AD | PG Bos: Burgers meer betrekken

procureur-generaal (PG) Roger Bos

Willemstad – Het Openbaar Ministerie (OM) zal steeds meer een beroep willen doen op de burgers om mee te helpen met het bestrijden van de criminaliteit. Dat was de boodschap van de onlangs aangetreden procureur-generaal (PG) Roger Bos.

Want wat hem in zijn eerste maanden vooral is opgevallen is het gemis aan maatschappelijke verontwaardiging en een kritische massa. ,,Er gebeurt wat, er is ophef over, en daarna ebt het weg”, aldus de PG. En waar dat aan ligt? Volgens Bos aan het hebben van lage verwachtingen, geen vertrouwen in de instituties die – in dit geval – de veiligheid moeten waarborgen.

Ook ziet de PG een bepaalde somberheid, burgers die murw zijn geslagen. ,,Het is dus belangrijk dat enerzijds de instituties betrouwbaar zijn en dat de bevolking meer participeert. Zo is het van belang dat er meer informatie gedeeld wordt. Dit is dan ook het speerpunt van 2018. Er is veel informatie aanwezig bij mensen die zwijgen.

Maar, kijk nou in zo’n zaak als de schietpartij bij Spoonz, door het vragen om tips en het tonen van foto’s van de daders is het gelukt een van hen op te pakken. Het is belangrijk dat mensen het gevoel krijgen dat als ze een tip geven deze ook serieus genomen wordt en ook ergens toe leidt”, aldus Bos.

,,Iedereen is het erover eens dat rond de kring van verdachten/daders altijd een groep is die beschikt over cruciale informatie. Het is de taak van de politie om hen op te pakken, het is onze gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid ook als betrokken burger om die informatie te ontsluiten. Via de WhatsApp-groepen en sociale media gaat er veel informatie rond. Vaak relevante informatie, camerasystemen die op veel plaatsen hangen voegen daar objectieve beelden aan toe. Als de politie daarover kan beschikken, kunnen veel meer misdrijven worden voorkomen of opgelost. Daar spelen partners en de burger een cruciale rol in. Daarmee kan de criminaliteit samen bestreden worden.”

Als voorbeeld geeft de PG het beschoten meisje van 13 jaar in Brievengat. Bos: ,,Daar waren twee jongens van 14 en 15 jaar bij betrokken. Het wapen is spoorloos. Daar moeten toch mensen, familie, vrienden of buren meer vanaf weten?” Om meer informatie te kunnen delen is er een informatiecentrum ICC opgezet door het OM, waar partners hun info brengen en delen.

Maar de maatschappelijke betrokkenheid is nodig op een breed vlak. Bos noemt het gedrag in het verkeer.

,,Het opleggen van verkeersboetes en het afdwingen van betaling hiervan levert wat op. Ook op milieugebied moeten we meer samenwerken. De minister van Gezondheid heeft een beleid ontwikkeld om dit steviger aan te pakken. Er zijn veel organisaties die op dit gebied hard aan de weg timmeren. Belangrijk is om hen samen te brengen en de krachten te bundelen en om elkaar, de samenleving op te voeden. We moeten elkaar kunnen aanspreken op fout gedrag, er moet een mentaliteitsverandering komen.”

Versneld proces na Irma

Gesproken over het informatiecentrum, ook intern is er na orkaan Irma een versneld proces op gang gekomen om alle computersystemen op elkaar aan te sluiten en zo veel mogelijk te digitaliseren.

,,We mogen van geluk spreken dat op Sint Maarten de dossiers niet verregend zijn. Als we alles digitaliseren, dan hoeven we daar niet meer bang voor te zijn. Dan zou er bijvoorbeeld ook geen discussie kunnen zijn over de vraag of het dossier Schotte er nog is. We zouden met een druk op de knop alle informatie in Den Haag kunnen hebben. Het hele OM Caribisch gebied, inclusief Aruba, zal op hetzelfde systeem aangesloten worden, maar ook het Actpol-systeem van de politie past erbij. En, uniek zelfs voor het hele Koninkrijk, zal ook het systeem van de zittende magistratuur (ZM), de rechtbank, aansluiten.”

Verder meldt de PG dat er ook vooruitgang is geboekt met het Interpol-systeem bij de paspoortcontrole op Hato. Nadat er een instructie is gegeven aan de immigratiebeambten wordt nu sneller gehandeld en Interpol ingeschakeld bij valse paspoorten.

,,Er kan sneller opgetreden worden”, aldus Bos. En dat is waar hij naartoe wil. ,,Er is door mijn voorganger veel veranderd. En hoewel het mijn taak is te stabiliseren, denk ik dat er een vergelijking gemaakt kan worden met een olietanker: we zijn op koers, maar de snelheid zit er nog niet in. We kunnen nog niet waterskiën achter de tanker. Overigens leven we in een tijd waarin organisaties nooit stabiel zullen zijn en constant aan verandering onderhevig. Met het afstemmen van computerinformatie en het digitaliseren hopen we sneller te kunnen werken en sneller te kunnen handelen, bijvoorbeeld bij de zittingsplanning.”

Grensbewaking blijft ook een van de speerpunten van het OM. Mensenhandel, maar ook de handel in drugs en wapens moet aan banden gelegd worden. Vooral Venezuela wordt hierbij goed in de gaten gehouden. Verder blijft de aandacht ook gericht op de ondermijnende criminaliteit, de corruptie en de onderwereld die steeds meer in de hogere kringen doorsijpelt.

,,De mensen verdienen beter en het OM draagt daar graag aan bij door corruptie in de bovenlaag keihard aan te pakken. Daar zit ook een rode draad in voor Curaçao en de BES-eilanden, ondermijning is een van de zwaartepunten. Mensen op soms cruciale posities nemen veel te veel af van de bevolking, door geld weg te sluizen, geen belasting te betalen of te rommelen met facturen waar geen tegenprestaties tegenover staan. Het is ons doel als OM, om dat geld terug te halen en via de criminaliteitsfondsen in de landen, te laten investeren in veiligheid voor de bevolking. Crimineel geld wordt daarmee geld om criminelen te bestrijden. Onverminderd blijft het devies: misdaad mag niet lonen.

Ook een integere overheid is belangrijk. De inwoners van onze landen verdienen een overheid die er voor hen is en niet andersom. Een democratie is gebaat bij mensen die opkomen voor hun stem en zich kritisch uitspreken over overheidsoptreden. Het kopen van stemmen bij verkiezingen, of aanbieden van geld ondermijnt die democratie. Daar zullen alle veiligheidspartners bij de verkiezingen deze maand op Sint Maarten zorgvuldig naar kijken en daar zal het OM hard tegen optreden.”

Grote zaken

Er zijn nog steeds die grote zaken die aandacht blijven vragen: Wiels, Schotte, Tromp, Avior, Eric Garcia en Troya. Hierover zegt PG Bos:

,,Achter de schermen gebeurt veel. In de zaak Wiels is in de afgelopen vijf jaar veel bereikt. Het is nu wachten op een verdachte uit Venezuela (doelend op George Jamaloodin, red). Eerdaags komt de zaak Eric Garcia voor. De zaak Tromp krijgt een vervolg. Schotte is nog bezig en er is een regiezitting vrijdag in de zaak Troya.”

Bron: Antilliaans Dagblad

4 Reacties op “AD | PG Bos: Burgers meer betrekken

 1. PG Bos–even een reality check.
  Het rechtssysteem werkt totaal niet–de burgers nemen risicos en de rechters geven waardeloze straffen-in Nederland is het nog zieliger-je kunt beter iemand vermoorden dan de belasting een dubbeltje afpaken.
  Verder zijn taakstraffen totaal een achterlijke straf.
  Zolang er geen echte rechtspraak met straf is gaat niemand zijn hand in het vuur steken.
  Waarom word een groot oplichter en bewezen dief niet vastgezet -omdat hij uit de Politiek komt He die Schotte -dos Santos etc zitten lekker thuis-dit pikt toch niemand meer als rechtspraak–dus zoek het maar zelf uit.

 2. Want wat hem in zijn eerste maanden vooral is opgevallen is het gemis aan maatschappelijke verontwaardiging en een kritische massa. ,,Er gebeurt wat, er is ophef over, en daarna ebt het weg”, aldus de PG. En waar dat aan ligt?

  Zou dat er misschien aanliggen dat het OM weigert om het wanbeleid bij de overheids NV’s aan te pakken?Dat Brian Mariano nog geen 1 dag in de cel heeft gezeten? Constancia en Schotte nog steeds vrij rondlopen? Men voor het doodrijden van 3 mensen 6 maanden eist? Dat politici de schatkist leegroven en het OM niets doet.

 3. Ipv speerpunten voor de internationaal georganiseerde misdaad, drugsnetwerken en grootschalig witwassen op ons eiland die we verwerken voor narcostaat Nederland, dient volgens het OM alle aandacht en capaciteit uitgaan naar verkeersboetes en mensenhandel. Geen wonder dat de politie de echte misdaad niet meer ziet.

 4. “PG Bos: Burgers meer betrekken”. Volgens mij is deze man van de pot gerukt. Curacao is een kleine gemeenschap bijna iedereen is binnen een half uur te vinden. Criminelen hebben voor minder mensen een kogel door hun hoofd gejaagd. Curacao kent geen getuigenbescherming ik wil zeker niet met betonnen schoenen in de Anna Baai aan mijn einde komen.

  Het was Navaro die ooit zei dat 30% van het politiekorps uit rotte appels bestaat. Laat ze daar eerst schoonschip maken voordat burgers opgeroept worden om hun leven op het spel te zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *