AD | OZB niet gerepareerd

Jardim kan niet voldoen aan Statenmotie

Regering maakt werk van inning overdrachtsbelasting

Jardim kan niet voldoen aan Statenmotie inzake inning onroerendezaakbelasting (OZB)

Willemstad – De minister van Financiën kan niet voldoen aan de motie die op 19 november 2014 in de Staten is aangenomen over het doorvoeren van reparaties in de Landsverordening onroerendezaakbelasting (OZB).

Het doel van de motie was om onder andere te voorkomen dat mensen die in hun eigen huis wonen OZB te laten betalen.

,,Er kan thans nog niet op een verantwoorde wijze invulling worden gegeven aan de motie en het verzoek om eigenhuisbezitters te ontheffen van de OZB. Indien de motie van de Staten, zoals geformuleerd, op dit moment wordt uitgevoerd, zou dit betekenen dat er een behoorlijk tekort ontstaat in de begroting, waar qua dekking niet in is voorzien en ook niet kan worden voorzien binnen een verantwoorde termijn. Derhalve zou de begroting 2015 en de volgende jaren niet sluitend zijn met alle gevolgen van dien”,

zo legt Jardim uit.

De OZB is in de plaats gekomen van de grondbelasting, waarbij het belangrijkste verschil de introductie van een progressief tarief is. Dit laatste is in het bijzonder ingegeven om de publieke financiën te verbeteren. Over dit aspect is volgens de minister uitgebreid gedebatteerd bij de totstandkoming van de begroting 2013.

De minister legt nader uit dat er naar de mogelijkheden is gekeken om eigenhuisbezitters buiten de heffing te houden.

,,De financiële gevolgen van een dergelijke ontheffing zouden evenwel een zeer grote impact hebben op de totale opbrengst van de OZB. Er is vooralsnog evenwel nagenoeg geen ruimte om de OZB als zodanig aan te passen. Voorts zou een dergelijke aanpassing, gezien de ruime bewoordingen, zijn doel volledig voorbij schieten aangezien dit alsdan slechts voor eigenwoningbezitters zou gelden en niet voor personen die een huis huren”,

aldus Jardim. Het idee om de mogelijk gederfde inkomsten aan te vullen met extra belasting op luxe jachten, veegt Jardim van tafel. Want op luxegoederen is al een extra belastingheffing ingevoerd.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | OZB niet gerepareerd

  1. gewoon de waarde belasten, maar wel beginnen met de verkregen census gegevens. Dus ook de huizen die illegaal zijn gebouwd.gronden van ons domein die illegaal bezet en waarop huizen staan, met terugwerkende kracht belasten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *