AD | Noodkreet van schoolbesturen

De schoolbesturen kaarten de noodsituatie in het onderwijs al jaren aan, zonder succes

Willemstad – Achterstallig onderhoud van de schoolgebouwen, verouderde computersystemen en een vergoedingsstelsel dat tekortschiet.

De schoolbesturen kaarten de noodsituatie in het onderwijs al jaren aan, maar zonder succes. Nu hebben ze de handen ineengeslagen en luiden samen de noodklok.

De schoolbesturen op Curaçao stellen zich voor het eerst als één blok op in hun strijd voor een verhoging van de vergoeding voor materiële kosten, de verbetering van de veiligheid en digitalisering. In een brief aan de regering en het parlement dringen de vertegenwoordigers van de schoolbesturen erop aan dat na jaren van ‘loze toezeggingen’ eindelijk beslissingen worden genomen voor wezenlijke verbeteringen. Zij spreken van een ‘noodsituatie’.

Zij laten zich niet langer afschepen met de mededeling dat er ‘geen geld is’. Het gaat erom waar je prioriteit aan geeft, zegt Maghalie van der Bunt-George, directeur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO).

,,Dan zien we bijvoorbeeld dat de overheid geld uitgeeft aan het herstel van wegen in plaats van aan het onderhoud van scholen. Dat is een keuze. Het is niet voor het eerst dat we aankloppen bij de regering, we vragen al jaren om naar onze financiële situatie te kijken.”

Tijdens een persconferentie gisteren illustreerden de vertegenwoordigers van de schoolbesturen hoe nijpend de situatie is: onveilige en onhygiënische situaties door achterstallig onderhoud aan gebouwen, geen of verouderde computers en ICT-systemen, elektriciteitsrekeningen die moeten worden betaald van het potje dat eigenlijk voor onderwijsmateriaal is bestemd, eindtermen die niet aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven, methodes die niet aansluiten op de eisen van de moderne tijd.

Doordat de onderwijsvernieuwingen op alle fronten achterlopen, laat de kwaliteit te wensen over en lopen leerlingen gevaar dat zij niet goed voorbereid zijn op hun functie in de maatschappij als volwassene.

Jaar in jaar uit worden steeds weer dezelfde knelpunten aangekaart, zonder resultaat. Dat moet nu veranderen. De schoolbesturen hebben Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) laten weten dat zij voorlopig niet deelnemen aan het maandelijks overleg met haar om voldoende ruimte te bieden voor het vinden van structurele oplossingen voor drie speerpunten: de ontoereikende bekostiging via het V&V-stelsel, een veiligheidsplan en digitalisering.

De actie van de negen schoolbesturen – de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), de Dienst Openbare Scholen (DOS), Fundashon Skol Humanista na Papiamentu, de stichting Instituto pa Formashon den Enfermeria (IFE), stichting Christelijk Onderwijs New Song, stichting Christelijk Onderwijs der EBG en de stichting Onderwijs der Zevende Dags Adventisten – heeft de steun van minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) en is dan ook niet specifiek op haar gericht.

,,De problemen spelen al zeven jaar onder opeenvolgende ministers”, zegt Van der Bunt-George. ,,Het gaat er nu juist om dat bestuurders en andere partijen de handen ineenslaan en eensgezind kiezen voor de toekomst van alle kinderen van Curaçao.”

Bron: Antilliaans Dagblad

13 Reacties op “AD | Noodkreet van schoolbesturen

 1. Sate Batata

  @redactie
  Dank voor uw reactie met verstaanbare toelichting.

 2. redactie curacao

  Hebben we ook verbeterd naar ‘beter’, dank @EricLapas.
  We hopen nu dat iedereen snapt wat we bedoelen

 3. “We beogen slechts iedereen te includeren in discussies, en niet alleen de hoger opgeleiden. ” Kan inderdaad verkeerd geïnterpreteerd worden, nu weet ik niet wie met laagopgeleide bedoeld wordt..

 4. redactie curacao

  @Beste LaStiwz, ja we realiseren ons dat alles verkeerd kan worden uitgelegd. We gaan ervan uit dat mensen dat de meeste dat niet doen, een enkeling zal dat vermoedelijk wel doen. We beogen slechts iedereen te includeren in discussies, en niet alleen de beter opgeleiden. We hebben een woordje aangepast, dank voor de attentie!

 5. Redactie Curacao zegt: “… Hoe graag zouden we van slaven en niet-slavenhouders zelf hebben willen lezen hoe hun ervaringen waren in de vorige eeuwen? De waarheid is echter dat alleen de slavenhouders media en een stem hadden. Wij geven iedereen een stem….”

  Dit KAN een heel verkeerde uitspraak zijn.

 6. redactie curacao

  @Beste Sate Batata,

  Normaal reageren we niet op individuele reacties op dit forum maar het is niet correct wat u stelt. Net zoals bij iedereen, worden iedereen’s reacties gemodereerd. Er glipt wel een eentje tussendoor, toegegeven, maar van een gedoogbeleid is pertinent geen sprake. Sommigen zijn veelregareerders, dus die krijgen dan vaker een verwijdering dan anderen, maar gelukkig accepteren sommigen dat ook en gaan daar sportief mee om.

  En het klopt dat sommige personen 1 zijn. Maar dat houden we scherp in de gaten. Over het algemeen kan worden gezegd, dat als wij dat kunnen bewijzen (en we hebben meerdere gehad van wie we dat konden bewijzen) dan is het 2 waarschuwingen, daarna een IP-block. En we hebben al bijna meer dan 175 ‘pseudo’s’ uitgeschakeld.

  Verder hebben we geen idee hoe onze gereageerders eruit zien, of hoe ze zich voordoen, dat is voor ons niet relevant. We hebben inderdaad nog niet over een truuk nagedacht.

  Zoals we in onze About us aangeven, we beogen een reële afspiegeling van onze samenleving en tijdsgeest. Hoe graag zouden we van slaven en niet-slavenhouders zelf hebben willen lezen hoe hun ervaringen waren in de vorige eeuwen? De waarheid is echter dat alleen de slavenhouders media en een stem hadden. Wij geven iedereen een stem. Zonder groepen uit te sluiten. Dat daar soms een reactie van mindere kwaliteit bij zit, nemen we voor lief. Dit medium is ook bedoeld voor de generaties na ons, dat ze een idee krijgen hoe er werd gedacht. Niet door een selectieve, kritische groep, maar door iedereen. De mening van visser van Westpunt is even belangrijk als die van een professor op de Una. Dat is ons idee van vrijheid van meningsuiting.

  Hopende een ieder zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd,

  Vriendelijke groeten,
  KKC redactie

 7. Sate Batata

  @van Lamoen + Heiligers

  U heeft helemaal gelijk, maar wellicht zijn jullie niet vaak op dit forum.
  Ericla Pas is hier de gedoogde huis-troll. Hij kwakt maar wat neer, soms leuk, maar met de bedoeling om te chockeren, waarbij hij niet verzuimt om ongefundeerd (in hoeverre dat gefundeerd kan zijn) karaktermoord te plegen. Waarvan acte op deze topic.

  Ik geloof dat hij hier gedoogd wordt omdat het forum dan wat actiever is. Overigens 50% van de deelnemers hier is 1 persoon achter de naam Trui, Ester, Bert, Hans etc. Allemaal 1 persoon dus, dan weet u dat ook.
  Verder doet Ericla Pas zich ook voor als een negroide YDK (“wij negers”), daarmee meent hij een vrijbrief te hebben om YDK en zwarten zomaar onderuit te halen en de KKC redactie trapt daar in. Mijnsinziens.

  Overigens ik weet 100% zeker dat Ericla Pas geen neger is.

  Keep up the good work

 8. Beste Mevrouw Van Lamoen, ik heb gereageerd op het kranten bericht en wist niet dat het Rooms Katholieke Schoolbestuur ook bij deze actie betrokken was en is. Mijn welgemeende excuses, wat ik schreef over duivelin was a slip of the pen. Ik vind u een lieve aardige mevrouw die heel veel goede dingen voor het onderwijs doet.

 9. Bernadette Heiligers

  De ongekend haatdragende uithaal van ericaplas op Lisette van Lamoen Garmers, directrice van het RK Schoolbestuur, weerspiegelt de verziekte staat van onze samenleving. Ericlaplas reageert op het artikel uit AD: Noodkreet van schoolbesturen. Zelfs het feit dat AD verzweeg dat Van Lamoen Garmers grotendeels het woord voerde namens de schoolbesturen, en het feit dat AD naliet om het RK te noemen in het rijtje protesterende schoolbesturen, rechtvaardigen zo’n aanval niet. Wie langer dan een jaar op Curaçao woont, weet hoe lang het RK Schoolbestuur al (mede namens andere schoolbesturen) bij de overheid aandringt om de schaarste aan middelen serieus te nemen en gerichte keuzes te maken ter verbetering. Dat werd haar door de overheden niet in dank afgenomen. Tot voor kort verkozen de andere schoolbesturen systematisch om in de luwte te blijven en het RK schoolbestuur de verdachtmakingen te laten incasseren, inclusief de regelrechte bedrijgingen van een inmiddels overleden politicus. Bedrijgingen op grond van roekeloze en aantoonbaar onjuiste beschuldigingen, zoals die in de uithaal van ericlaplas.

 10. L. van Lamoen

  BEste lezers, RK was prominent aanwezig en was aangewezen als de primaire woordvoerder namens de schoolbesturen. RK heeft vanaf 2012 al de noodklok getrokken en dit gestaafd met een diepgaande analyse van de tekorten.
  Waarschijlijk een onmissie van de redacteur.

 11. Ay nos mes por.
  Korsou si ta traha .

 12. Dit is een actie van de negen schoolbesturen maar we missen de Rooms Katholieke Schoolbestuur. Waarschijnlijk hebben zij het goed dus doen ze niet mee aan deze actie.

  Wij kunnen onze kinderen de juiste gereedschappen mee geven maar als ze op school aan hebzucht en antipathie worden blootgesteld is het allemaal voor niets.

  Ik heb op jonge leeftijd, vóór mijn zevende al geleerd wat solidariteit is, gelukkig ben ik niet naar een Katholieke school geweest anders was ik vandaag ook een zelfzuchtig egoïstisch iemand als de meeste van onze politici.

  Dit is in elk geval de boodschap die de Rooms Katholieke Schoolbestuur met de duivelin Van Lamoen hiermee uitdraagt. Als je het goed hebt, kan de rest maar stikken.

 13. Hoe kan er geldgebrek zijn bij de scholen als de Minister ALMcale de hele wereld rondvliegt??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *