekerde klant de dupe is.

Begin 8 juni berichtte de CBIA over het eenzijdig besluit van de medisch specialisten (VMSC) om de tarieven voor consulten en verrichtingen per 1 september te verhogen. ,,Ook de huisartsen (Curaçaose Huisartsenvereniging, CHV) hebben een dergelijk besluit genomen. De CBIA heeft het besluit van VMSC en de CHV voorgelegd aan de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC).”

De FTAC heeft volgens de particuliere verzekeraars aangegeven dat zowel de VMSC als de CHV ‘in strijd handelen’ met de bepalingen van de Landsverordening inzake concurrentie door collectief prijsafspraken te maken.
De Vereniging Medisch Specialisten heeft daarop per brief van 15 augustus jongstleden de CBIA geïnformeerd dat op grond van datgeen de FTAC heeft bepaald al haar eerdere besluiten tot verhoging/wijziging van (maximum)tarieven voor consulten en verrichtingen worden ingetrokken.

Echter, tegelijkertijd is gesteld dat de vrijgevestigde medisch specialisten voortaan zélf de prijs zullen bepalen van de zorg aan particulier verzekerden. Particuliere verzekeraars zijn bijvoorbeeld Ennia, Guardian/Fatum, Nagico etc.
,,Voorts heeft de VMSC de medisch specialisten ook geïnstrueerd om geen garantstellingen van particuliere verzekeraars te accepteren.” Daarop concludeert de CBIA dat als gevolg van het besluit van de medisch specialisten particulier verzekerden ‘dus contant dienen te betalen’.

Hoewel de medisch specialisten de aangekondigde tariefsaanpassingen nog niet openbaar hebben gemaakt, zijn volgens de CBIA de eerste aanwijzingen die de particuliere verzekeraars hebben ontvangen dat de aangepaste tarieven aanzienlijk verhoogd zullen worden. ,,Zelfs meer dan de tarieven die aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in rekening worden gebracht”.
De verzekeraars wijzen erop eerder te hebben aangegeven mee te willen werken aan actualisering van de oude tariefafspraken die niet meer van deze tijd zijn. ,,Dit moet echter wel resulteren in redelijke tarieven.”

De CBIA heeft minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid verschillende keren benaderd om formeel het beleid en standpunt van de regering over deze materie te vernemen, maar de CBIA heeft hier nog geen reactie op ontvangen.

,,Door de ontstane situatie verwacht de CBIA dat zich in de praktijk de nodige strubbelingen zullen en kunnen voordoen en dat de particulier verzekerden er rekening mee moeten houden dat zij moeten bijbetalen.”

Bron; Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AD | Medici en verzekeraars in de clinch

 1. Suzy Romer pakt niks aan hoe moet ik het zien de corruptie of neemt geen geld of goederen aan.
  Voor twee redenen vatbaar.

 2. Past goed bij de free for all mentaliteit waarbij individuen land inpikken dat niet van hen is (Baoase), subsidie krijgen waar zij geen recht op hebben (InselAir), kapitaal wegsluizen en waarbij pensioenen op de wind komen te staan (Ennia), storting van vuil en beerputwater waar dan ook op het eiland, een Free Zone dat volledig plat ligt, zelfde geld ook voor de raffinaderij, alleen cruiseschepen varen de haven nog binnen, enz. enz. Dus, waarom zouden de medische specialisten niet (nog) meer misbruik maken van de situatie.

 3. Ach, Suzy Romer weet de pers goed te bespelen maar pakt niets aan.

  Zo zit geschorste gezondheidsinspecteur Gershi Pereira al Jaren met behoud van salaris thuis in de tuin te werken omdat Suzy Romer het niet aandurft zijn zaak op te lossen.

  Tarieven van de artsen hetzelfde verhaal.

  Ik heb geen idee waar deze dame mee bezig is. Het aftekenen op de talloze snoepreizen van haar schoothondje Alvin Daal?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *