AD | Olie- en gasbedrijf KPG op agenda Staten

bocasami-olie-platform - kopie

Olie- en gasbedrijf op agenda Staten

Willemstad – In een openbare Statenvergadering wordt volgende week maandag 2 februari om 9.00 uur ingegaan op de op 27 oktober 2014 opgerichte ‘Kompania di Petroli i Gas Kòrsou nv. (KPGK). Bij de vergadering zal de minister van Algemene Zaken, Ivar Asjes (PS), aanwezig zijn.

Er zal gesproken worden over wat er allemaal is gebeurd na de oprichting van dit bedrijf, de situatie rond de Petroleumlandsverordening en het overheidsbeleid met betrekking tot de exploratie en de exploitatie van aardolie en gas. Uit het register van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat het bedrijf tot belangrijkste doel heeft om invulling te geven aan de Petroleumlandsverordening.

Daarbij hoort ‘het onderzoeken naar en de winning van aardolie en aardgas in het zeegebied van Curaçao, het beheren van aardolie en aardgas alsmede derivaten daarvan, het opslaan en transporteren van aardolie en aardgas alsmede derivaten daarvan en het verwerken en verhandelen van aardolie en aardgas alsmede derivaten daarvan’.

In november 2014 was er nog discussie in de Staten tussen Asjes en Statenlid Gerrit Schotte (MFK) omdat deze laatste stelde het vreemd te vinden dat er al wel een bedrijf is opgericht zonder dat de bijbehorende wetgeving klaar is. Toen heeft Asjes benadrukt dat het hier een paralleltraject betreft.

De wetgeving zou eerdaags klaar zijn om gestuurd te worden naar de Raad van Advies (RvA). Ook over de benoeming van Lissette Bor als directeur is discussie geweest. De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) ageerde tegen het feit dat zij benoemd is zonder dat daar een sollicitatieprocedure aan vooraf is gegaan.

In reactie hierop schreef Asjes een brief naar het adviesorgaan dat Bor tijdelijk is aangesteld om de belangen van het bedrijf te behartigen en dat te zijner tijd een open sollicitatieprocedure gestart zal worden voor een vaste directeur.

Ook het bezwaar tegen Raad van Commissarissen (RvC)-lid Arthur Nieuw omdat hij ambtenaar is, werd afgedaan met het argument dat tussen de ambtenarenfunctie van Nieuw en de vennootschap genoeg afstand is, waardoor er geen sprake is van belangenverstrengeling.

De andere RvC-leden zijn volgens de KvK Fausto Balentien, Rubén Roosberg, Rupert Arrindell en Francis Wiels.

Suppletoire begroting in Staten

De tweede suppletoire begroting 2014 wordt volgende week dinsdag 3 februari in de centrale commissievergadering van de Staten behandeld. Verder vergaderen de Staten op vrijdag 6 februari over de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (MOT) en de hiermee verband houdende Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening. Op maandag 2 februari wordt een openbare vergadering gewijd aan het onlangs opgerichte olie- en gasbedrijf. En woensdag 4 februari wordt voor de derde keer gedebatteerd over veilig verkeer.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *