AD | Onbezoldigde RvC Inselair

Oud RvC InselAir mr. Frielink: Het is heel makkelijk om vanuit je luie stoel commentaar te geven op zaken en gebeurtenissen zonder door enige kennis te worden gehinderd.

Willemstad – Het functioneren van de Raad van Commissarissen (RvC) van Insel Air werd volgens RvC-lid Karel Frielink ernstig belemmerd doordat de bij aanvang aangestelde secretaris traag en na verloop van tijd in het geheel niet meer door Insel werd betaald, en zich genoodzaakt zag haar werkzaamheden rond maart 2018 volledig te staken.

Dat schrijft hij in een verslag ‘op persoonlijke titel’ als het enige overgebleven lid van de RvC van de luchtvaartmaatschappij. Vanaf het vertrek van de secretaris heeft de RvC het zonder adequate ondersteuning moeten doen, behoudens incidentele gevallen waarin door Insel voor een vergadering een secretaris beschikbaar werd gesteld.

Frielink: ,,Ik heb voor mijzelf de tijdbesteding bij benadering bijgehouden: in de periode van 1 maart 2017 tot en met heden heb ik ongeveer 400 uur aan het commissariaat besteed. Van de andere commissarissen ken ik de tijdbesteding niet, maar er zijn commissarissen die nog veel meer tijd aan het commissariaat hebben besteed. Geen van de commissarissen heeft enige vergoeding voor zijn werkzaamheden ontvangen.”

Karel Frielink werd op 1 maart 2017 op voordracht van de regering van Curaçao benoemd tot gewoon lid (categorie B) van de Raad van Commissarissen (RvC) van Insel Air International bv als opvolger van Anthon Casperson. De RvC bestond verder uit José Jardim (voorzitter), Lars de Brabander (B-lid), Henry van der Kwast (A-lid) en Bart Rosheuvel (A-lid).

De A-leden waren voorgedragen/benoemd door de aandeelhouders van Insel en de B-leden door het Land Curaçao als pandhoudster/vruchtgebruikster van 51 procent van de aandelen in het kapitaal van Insel Air.

Per 21 november 2017 werd Frielink benoemd als opvolger van Jardim in de functie van president-commissaris, die vanwege zijn benoeming bij de Centrale Bank CBCS zijn functie als lid van de RvC had neergelegd. Vanaf dat moment bestond de RvC uit vier leden. Rosheuvel heeft op 2 december 2017 zijn ontslag als lid van de RvC ingediend en Van der Kwast op 7 november 2018.

De Brabander is per 1 september 2018 (tijdelijk) benoemd tot voorzitter van het bestuur van Insel, met de titel ‘Executive Chairman’, en is per die datum als lid van de RvC teruggetreden. In geen van genoemde vacatures is door de bevoegde organen voorzien.

Beste stuurlui en stemmingmakers

Het enige overgebleven lid van de Raad van Commissarissen eindigt zijn verslag als volgt: ,,Ten slotte noem ik hier niet alleen de beste stuurlui die aan wal stonden en via de sociale media kenbaar maakten dat zij precies wisten wat er allemaal gedaan zou moeten worden.

Ik noem ook de negatieve stemmingmakers op de sociale media, die het niet laten konden om tal van suggestieve opmerkingen te maken, en veelvuldig bij Insel Air betrokken personen met naam en toenaam voor alles wat lelijk was (of erger) hebben uitgemaakt.

Het is heel makkelijk om vanuit je luie stoel commentaar te geven op zaken en gebeurtenissen zonder door enige kennis te worden gehinderd. Insel zat in een zware en permanente crisissituatie, en het management en de werknemers hebben zich ondanks de moeilijke omstandigheden de afgelopen twee jaar ingespannen om die crisis het hoofd te bieden.

Ondanks deze bijzondere inzet is dat helaas niet gelukt. Als gezegd, is het doek op 26 februari 2019 gevallen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *