AD | Meeste scholen krijgen meer geld

De wijziging van de wet voor de BES eilanden houdt een nieuwe wijze, herijking genoemd, van de bekostiging van de scholen.

Den Haag – De meeste basisscholen op de BES-eilanden krijgen meer geld sinds de nieuwe manier van bekostiging is ingevoerd door een wijziging van de Wet primair onderwijs BES.

Dat zegt minister Arie Slob van Onderwijs in zijn nota naar aanleiding van een vergadering van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. Enkele Kamerleden hadden daar vragen over.

De wijziging van de wet houdt een nieuwe wijze, herijking genoemd, van de bekostiging van de scholen. Die wordt voor de meeste scholen overigens al sinds 2016/2017 toegepast. De scholen krijgen elk jaar een lumpsum met daarin een personele component op basis van schooljaar en een materiële component op basis van kalenderjaar. Dit systeem wordt ook in Europees Nederland gebruikt.

Alleen Kolegio Strea Briante op Bonaire, dat onderwijs biedt voor zorgleerlingen, krijgt pas na inwerkingtreding van de wetswijziging de aanvullende bekostiging, omdat die ambtshalve toegekend wordt in plaats van op aanvraag, legt Slob aan de SP uit. Financiële consequenties heeft dit niet voor Strea Briante.

In een overzicht laat Slob zien wat de verschillen zijn tussen de bekostiging volgens het oude systeem (2011-2015) en het nieuwe systeem. Teruggerekend naar hetzelfde prijspeil en aantal leerlingen blijkt dat alleen de Governor de Graaffschool op Sint Eustatius minder geld krijgt. Dat verschil is zelfs bijna 29 procent. In het nieuwe systeem krijgt de school nog steeds gemiddeld meer geld per leerling, voegt Slob eraan toe.

De Sacred Heart School op Saba is er 0,6 procent op achteruit gegaan. Alle andere basisscholen hebben meer budget gekregen, de meeste 2,5 tot 5 procent. Een positieve uitschieter is de Bethel Methodist School op Sint Eustatius, die ruim een derde meer krijgt. Het totale budget voor de basisscholen is bijna 15 miljoen dollar, tegenover 14,4 miljoen in het oude systeem.

De kleinescholentoeslag is afgeschaft, laat Slob aan de VVD weten. Dat is omdat alle scholen op de BES-eilanden naar Nederlandse maatstaven klein zijn. Daarom is gekozen voor een vast bedrag. Op de Bovenwindse Eilanden krijgen de scholen een aanvulling voor zorgleerlingen, op Bonaire zijn die leerlingen geconcentreerd bij Strea Briante.

Om onderwijsachterstanden verder terug te dringen, een vraag van GroenLinks, wordt er gekeken naar onder andere het taalbeleid, aldus de minister. Op de Bovenwinden is al overgeschakeld op Engels als instructietaal, op Bonaire wordt gekeken naar het Papiaments, waarop ‘in de aankomende periode’ acties komen. Hierbij spelen ook de jeugdproblematiek en armoede een rol. De kinderopvang moet bijvoorbeeld (financieel) toegankelijker worden. Dat zal op een meer integrale manier worden aangepakt, aldus de minister.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *