AD | Overleg over ‘scenario’s’ Venezuela

Venezolaanse bootvluchtelingen op weg naar Curacao en Aruba | Meridith Kohut/NYT

Den Haag – Een ambtelijke delegatie van maar liefst vier ministeries is deze week in de Cariben om met de autoriteiten van Curaçao, Aruba en Bonaire de actuele situatie in Venezuela te bespreken.

De missie uit Den Haag bestaat uit vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Veiligheid en Justitie. Aan de hand van een inschatting van hoe de oplopende spanning in het buurland zich verder zal ontwikkelen worden met de betrokken diensten van Curaçao, Aruba en Bonaire verschillende scenario’s ontworpen om voorbereid te zijn op eventualiteiten.

Dat de vrees voor escalatie groot is bleek gisteren in een debat dat de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken had met de ministers Bert Koenders en Ronald Plasterk. Die laatste was er bij om vragen te beantwoorden over mogelijke vluchtelingenstromen naar de ABC-eilanden.

Het overleg bracht niet veel nieuws en was vooral een reprise van eerdere debatten en antwoorden van de ministers op vragen van Kamerleden. Die laatsten verweten de regering ook nu weer onvoldoende urgentie toe te kennen aan de situatie en de risico’s van een massale exodus richting eilanden de onderschatten. Ook het verweer was niet anders dan vorige keren: ,,Wij zitten er bovenop”, herhaalden Koenders en Plasterk elkaar.

Waar Kamer en regering het wel hartgrondig over eens zijn is de ernst van de humanitaire ramp die zich aan het voltrekken is in Venezuela en wie daar verantwoordelijk voor is: ‘volksmenner’ en ‘dictator’ Nicolás Maduro. ,,Wij proberen met alle menskracht die wij hebben te helpen een oplossing te creëren. We doen dat door middel van druk en dialoog”, aldus Koenders.

Voor sancties voelt de bewindsman weinig omdat die vooral de toch al straatarme bevolking zal treffen. ,,Alleen een politieke oplossing is mogelijk. Dat wij met Venezuela een Memorandum of Understanding hebben is een groot goed.

Omdat we samenwerken hebben we een relatie en voeren wij bilaterale gesprekken. Dat zijn wel kritische gesprekken waarin ook de mensenrechten ter sprake komen.”

Vanwege de bijzondere positie die Nederland ten opzichte van Venezuela heeft (‘we zijn wel buren’) vervult Nederland ook een actieve rol op het internationale platform om de regering in Caracas tot een vreedzame oplossing te bewegen.

‘Exodus naar Curaçao niet waarschijnlijk’

Plasterk ging in op de impact op de Benedenwindse Eilanden:

,,Er is grote zorg over de situatie bij de staatsoliemaatschappij PdVSA die betrokken is bij de raffinaderijen op Curaçao en Aruba. Daarnaast is het aantal bezoekers uit Venezuela dramatisch gedaald. Op Aruba van 380.000 in 2015 naar dit jaar naar schatting 120.000. En dan is er nog de migratie. Die houden we scherp in de gaten.”

De bewindsman sprak tegen dat er sprake is van een grote stijging van het aantal Venezolanen dat illegaal naar de eilanden probeert te komen. Het gaat nog steeds om niet meer dan enkele honderden pogingen per jaar van wie het merendeel ook weer wordt teruggestuurd.

Slechts heel beperkt (20 keer op Curaçao en 2 keer op Aruba) is door Venezolanen een asielaanvraag gedaan. Of die gehonoreerd worden is nog maar de vraag: Venezuela staat in het kader van vluchtelingenrecht niet op de lijst van onveilige landen.

Plasterk herhaalde nog maar eens dat deskundigen het niet waarschijnlijk achten dat bij een verdere escalatie Venezolanen massaal de wijk nemen Curaçao, Aruba en Bonaire. Een eventuele exodus zal veel eerder over land plaatsvinden naar de omliggende landen.

Hij wilde niet ingaan op de scenario’s waarover de ambtelijke delegatie deze week op de eilanden spreekt. Een van de scenario’s is voor als het echt misgaat de evacuatie van koninkrijksburgers.

In de slotronde gevraagd naar zijn verwachtingen waarschuwde Koenders voor al te groot optimisme: ,,We moeten de druk opvoeren. Of het resultaat zal hebben? Ik ben niet naïef. Meer kan ik er niet van maken.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *