AD | Plasterk wijkt geen duimbreed

Ontwerp-rijkswet geschillenbeslechting is gelijk aan eerder afgewezen voorstel

Ontwerp-rijkswet geschillenbeslechting is gelijk aan eerder afgewezen voorstel

Den Haag – Nederland is niet van zins toe te geven aan de eis van Curaçao, Aruba en Sint Maarten de Hoge Raad aan te wijzen als geschillenbeslechter en diens uitspraken bindend te verklaren.
Dat blijkt uit de concepttekst van het rijkswetvoorstel dat als onderdeel van een consultatieronde openbaar is gemaakt. De tekst is in lijn met het meest recente voorstel dat minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de regeringen van de andere landen heeft gedaan en tot afwijzende reacties heeft geleid.

De ontwerp-rijkswet wijkt op de meest cruciale onderdelen af van de uitgangspunten die vorig jaar door de aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IpKO) deelnemende delegaties – inclusief de Nederlandse – zijn geformuleerd alsook van de door de Tweede Kamer in 2010 aangenomen moties van de Arubaanse Statenleden Herdé/Yrausquin en Wever/Thijssen.

Nu de regeringen het zes jaar na dato nog altijd niet eens zijn geworden, heeft Plasterk besloten de geschillenregeling via een rijkswet tot stand te brengen. Dat betekent dat de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten er hun zegje over mogen doen en eventueel ook nog amendementen kunnen indienen, maar dat het Nederlandse parlement beslist.

Waarschijnlijk wordt volgende week al duidelijk hoe de Tweede Kamer over het wetsontwerp denkt. Tijdens het IpKo dat op dinsdag in Den Haag begint, zullen de Caribische delegaties de Kamerleden om steun vragen voor het door PAIS-leider Alex Rosaria opgestelde initiatiefwetsvoorstel met de Hoge Raad als geschilleninstituut waarvan de uitspraken bindend zijn.

In een interview met deze krant licht minister Plasterk toe waarom de Nederlandse regering ondanks de eensgezinde afwijzing door de andere landen vasthoudt aan haar standpunt geschillen voor te leggen aan de Raad van State van het Koninkrijk met de clausule dat de Rijksministerraad (lees: Nederland) het recht krijgt uitspraken naast zich neer te leggen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *