AD | Officieel verzoek artikel 25

Huishoudboekje bepalende factor bij groeistrategie Curacao | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De regering van Curaçao heeft Nederland officieel verzocht om artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) toe te passen.

Dat blijkt uit een brief die premier Eugene Rhuggenaath woensdag naar zijn Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte heeft gestuurd. Het officiële verzoek is in navolging van het advies van de Evaluatiecommissie financieel toezicht 2018 om in een bestuurlijk overleg met Nederland aan te geven welke facilitering vereist is om de overheidsfinanciën op orde te brengen, zo stelt de Curaçaose minister-president.

De minister-president maakt in zijn brief een uitgebreide schets van de sociaaleconomische situatie van Curaçao, waarin de crisissituatie in Venezuela en de gevolgen daarvan voor Curaçao de rode draad vormen. De sociaaleconomische realiteit waar Curaçao momenteel mee kampt en die hoofdzakelijk door externe factoren wordt veroorzaakt, heeft een direct effect op de overheidsfinanciën, zo schrijft Rhuggenaath.

,,Gelet op het voorgaande doet Curaçao een beroep op artikel 25, eerste lid van de Rft, opdat niettegenstaande de inspanningen van het kabinet rekening mag worden gehouden met tekorten op de gewone dienst die voor de jaren 2019 en 2020 worden verwacht. Het verzoek is ook dat de tekorten in de begrotingsrealisatie 2017 en 2018 (samen 170 miljoen gulden) kunnen worden gecompenseerd in de periode 2021-2025, evenals de tekorten die in 2019 en 2020 verwacht worden. Hiermee zou Curaçao conform artikel 25 van de Rft, de ruimte gegund worden ‘die nodig is in verband met het herstel van schade veroorzaakt door de buitengewone gebeurtenissen’.”

Tijdens de onderhandelingen inzake de inrichting van het financieel toezicht is artikel 25 opgenomen onder meer tegen de achtergrond van de ingrijpende, negatieve economische gevolgen voor Curaçao van de economische crisis die zich begin jaren tachtig in Venezuela heeft afgespeeld, zo schrijft Rhuggenaath.

Om de economische groei van Curaçao te stimuleren, is het volgens de premier ook noodzakelijk om gedurende drie jaar jaarlijks minimaal 60 miljoen gulden extra te lenen ten behoeve van ‘high impact’ investeringen in duurzame projecten met een structureel effect en in projecten die de sociale achterstand verminderen.

Bij het afsluiten van zijn brief uit de premier de wens om op zeer korte termijn met Rutte te overleggen over de mogelijkheid om te lenen om de noodzakelijke hervormingen van de economie geïdentificeerd in het plan Groeistrategie te financieren.

,,In dit overleg zal ik het verzoek van Curaçao nader kunnen toelichten om overeenstemming te bereiken over de weg die wij voor ogen hebben om niet alleen structureel gezonde overheidsfinanciën te realiseren, maar ook sociaaleconomische omstandigheden te bewerkstelligen, die perspectief bieden aan de Curaçaose burger en met name de jongeren”, zo stelt de Curaçaose premier tot slot.

Bron: Antilliaans Dagblad

9 Reacties op “AD | Officieel verzoek artikel 25

 1. @Marcus, Als er geen geld meer is dan kan je het ook niet uitgeven..
  En vooral bij de overheid wordt er veel geld verkwist. Als 90 procent van de ambtenaren niet werken maar veel verdienen moet je daar snoeien. Al die dure snoepreisjes ook.

 2. Joep Meloen

  Ik las zsterdag in de Amigoe dat er maar liefst 700 miljoen NAF aan onrechtmatige subsidies is uitgekeerd.
  Samen met alle andere zaken die ik al had vermeld praat je dus over bijna 1 miljard gulden. M.a.w. het was totaal onnodig dat we nu een gat van 127 miljoen hebben, waarvan het CFT wil dat het wordt gedicht.

  1 miljard gulden gewoon over de balk gedonderd, gestolen en uitgegeven door incapabele en corrupte bestuurders, met hun vriendjes natuurlijk.

  Mag hopelijk duidelijk zijn dat Curacao zichzelf gewoon nooit en te nimmer zal kunnen besturen. Het is duidelijk een brug te ver.

 3. @Brian S
  De enige mogelijkheid om bestaande tekorten toch tijdelijk te verhogen is wanneer bepaalde huidige financiële misstanden worden opgelost zodat die vermijdbare kosten in de nabije toekomst niet meer optreden en de uitgaven dus, op niet al te lange termijn, weer naar het gewenste niveau tenderen. Maar ik zie niet dat aan die misstanden wordt gewerkt. Het komt over alsof men de boel de boel laat. En men mag niet rekenen op oplevende marktomstandigheden. Het wordt nooit meer zoals vroeger, in tegendeel we gaan nog door een dieper dal. ( rente blijft heel lang laag -ook zonder invloeden van ECB en FED etc., pensioenproblemen nemen nog verder toe, vergrijzing, robotisering met gevolgen voor de werkgelegenheid – men kan niet, bij wijze van spreken, blijven bomen omhakken met een bijl <-Curacao, als anderen/concurenten dat met een supersnelle zaag doen). Kortom een visie door de overheid is van eminent belang.

 4. Het officiële verzoek is in navolging van het advies van de Evaluatiecommissie financieel toezicht 2018 om in een bestuurlijk overleg met Nederland aan te geven welke facilitering vereist is om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

  Zullen we stoppen met de snoepreisjes van Ministers en Statenleden?

 5. Bij reeds bestaande tekorten nog meer uitgeven en de tekorten nog meer laten stijgen. Dat is wat Eman deed ( onder druk van een kinderlijke hongerstaking). Laat Ruggenaath maar even bij Aruba zijn licht opsteken wat het Aruba heeft gebracht : grote fincanciële ellende en dus sociale onrust. Maar de eilanden denken gewoon : we laten de boel gewoon overkoken waardoor Nederland wel zal moeten betalen. ( en de eilanden doen niets aan de corruptie – logisch want wie zijn de corruptenaren…..?)

 6. Tilly Pikerie ZEVEN JAAR thuis zit laten zitten met behoud van topsalaris een externe oorzaak?

 7. Joep Meloen

  Ik hoop dat Nederland de poot stijf houdt en hier niet in meegaat. Het waren geen externe factoren die het faillissement van Curacao hebben veroorzaakt, het was gewoon ordinair graaiwerk, corruptie en mismanagement.

  De bouw van het nieuwe ziekenhuis maar liefst 200 miljoen boven budget !

  Voorts heeft dit ziekenhuis nog eens 100 man extra personeel nodig om het te kunnen runnen oftewel op jaarbasis nog een keer 5 miljoen of meer.

  De SVB kan nu de rekeningen al niet meer betalen, geschat tekort over 5 jaar maar lieft 1,25 miljard gulden.

  Wiels gaat met 18 miljoen aan de haal.

  Insel joeg er in korte tijd even 33 miljoen doorheen,

  Insel liet ook nog even een schuld achter van meer dan 100 miljoen aan niet afgedragen premies, belastingen etc.

  De ISLA gaat nu sluiten, maar ook dat konden we 10 jaar geleden al zien aankomen. I.p.v. een back up plan achter de hand hebben gokte regering na regering alleen maar op 1 paard. De race is nu gelopen en Curacao staat met lege handen. Vele duizenden zullen hun baan verliezen en de overheid zal de belastinginkomsten nog verder zien dalen.

  Schotte en companen benoemden vele honderden nietsnutten in allerlei goedbetaalde functies, iets dat het eiland over de jaren tientallen miljoenen gaat kosten.

  Schotte en companen gooiden ook vele goed presterende ambtenaren eruit en dat leverde miljoenen aan afkoopsommen op.

  Zo moest er natuurlijk ook worden gefraudeerd door diverse politici en dat kostte de belastingbetaler ook vele miljoenen.

  En uiteraard reist en declareert iedereen dat het lieve lust is, waarbij immense bedragen over de balk worden gegooid.

  Curacao economisch in zwaar weer door de toestand in Venezuela ?
  Niet echt, we hebben het gewoon zelf gedaan en ik hoop dat Nederland dat ook beseft.

 8. Oh ja, externe factoren hebben het gedaan! Al iemand tegengekomen die extra de schouders eronder zet om Curacao economisch weer op te gaan bouwen???
  Blablabla en verder niets.

 9. Als Ruggenaath karakter had, had hij die eeuwige fake smile van Rutte eindelijk eens van zijn smoel getikt.

  Maar dat is het probleem van Ruggenaath: hij heeft geen ruggengraat.

  Ondanks alle tekorten staat hij toe dat AlKLM Walle op kosten van de belastingbetaler een week gaat feesten in Colombia. Inderdaad, alweer ja.

  Is hij zijn belofte om de politieke benoemingen van Pik Pisas terug te draaien voor geen enkele benoeming nagekomen.

  En, de thermometer van de integriteit: Stella van Rijn is 9 jaar na 2010 nog steeds in functie.

  Kennedy Ruggenaath is Alexandra Rosaria 2.0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *