AD | ‘Onderwijs nou gratis, of niet?’

De parlementariër stelt dat de MFK-fractie door verschillende ouders is benaderd die klagen over het feit dat de schoolbesturen geld vragen | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Is het onderwijs op Curaçao nou gratis of niet? Dat vraagt Statenlid Gilbert Doran van MFK zich af in een brief aan minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.

De parlementariër stelt dat de MFK-fractie door verschillende ouders is benaderd die klagen over het feit dat de schoolbesturen geld vragen zodat hun kinderen kunnen worden onderwezen, maar ook dat er nu geld wordt geëist voor materiaal.

,,Ouders hebben aangegeven er geen probleem mee te hebben om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun kinderen – hoewel zij al het hele jaar bijdragen aan verschillende activiteiten die de scholen organiseren – maar dat er nu ook van hen wordt verwacht dat zij bijdragen aan schoolmateriaal. Hoe kan dit terwijl er een wet is voor gratis onderwijs?”, aldus Doran.

Het Statenlid stelt zich bewust te zijn van de precaire financiële situatie waarin het land zich bevindt en het feit dat het onderwijs niet over voldoende middelen beschikt om de scholen optimaal van materiaal te voorzien.

,,Maar dit proces moet nauwlettend in de gaten worden gehouden om ervoor te waken dat scholen in de toekomst leerlingen vragen hun eigen stoel en tafel mee te nemen.”

Gebruikmakend van artikel 96 van het Reglement van Orde van de Staten, stelt Doran in dit kader een zestal vragen aan de Onderwijsminister. Zo wil hij onder andere weten of de minister op de hoogte is van het feit dat schoolbesturen ouders om geld vragen; dat bepaalde scholen om extra materiaal vragen opdat de leerling lessen kan volgen; of de Wet gratis onderwijs ook van kracht blijft voor het schooljaar 2019-2020; of deze wet ook geldt voor VPCO-scholen; en wat er gebeurt als er ouders zijn die niet tegemoet kunnen komen in de bijdragen die door de schoolbesturen wordt gevraagd.

Tot slot vraagt Doran hoe het staat met het onderhoud van de scholen.

Bron: Antilliaans Dagblad

12 Reacties op “AD | ‘Onderwijs nou gratis, of niet?’

 1. Curacao revisited

  Er is nog steeds zat geld op Curacao: als je geld hebt voor een heel duur ziekenhuis, luchthaven, dure consultants en duur semi overheids personeel die volstrekt incompetent zijn (Franklin Sluis, Reinald, kop in het zand hopen dat het overwaait, Curiel, directie APC, CBCS)). Het geld is er dus wel, maar wordt voor korte termijn gewin besteed ipv van lange termijn projecten zoals goed onderwijs, milieu en schone energie.

 2. ericlapas

  Wat @Hannes Minkema hier niet vermeldt is dat in Nederland witte en zwarte scholen zijn. Het lijkt me sterk dat de rijksbijdrage voor zwarte scholen even hoog is.

 3. @Hannes Minkema

  Dat is nu al jaren het grootste probleem op Curacao. Waar blijft het geld, en waar vloeit het naar toe. Een klein groepje die overal opduikt, geloof mij maar, die al jaren bezig zijn alles in ‘hun’ zakken te laten vloeien.

 4. Hannes Minkema

  Als Curacaeo net zo wordt behandeld als de rest van het Koninkrijk, ontvangen basisscholen bjina 7000 euro per leerling per jaar als rijksbijdrage, en vo-scholen maar liefst 8500 euro per leerling. Van dat geld moeten de scholen dus het onderwijs verzorgen.

  Reken even mee: voor een klas van 30 leerlingen, een gangbaar aantal, ontvangt een basisschool 210.000 euro en een vo-school 250.000 euro. Om de klas 25 uur per week les te geven door bevoegde docenten, is een salarisuitgave van ca. 60.000 euro nodig (jonge leerkrachten zijn goedkoper, oudere zijn duurder).

  WAAR blijft al dat andere geld? Natuurlijk, er moet een schoolgebouw zijn, er moet een conciërge zijn (voor alle klassen tegelijk) en andere onderwijsnodersteuners (adjunct of conrector, schoonmaak en andere hulpdiensten). Maar DRIEKWART OVERHEAD is te belachelijk voor woorden.

  Wil Curacao het geld BETER INVESTEREN in onderwijs, dan moet die enorme zak met geld éérst besteed worden aan wat er werkelijk toe doet: het eigenlijke LESGEVEN door GOEDE DOCENTEN die GOED WERK KUNNEN LEVEREN. Niet te grote klassen. Een haalbaar aantal lesuren, dat tijd overlaat voor individuele begeleiding en feedback.

  Er is GELD ZAT voor. Nu al. Maar wie maakt zich sterk voor een DOELTREFFENDE BESTEDING daarvan? Wie zorgt ervoor dat al dat belastinggeld niet weglekt naar allerhande vormen van ‘overhead’? Een minister die daarvoor zorgt, zou van mij een standbeeld mogen krijgen.

 5. Eeh, hoe zit het eigenlijk met de ‘ opdracht’ van de regering om SOAB in te schakelen voor een grondige analyse na de grote golf van kritiek die zij kreeg om ihkv van de bezuinigingsmaatregel, de afschaffing van het gratis onderwijs tot het schooljaar 2019-2020 uit te stellen. Het rapport had al klaar moeten zijn, maar de resultaten zijn nog niet bekend gemaakt.
  Doran had hier toch eenvoudigweg om kunnen vragen. Of is het interessanter voor zijn achterban voor de Buhne bezig te zijn, zoals het gros van deze statenleden natuurlijk.

 6. Roy rogers, en mossel, daar is geen woord frans bij. Goed weer eens en herhaaldelijk de puntjes op de i te zetten. Daar houdt drechi ook van.

 7. Roy Rogers

  Gibi Dorn heeft niet eens zijn Mavo afgemaakt, dus hij weet amper wat onderwijs inhoud.
  Natuurlijk moet hij zo nu en dan van zich laten horen, gezien zijn riante salaris ten bedrage van fl. 12.750,–per maand.
  MFK zit vol van deze waardeloze figuren (visvrouw Constantia, de zogenaamde harde werker Junel Carolina, die tijdens verkiezingen belast is met het bevestigen van bandera’s aan de palu di lus, Charlie Bolo Cooper etc.
  De laatste uren van deze mafioso partij is aan het afbrokkelen.
  Ayooo Mafioso falsunan di Korsow

 8. Abraham Mossel

  @ staten lid Gilbert Doran vraagt names de corrupte MFK bla bla la labla, de vragen zijn allemaal op gesteld door een in gehuurde professor aangezien Doran net zoals Gerrit de Raaf van school is af getrapt en deze onzin nog niet eens uit zijn duim kan zuigen laat staan bedenken, slaap zacht Doran.

 9. Knoek-koe

  @Trui, het had niet beter gezegd kunnen worden, de onderwijsbegroting gaat zo een beetje geheel op aan snoepreizen van AA- Avianca – KLM passages van Kakel-a -Wallé, en dat geldt waarschijnlijk voor elke andere begroting.

 10. Het Statenlid stelt zich bewust te zijn van de precaire financiële situatie waarin het land zich bevindt

  Vraag dan waarom de Minister van Onderwijs alleen maar op vakantie is?

 11. Onderwijs zou gratis kunnen zijn, als niet de halve onderwijsbegroting opging aan de snoepreizen van Aviancala Walle.

 12. Doran, vrasg het eens asn Schotte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *