AD | ‘Oneerlijke concurrentie op Bonaire Airport’

Foto: Bonaire Flamingo Airport

Kralendijk – Dabboussi Real Estate bv (DRE) en Avis gebruiken de erfpachtovereenkomst op een perceel van 5.009 vierkante meter tegenover de terminal van het vliegveld dusdanig dat Avis zich een groter marktaandeel toe-eigent en er sprake is van ongeoorloofde mededinging. En Bonaire International Airport nv (BIA) laat het na om in te grijpen.

Dat stelt Wouter Sjoerdsma, eigenaar van Budget Rent A Car met vestigingen op Curaçao en Bonaire, en daar heeft hij schoon genoeg van. Nadat hij vier jaar lang – tevergeefs – verschillende pogingen deed om het probleem via BIA aan te pakken, heeft hij nu een verzoekschrift ingediend bij het Gerecht in Eerste Aanleg.

Daarin eist hij 618.115 dollar aan schadevergoeding van BIA en drie bedrijven van zakenman Mohamad Dabboussi; namelijk Dabboussi Holding bv, Dabboussi Real Estate nv en JAD’s Motors bv – ook wel Avis Rent A Car. Dit voor het verlies aan omzet dat Sjoerdsma heeft geleden sinds BIA het stuk grond aan Dabboussi in erfpacht gaf.

De kwestie speelt al vanaf eind 2014, toen Dabboussi met DRE het erfpachtrecht kreeg op het genoemde perceel. Vanaf het begin is de procedure die hieraan vooraf is gegaan al dubieus. Zo valt op te maken uit het verzoekschrift dat hij samen met Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten heeft opgesteld.

Voor Dabboussi wordt een uitzondering gemaakt op de bestemming van dit perceel, dat eigenlijk diende voor de aanleg van parkeerplaatsen. De zakenman moet er volgens de erfpachtakte een ‘General Aviation and Tourist Service Center’ van maken.

Ook ging het toewijzen van het erfpachtrecht erg snel – binnen vier maanden, terwijl daar in sommige gevallen jaren overheen gaat. En dat ondanks de twijfels die bestonden bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Die gingen uiteindelijk toch overstag op voorwaarde dat in de akte van erfpacht de door hen opgestelde ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Maar dat gebeurt volgens het verzoekschrift niet. Ook andere voorwaarden die DRE en BIA met elkaar afspraken, zoals het presenteren van een plan met het perceel, zouden zijn nagelaten.

Bovendien is het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor de erfpacht voor de duur van zestig jaar opvallend laag. Zo betaalt DRE gemiddeld 6.954,16 dollar per jaar voor een perceel van 5.009 vierkante meter. Terwijl Budget voor twintig vierkante meter vloeroppervlak en negen parkeerplekken in totaal 950 dollar per maand betaalt aan huur. Dat komt neer op 11.400 dollar per jaar. Daar bovenop komt voor Budget nog de verplichte minimumafdracht voor de concessie en extra afdracht over de bruto jaaromzet, die jaarlijks meer dan ongeveer 70.000 dollar in totaal bedraagt.

De afdrachten zijn gebaseerd op de concessieovereenkomst die de vijf autoverhuurders, die actief zijn op het terrein van het vliegveld, hebben met BIA. ,,Dat komt er in grote lijnen op neer dat alle vijf bedrijven een vergelijkbaar aantal parkeerplaatsen op het terrein van BIA voor autoverhuur mogen gebruiken en dat ze opereren vanuit een vergelijkbaar autoverhuurkantoor op het terrein van BIA”, wordt uitgelegd in het verzoekschrift. Zodat er gewerkt kan worden op basis van eerlijke concurrentie.

Maar die vlieger gaat allang niet meer op, volgens Sjoerdsma. Die stelt dat Dabboussi het terrein vanuit zijn bedrijf Dabboussi Real Estate nv op een onrechtmatige manier heeft uitgegeven aan zijn eigen autoverhuurbedrijf Avis.

Zo profiteert Avis binnen het Dabboussi-concern van de grond die DRE in erfpacht kreeg, aldus Sjoerdsma. Dat zou ook BIA meerdere malen hebben erkend, maar die hebben nooit hard genoeg opgetreden om een stokje te steken voor de plannen van de van Libanon afkomstige zakenman. Die maakte op 20 augustus van dit jaar in een interview met entrepreneurcaribbean.com nog maar eens duidelijk dat het centrum, dat hij ‘The Dabboussi Aviation and Tourist Center’ heeft genoemd, vooral heel groot moet worden. Het gebouw krijgt drie verdiepingen met op de eerste etage – en daar gaat het Sjoerdsma vooral om – een terminal van 2.500 vierkante meter, waar de bezoekers 162 Avis-auto’s kunnen bestellen.

,,The Daboussi Tourist and Aviation Center zal niet alleen de grootste autoverhuurfaciliteit worden voor het grootste autoverhuurbedrijf op het eiland (Avis), maar zal ook de best mogelijke service bieden aan toeristen en bewoners, volgens Mohammad Daboussi”, zo staat in het interview geschreven.

De bouw van dit project was al begonnen voordat de bouwvergunning rond was en reclame voor Avis wordt al jarenlang gevoerd in de vorm van containers op het terrein. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van Sjoerdsma en andere autoverhuurders bij het vliegveld, gericht aan BIA, waarin zij gelijk kregen, is het tij nooit gekeerd.

Budget stelt daarom vast dat BIA ‘bewust of onbewust middelen kiest om DRE te bestrijden die te zwak zijn om daadwerkelijk effect te sorteren’. ,,Dat gebrek aan doortastendheid of moed noodzaakt Budget ook BIA verantwoordelijk te houden voor de schade.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *