AD | Niet alleen ‘kòrta, kòrta’

Premier Rhuggenaath vraagt steun oppositie | Antilliaans Dagblad

Willemstad – In een ‘full house’ met nagenoeg alle ministers aanwezig in de Statenzaal verklaarde premier Eugene Rhuggenaath (PAR) dat er simpelweg niet alleen maar sprake kan zijn van ‘Kòrta, kòrta, kòrta’ (Snijden, snijden en nog meer snijden) en sprak hij de hoop uit dat de Rijksministerraad (RMR) het voorstel om Curaçao een aanwijzing te geven niet opvolgt.

,,De Rijkswet financieel toezicht (Rft) biedt die ruimte”, aldus de regeringsleider. ,,De RMR kan ook leren van de eigen mensen”, zei Rhuggenaath, verwijzend naar uitspraken van oud-minister van Financiën Jeroen Dijselbloem, dat – terugkijkend – de opgedrongen maatregelen destijds vernietigend uitpakten voor de ‘gewone Grieken’. Dat er toen qua hervormingen ‘te veel was gevraagd’ en dat de Europese Unie toen ‘fouten had gemaakt’.

,,We doen een dringend beroep op de RMR niet dezelfde fouten te maken. De RMR kan niet bewust toestaan dat onze bevolking armer wordt als resultaat van de aanwijzing.”

Tegelijkertijd wijst Rhuggenaath op ‘onze eigen verantwoordelijkheid als autonoom land’. ,,Wij moeten doen wat nodig is. Wij regering, wij parlement en het ambtenarenkorps.” De minister-president stelt ook ‘dat we eerlijk moeten zijn’: ,,Er is een gebrek aan vertrouwen. In ons land. In onszelf wellicht. In onze toekomst. Maar het is de taak van dit kabinet om dit terug te krijgen en perspectief te bieden voor deze en toekomstige generaties.”

De zittende regering wil daarbij de ‘sociale agenda’ nadrukkelijker op de voorgrond plaatsen, met ook meer aandacht hiervoor in de Groeistrategie. Wat dat betreft had Rhuggenaath meer gerekend op een samenwerkingsovereenkomst met Nederland, gebaseerd op het convenant van begin dit jaar, ‘in plaats van een aanwijzing’.

,,Een win-win.” Dat is met het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) houdende het geven van een aanwijzing aan het bestuur van Curaçao op tafel, in de ogen van zijn ministersploeg nu niet het geval. ,,Dit rijmt niet”, stelt de premier die daarom deelname aan het bestuurlijk overleg deze week in Den Haag afzegde. ,,De uitkomst van de RMR staat overigens niet vast. En los daarvan blijft de samenwerking met de diverse landen in het Koninkrijk.”

Richting de Statenleden: ,,Wij vragen de input en steun van het parlement. Het is nu de tijd om de handen ineen te slaan. Hoewel de uitdagingen groot en veel zijn, weten we dat we ze aankunnen. Om dat te kunnen kan er geen coalitie en oppositie zijn. Kan er geen verdeeldheid zijn.”

Aldus premier Rhuggenaath gistermiddag in de Staten over de dreigende aanwijzing van de RMR, die naar verwachting vrijdag een besluit neemt over het ontwerp-KB. En tegen oppositieleider Gilmar ‘Pik’ Pisas van MFK zei Rhuggenaath: ,,Aan Pisas als mijn voorganger (Pisas was begin 2017 premier van een interim-kabinet, red.) zeg ik: ‘U had gelijk. De financiële problemen zijn niet van nu, maar al vanaf 2017.’”

De minister-president kreeg weinig bijval van de oppositiefracties.

‘Uitvoering aanwijzing brengt ‘zware schade’

Uitvoering van de aanwijzing zou echter ‘zware schade’ aanrichten en de meest kwetsbare bewoners van Curaçao raken. De economie is de afgelopen drie jaar met 5,5 procentpunten gekrompen.

,,We kunnen niet meer dragen. Dat is zelfs zonder het verdere Venezuela-effect, wat Nederland – anders dan bijvoorbeeld het IMF – niet wil erkennen.” De indruk dat zijn regering niets heeft gedaan aan hervorming en ombuigingen bestrijdt Rhuggenaath ten zeerste. Vanaf het begin (mei 2017, red.) wisten wij dat een aanwijzing ons boven het hoofd hing. En we hebben van meet af aan, ondanks een krimpsituatie, hier bij herhaling de afgelopen twee jaar van alles en nog wat aan gedaan; vaak in nauw overleg en zelfs goedkeuring met het College financieel toezicht (Cft).”

De premier las voor uit het meest recente IMF-rapport dat geleidelijke maar gestage uitvoering van de maatregelen belangrijker is dan het (hoge) tempo waarin dit gebeurt.

,,Duidelijk taal van het IMF”, aldus Rhuggenaath die aangaf ook voorstander te zijn van een trapsgewijze, maar verantwoorde aanpak. Vandaar de brief eind maart met een beroep op artikel 25 Rijkswet financieel toezicht, om meer ruimte te krijgen, waar de regering in Willemstad volgens Rhuggenaath ‘overigens nog geen antwoord op kreeg’.

Minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën voegde eraan toe dat ‘kòrta’ (snijden) alléén in tijden van economische recessie ‘geen zin heeft’. ,,Wij kiezen ervoor aan de kant van de bevolking te staan. Als dat het risico van een aanwijzing oplevert, so be it!”

De oproep van de premier aan de oppositie om in dezen samen op te trekken leverde niet veel op. Vooral MFK en KdNT sloegen deze poging om samen sterk te staan hard af en noemen het kabinet-Rhuggenaath (PAR/ MAN/PIN) ‘incapabel’. Allesbehalve een handreiking.

Bron: Antilliaans Dagblad

14 Reacties op “AD | Niet alleen ‘kòrta, kòrta’

 1. Curacao Revisited

  Reinald Curiel is de Franklin Sluis van ENNIA

 2. John Bash

  Meneer Rhuggenaath, U heeft 2 jaar de tijd gehad om een begin te maken en er is niets gebeurd. Ga radicaal aan de gang door alle salarissen van al die directeuren te halveren. Door alle politieke benoemingen bij overheids instanties en familileden van ministers de deur te wijzen. Zag vorige week Franklin Sluis op tv die als een zandzak in een stoel zat en onzinnige taal de wereld in hielp. Terwijl zijn Nederlandse kompaan zinnig en to the point uitleg gaf betreffende de benzine prijzen. Dit terzijde. Stel een zogenaamde Zalmnorm in. Reorganiseer het ambtenaren korps in bijzonder de belastingdienst. Reorganiseer de ministeries, zodat er efficienter gewerkt wordt. Nu investeren in impopulaire maatregelen is oogsten in de toekomst. Impopulaire maatregelen kunnen zijn: afschaffing van de 0% basis pakket en verander dit in 2%. Verhoog tijdelijk de benzine- en dieselprijs met dubbeltje. Hef hogere invoerrechten op uit het buitenland ingevoerde auto’s. Met name de RHD auto’s.
  Eigenlijk is het tijd om de oude politieke hap de deur te wijzen en voor nieuw jong bloed plaats te maken om het eiland versneld vooruit te helpen.

 3. Joep Meloen

  Ik wil wel een voorzetje voor de Groeistrategie geven:

  HOU OP MET BELASTINGGELD TE STELEN dmv FRAUDE, CORRUPTIE, CLIETELISME, POLITIEKE BENOEMINGEN, OVERMATIG REISGEDRAG etc etc

  Zet vervolgens de juiste personen op de juiste plekken en je zult zien dat het ineens een heel stuk beter zal gaan.

  Maar dat onderdeel van de Groeistrategie is simpelweg een brug te ver.

 4. Begin zoals ik vaker heb gesteld bij de ministers alle familie leden en vrienden die jullie in dienst hebben genomen als z.g adviseurs te ontslaan.Dat geeft reeds tussen de 8 en 10 miljoen besparingen.stop dan met alle contracten met die z.g.juridisch adviseurs en haal over de afgelopen 9 jaar alles wat ten onrechte werd gedeclareerd terug. Zeer waarschijnlijk ook tussen de 8 en 14 miljoen. Respecteer dan de echte professionele amtenaren en laat die un werk doen..Zij zullen waarschijnlijk ook nog zo,n 20 a 25 miljoen kunnen aangeven als verilling en onnodig.
  K

 5. Knoek-koe

  @Brian S

  De Arubaan is misschien wat service en toerisme gerichter? Toerisme speelt op Aruba al veel langer een prominentere rol dan op Curaçao
  Het toerisme en service gericht zijn is op Curacao wat later op gang gekomen?

 6. Mijn broer werkt op de airport en ziet dagelijks ministers en statenleden het vliegtuig instappen voor weer een luxe snoepreis. Zoals naar het randdebielemparlement Parlatino, waar we MAN lid Hato dronken met hoeren zagen dansen.

  Vooraf gieten ze zich zelf vol in de business lounge van de airport, waar ze vaak half bezopen naar buiten komen waarna ze ondersteund door hun bodyguards naar de gate moeten worden geleid.

  We herinneren ons allemaal de peperdure snoepreis van dansleraar Stefan Walroud en de mislukte huisarts Marylin Mozes en ZES andere statenleden naar een hitech verkeersbeurs in Europa. Terwijl wij nog steeds niet in staat zijn om zelfs maar verkeerslichten te laten werken (Santa Maria) of zelfs maar wegen te belijnen!

  En dan het legertje ambtenaren dat met behoud van salaris thuis zit. Tilly Pikerie, notabene veroordeeld voor fraude!, zelfs al 8 jaar!

 7. In Suriname had het IMF juist voorgesteld wel te bezuinigen en de lasten voor de bevolking te verhogen. ( brandstof, elektriciteit enz.). Dit is door de Surinaamse overheid afgewezen met als argument dat het averechts zou werken en het de toch al precaire economische situatie nog veel erger zou maken. In gelijke situaties, slechte economische omstandigheden, komt het IMF dus tot contraire conclusies. Het IMF doet ook maar wat. Bovendien vraag ik mij af of het IMF ook iets heeft gezegd ( of zelfs geconstateerd) over de in donkere spelonken weglekkende overheidsgelden. Repareer eerst de gaten in de bodem van de emmer voordat je er weer water in doet zou ik zeggen.

 8. @Knoek-koe, Moeten we je nu echt uitleggen wat het verschil is tussen de YDK en Arubaan?

 9. De Rechtsstaat

  Deze regering is welles en wetens deze avontuur aangegaan denkend, we zullen ze een poepie laten ruiken.

  Wel alles behalve, want zij zitten nu in hun eigen stront.

  Wat een aanfluiting zeg! Een land verdient de regering waarvoor ze hebben gestemd, bla bla bla.

  Ik herhaal, wij zitten al ca. 4 maanden zonder een minister van EO, terwijl de incompetente Gijsbertha het z.g. waarneemd.

 10. Knoek-koe

  8 jaar na de schuldsanering van 10-10-10 kampt Curaçao weer met exact dezelfde financiele problemen en begrotings uitdagingen.

  Er zijn bakken met geld over de balk gesmeten, maar die uitgaven zijn niet te herkennen in een goed onderhouden wegennet, opgeknapte scholen, onderhouden overheidsgebouwen, verbeterde overheidsdiensten en verzorgde schone plantsoenen straten en stranden en schone ( dumpvuil vrije) natuur?

  Aruba kampt ook met grote financiele problemen, maar toch ziet de infrastructuur op Aruba er vele malen beter en verzorgder en georganiseerder uit dan op Curaçao ( scholen , vliegveld, wegen , rotondes ziekenhuis, stranden, straten).

  2 zuster eilanden op steenworp afstand van elkaar, zelfde taal uitdaging en zelfde kolonisator
  Waarom krijgt Aruba het wel voor elkaar om haar wegen, rotondes, vliegvelde plantsoenen straten, stranden, natuur etc veel beter te verzorgen en organiseren dan Curaçao terwijl ze itt Curaçao geen kwijtschelding / schuldsanering hebben gehad toen zij autonoom werden.?

 11. Knoek-koe

  Ze (de Curaçsosche politici) kiezen ervoor aan de kant van de bevolking te staan?
  Wat een lege nietszeggende rethoriek.

  Op dit eiland staan ze blijkbaar alleen achter de bevolking als er een maatregel in Nederland genomen wordt die ze politiek strategisch niet zint of als ze er electoraal technisch mee kunnen scoren.

  Want tot op heden staat dit kabinet vooral aan de kant van zichzelf ( lees: hun eigen zakken)

 12. De Rechtsstaat

  De minister-president kreeg weinig bijval van de oppositiefracties.

  Wahaha, nu pas?

 13. Curacao Revisited

  “Wij kiezen ervoor aan de kant van de bevolking te staan”
  Jullie kiezen ervoor om nog even je zakken te vullen voordat de stekker eruit gaat.

 14. Vanaf het begin (mei 2017, red.) wisten wij dat een aanwijzing ons boven het hoofd hing.

  En men bleef maar geld uitgeven aan snoepreisjes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *