AD | Non-actieve ambtenaren ontslagen

Etienne van der Horst

Etienne van der Horst

Willemstad – Van de 77 non-actieve ambtenaren die thuis zitten is van 9 de arbeidsverhouding door middel van een Landsbesluit (LB) beëindigd.Dat zegt minister Etienne van der Horst (PAIS) van Bestuur, Planning en Dienstverlening, die door de ministerraad het mandaat kreeg om ook namens de andere ministeries de LB’s te contrasigneren, zoals het heet.

Hij verklaarde dit gisteren tegenover radiostation Z-86. In totaal heeft de regering 77 nonactieve ambtenaren geïdentificeerd, waarvan 22 ziek ofwel langdurig arbeidsongeschikt en 55 die om andere, uiteenlopende redenen niet op het werk verschijnen.

Dit kan te maken hebben met een schorsing, een onopgelost conflict met zijn of haar dienstdoende chef, of omdat een overheidsdienaar simpelweg uit zichzelf heeft besloten niet meer te werken, maar wel elke maand gewoon salaris op te strijken.

In het kader van de overheidsbezuinigingen en het wegwerken van de inefficiënties in het apparaat heeft Van der Horst hier resoluut werk van gemaakt.

Ambtenaren die langdurig ziek zijn, worden sinds enige tijd gekort met 10 procent op hun salaris en is iemand langer dan drie jaar arbeidsongeschikt gaat er binnenkort 20 procent van het honorarium – opgebracht door de belastingbetaler – af. Gebleken is dat diverse overheidsfunctionarissen met deze maatregelen wonderbaarlijk snel ‘genezen’ en alsnog op hun dienst of ministerie verschijnen en arbeid verrichten.

Voor een deel is met behulp van de Arbo gezocht naar mogelijkheden voor herintreding elders binnen de overheid. Ten aanzien van een bekend publiek geval, Norbert George – onder andere ex-Eilandsraadslid en voormalig politicus voor verschillende politieke partijen en bekend als auteur van het anonieme document ‘The CBCSconnection’ waarin hij talloze personen in een kwaad daglicht plaatst – die al meer dan een jaar thuiszit als ‘spookambtenaar’ van Sociale Zaken, bevestigt minister Van der Horst tegen Z-86 dat er een besluit is genomen.

Voor inhoud en details ervan verwees hij echter naar de minister van SOAW die voor deze krant onbereikbaar bleef. Uit andere bronnen werd vernomen dat George één van de non-actieve ambtenaren is van wie de arbeidsverhouding is beëindigd.

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “AD | Non-actieve ambtenaren ontslagen

  1. Hans Lesterhuis

    Dit is een uitstekende actie van deze minister en ook in lijn met goed personeelsbeleid. Kennelijk ontbreekt het aan voldoende dossier-opbouw, waarmee de gang naar de rechter wordt gedwarsboomd. Om dossiers op te bouwen en dit bij alle ministeries op transparante wijze (conform het ambtenarenrecht) uit te doen rollen, is een sterke secretaris generaal nodig op het minsterie van BP&D met integrale bevoegdheden voor alle ministeries. Het volk heeft recht op een goed functionerende overheid die met diens belastinggeld wordt bekostigd. Elke integere minister zal dit erkennen en dus conform maatregelen nemen. Goed en integer beleid komt van binnenuit en niet van buitenaf via de RMR en kan ook niet worden afgedaan met “zo doen we dat hier nu eenmaal op Curacao”.

  2. Alfons Grim

    opvallend is, dat toen bekend werd, dat de langer dan 2 jaar thuis (of onder de boom) zittende ambetaneren. 10% van hun “beloning” moesten inleveren, zij weer aan het werk gingen. Wat een mentaliteit !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *