AD | PCN indexeert pensioenen

Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN)

Kralendijk – Gepensioneerde ambtenaren op Bonaire, Saba en Sint Eustatius ontvangen volgend jaar meer pensioen.

Het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) indexeert de pensioenen met ingang van 1 januari 2019 met twee procent.

Dat bericht PCN in een persbericht. In 2017 voerde het PCN-bestuur nog ‘een korting op de aanspraken’ door. De verwachting is dat gepensioneerde ambtenaren die onder het fonds vallen door de indexering ‘per 1 januari minstens beschikken over evenveel inkomen als dat voor de korting het geval was’, omdat tegelijkertijd de algemene ouderdomsverzekering (AOV) op de eilanden omhoog gaat.

Het Pensioenfonds Caribisch Nederland is op 10 oktober 2010 in het leven geroepen om de pensioenuitvoering te garanderen voor medewerkers van de Rijksdienst Caribisch Nederland, de Openbare Lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius, bij de aangesloten (overheids-)bedrijven en in de zorg, het onderwijs en bij jeugd & gezin.

Het besluit tot indexering werd afgelopen week genomen in een bestuursvergadering op Bonaire en heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht (RvT) en het Advies- en Verantwoordingsorgaan (AVO), aldus het persbericht. De verhoging van de pensioenuitkering vanuit het fonds is mogelijk vanwege ‘het forse herstel dat PCN doormaakte, vergeleken bij ruim een jaar geleden’.

Daaraan liggen vijf factoren ten grondslag: de door het fonds in 2017 doorgevoerde korting op de aanspraken, een behoorlijk rendement op het vermogen in 2017 en 2018, een versterking van het kapitaal door de Nederlandse staat met ruim 31 miljoen dollar, het feit dat het fonds de premies al enige tijd geleden op het maximum zette en de gunstige ontwikkeling van de rente waartegen de verplichtingen van het fonds moeten worden gewaardeerd.
PCN werkt met een dekkingsgraad van 114 procent – ‘ruim boven het minimaal vereiste’ percentage van 100 procent – maar heeft toch een reservetekort. Dat komt omdat het Financieel Toezichtskader BES de lat wat hoger legt met de eis van een dekkingspercentage van 117 procent. Als de dekking drie procent verhoogd, is er een buffer die voldoende is om ‘over te gaan tot volledige indexatie voor gestegen kosten van levensonderhoud’.

Begin deze maand werd Age Bakker benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van PCB. Bakker volgde Ank Bijleveld-Schouten op, die aftrad na haar benoeming tot minister van Defensie van Nederland. Bakker was daarvoor voorzitter van het College financieel toezicht (Cft) Bonaire, Sint Eustatius en Saba en van het Cft op Curaçao en Sint Maarten.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *