AD | Onderzoek prestaties studenten

Ruim helft van Caribische studenten switcht of stopt | Jeu Olimpio

Den Haag – Slechts een op de vijf studenten uit het Caribisch gebied behaalt in Nederland na vijf jaar het hbo-bachelordiploma. En minder dan de helft heeft in het universitair onderwijs na vier jaar zijn of haar bachelor gehaald.

Die cijfers zijn fors lager dan bij Nederlandse studenten zonder migratieachtergrond. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil een uitgebreid onderzoek laten doen naar de mogelijke oorzaken van het gebrek aan succes bij Caribische studenten.

Hierover heeft ze afspraken gemaakt met Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ze schrijft dit aan de Tweede Kamer in haar beleidsreactie op de monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2018-2019. Hierin is voor het eerst gekeken naar de prestaties van studenten uit de zes Caribische eilanden. Jaarlijks komen er 800 tot 1.000 studenten vanaf de eilanden naar Nederland, de meesten uit Aruba en Curaçao. Zij veranderen veel vaker van studie (ongeveer de helft switcht) dan andere studenten, maar helemaal stoppen doen ze juist minder vaak, ongeveer 10 procent.

Bij elkaar opgeteld gaat het dus om bijna 60 procent voor Caribische studenten die na een jaar niet meer op de studie zit waarmee is begonnen tegenover 35 procent voor Nederlandse en westerse studenten. Van de studenten met een niet-westerse achtergrond switcht of stopt de helft na een jaar.

Het percentage uitvallers en switchers is voor studenten uit Aruba en Curaçao iets hoger dan voor studenten uit Bonaire en Sint Maarten. Daarnaast is er in de monitor gekeken naar het succes van studenten die in 2013/2014 aan een studie zijn begonnen.

Daaruit bleken grote verschillen op het hbo bij het behalen van de bachelordiploma’s. Iets meer dan 20 procent van de Caribische studenten haalt dit in vijf jaar, tegenover de helft van de Nederlandse en westerse studenten. Bij niet-westerse studenten is dit een op de drie. In het wetenschappelijk onderwijs zijn de verschillen kleiner: 42 procent Caribische studenten tegenover 63 procent Nederlandse en westerse studenten en 54 procent van de niet-westerse studenten heeft na vier jaar het bachelor behaald.

Meisjes uit het Caribisch gebied presteren trouwens beter dan jongens en veranderen of stoppen minder vaak met hun studie. Er zijn bekende mogelijke verklaringen voor de vertragingen en het gebrek aan studiesucces, die ook door minister Van Engelshoven worden aangehaald. Ze noemt onbekendheid met wat hen te wachten staat in Nederland, zowel op de opleiding als qua wonen en leven.

Ook noemt ze dat niet altijd een studie wordt gekozen op inhoudelijke gronden. Dat verklaart mogelijk het hoge percentage switches na het eerste jaar. Ook de verandering van een kleinschalig eiland naar Europees Nederland en de andere cultuur spelen een rol. Verder kan de grote zelfstandigheid die in Nederland van studenten wordt verwacht voor studievertraging zorgen.

Bij de lage succescijfers speelt mee dat in de monitor niet is gekeken naar het studiesucces na twee of drie jaar extra studie, schrijft de minister. Daarom wil zij nader onderzoek laten doen naar de Caribische studenten en de oorzaken voor de achterblijvende prestaties.

Techniek, economie en geneeskunde

Van de Caribische studenten gaat driekwart naar een hboopleiding en een kwart naar het wo (universiteit). In het hbo zijn techniek en economie populaire studies, wostudenten kiezen vaak voor economie, rechten en geneeskunde. Uit de cijfers in de monitor blijkt dat weinig gekozen wordt voor taal- en cultuurstudies, terwijl ook onderwijs- en gedragsstudies minder vaak worden gekozen dan door studenten met een andere achtergrond. Bij deze laatste studies zijn bovendien de uitval- en switchpercentages hoger onder Caribische studenten dan bij andere studies. Verder valt op dat het rendement (behalen van bachelor) het hoogst is bij de sector Gezondheidszorg. Dit geldt overigens voor alle groepen

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “AD | Onderzoek prestaties studenten

  1. Dus Maurice dat geldt dan ook voor alle Latijnsamerikaanse universiteiten een MBO niveau. Echter daar kom je met je Europese of Amerikaanse graad niet binnen. En dan zou Stella van Rijn nooit zo gegroeid zijn.

  2. Bevestigt weer mijn beeld van de Curaoenaar en van het niveau van de opleidingen op de eilanden,

    Echt, de UOC/UNA is niet meer dan MBO niveau.

    Tel daarbij het complete gebrek aan discipline en instelling bij de Curacaose student (‘ik heb zeker de helft van de lessen gevolgd, waarom krijg ik geen voldoende?’) en de belabberde resultaten zijn verklaard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *