AD | MEP-leden keuren actieplan Valero goed

De gele partij is van mening dat de olieraffinaderij weer open moet, omdat dit de enige manier zou zijn om de economie van Aruba te redden | Foto Wikipedia

De gele partij is van mening dat de olieraffinaderij weer open moet, omdat dit de enige manier zou zijn om de economie van Aruba te redden | Foto Wikipedia

Oranjestad – De leden van oppositiepartij MEP hebben hun goedkeuring gegeven aan actieplan Ora Cero.

De partijleiding heeft daarin aangegeven hoe ze denkt ontmanteling van de olieraffinaderij te voorkomen.
De gele partij is van mening dat de olieraffinaderij weer open moet, omdat dit de enige manier zou zijn om de economie van Aruba te redden. Valero besloot in 2012 de deuren te sluiten, omdat winstgevende productie niet mogelijk bleek. Er zouden enorme investeringen nodig zijn om de installatie aan de moderne vereisten op milieugebied te laten voldoen.

Daarnaast beschikte Valero niet over een partner met de specifieke olie, die als grondstof voor het raffinageproces in San Nicolas wordt gebruikt. De MEP gaat ervan uit dat dit verhaal niet klopt en dat Valero samen met de Arubaanse regering aanstuurt op sluiting.

,,Valero heeft geen interesse in de raffinaderij, alleen in het gebruik van de haven voor overslagactiviteiten. De regering wil de beschikking over het grote terrein bij San Nicolas terug om politieke vrienden te kunnen bevoordelen”,

aldus de berichtgeving van de gele partij.
Volgens de MEP zijn er wel degelijk gegadigden om de raffinaderij over te nemen, maar wordt dit proces door de regering en Valero gefrustreerd. Het gaat de gele partij overigens om een tijdelijke heropening.

,,Op de lange termijn willen wij schone industrie ontwikkelen, die beter is voor het milieu, maar voorlopig hebben we de raffinaderij nodig om ons land te redden van de financiële crisis en de economie weer vlot te trekken”,

aldus een persbericht.
Plan Ora Cero omvat brieven aan Valero en de regering, waarin stopzetting van het ontmantelingsproces wordt geëist. De regering zou in het ergste geval tot onteigening moeten overgaan en zelf de overname moeten regelen.

De MEP wil internationaal de aandacht vragen voor wat zij noemt ‘mishandeling van het Arubaanse volk door het inperken van de economische ontwikkeling’. Om de actie kracht bij te zetten wordt een handtekeningenactie georganiseerd.
De aftrap van de acties werd aansluitend aan de vergadering gegeven. Een groep van honderden sympathisanten toog naar de raffinaderij en vormde een menselijke ketting om zo symbolisch de ontmanteling buiten de deur te houden.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *