AD | Na vijf jaar nu pas wet

Cifa: Verheugd met wijziging van Winstbelasting

Willemstad – ,,Het product ‘Nederlandse Antillen’ wordt met de wijziging op de Landsverordening Winstbelasting 1940 een stuk interessanter”, zegt voorzitter Brayn Irausquin van Curaçao International Financial Services Association (Cifa).

De Staten – het Antilliaanse parlement – had gistermiddag een kwartier nodig om de voorgestelde aanpassing van de wet goed te keuren, iets waar al vijf jaar op wordt gewacht.

Irausquin vertelt dat ‘onder leiderschap’ van minister Ersilia de Lannooy (PNP) van Financiën en de Directie Fiscale Zaken dit wetvoorstel in de afgelopen maanden in een stroomversnelling is gekomen.

,,En we rekenen erop dat dit tempo zal worden vastgehouden.”

Dat het allemaal zo lang heeft geduurd komt niet door De Lannooy, zo verdedigde Statenlid Faroe Metry zijn partijgenoot. De belangenverenigingen Cifa en International Financial Group (IFG), die er tot voor kort verschillende opvattingen over de winstbelasting op nahielden, zijn volgens Metry verantwoordelijk voor de vertraging. Hij wil zelfs verontschuldigingen voor de bewindsvrouw, verklaarde hij gistermiddag in het parlement.

Wel stelt Metry extra ambtelijke steun voor bijvoorbeeld de Raad van Advies voor om zo het wetgevingsproces te bespoedigen. De Cifa-voorman: ,,Het gaat om een goed stuk wetgeving, die de fiscale infrastructuur van de Nederlandse Antillen op een hoger niveau zal tillen en tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden zal creëren. Er is nog heel veel werk te verrichten om weer een gerespecteerd internationaal financieel centrum te worden.”

Irausquin vervolgt: ,,De sector snakt al een hele tijd naar vernieuwing en is blij dat enkele initiatieven van de sector en de overheid nu bij elkaar beginnen te komen en tot concrete resultaten worden vertaald.”

Voorbeelden hiervan zijn de vele verdragen die in de afgelopen twee tot drie jaar zijn uitonderhandeld en het genoemde wetvoorstel. ,,We zijn goed op weg,” meent de voorzitter van Cifa.

,,Er zijn nog meer initiatieven die ten goede zullen komen aan de sector en de rest van de economie. Hopelijk kan het huidige momentum worden vastgehouden om het investeringsklimaat van de Nederlandse Antillen, en Curaçao in het bijzonder, te verbeteren en zodoende werkgelegenheid te creëren en armoede te bestrijden.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *