AD | ‘Poging vervolging te frusteren’

‘Oud minister moet terug naar strafrechter’

Willemstad – George Jamaloodin probeert zijn uitlevering aan Curaçao koste wat het kost te voorkomen. Ook het kort geding dat gisteren diende, waarmee de oud-minister van Financiën namens MFK tracht het Openbaar Ministerie buiten spel te zetten, heeft als doel zijn vervolging door het Openbaar Ministerie te frustreren.

Dat stelde de verdediging van het Land gisteren tijdens de behandeling van het civielrechtelijk kort geding dat door Jamaloodin was aangespannen. Jamaloodin wordt in deze zaak bijgestaan door Sheldry Osepa en Rutsel Martha.

Volgens de verdediging van de oud-minister is het Openbaar Ministerie niet bevoegd om de aanhouding van Jamaloodin in het buitenland te bevelen en is als gevolg hiervan de detentie van Jamaloodin en zijn uitlevering niet in overeenstemming met artikel 17 van de Staatsregeling van Curaçao.

De verdediging van Jamaloodin verwijst hiervoor naar een artikel dat in 2016 in het Antilliaans Dagblad is verschenen, waarin woordvoerder van het Openbaar Ministerie liet weten dat Jamaloodin geen beperkingen is opgelegd en dat hij vrij is om te reizen. Officier van justitie Guillano Schoop liet toen ook weten dat verdachten niet verplicht zijn om bij de behandeling van hun rechtszaak aanwezig te zijn en dat het Openbaar Ministerie pas na een veroordeling zal proberen de persoon naar Curaçao te halen. De verdediging eist dat de detentie van cliënt per direct wordt opgeschort. Jamaloodin dient nietontvankelijk te worden verklaard in zijn eis, zo meent het Land echter.

,,Eiser (Jamaloodin, red) mag de weg naar de civiele kort gedingrechter niet misbruiken met een verkapt beroep op een vermeende onrechtmatige daad van gedaagde (Land, Openbaar Ministerie, red) om de beschikkingen die door de bevoegde rechter in zijn nadeel zijn gewezen, te omzeilen”, aldus het Land.

‘Oud minister moet terug naar strafrechter’

,,Sterker nog: dat de rechtercommissaris en het Hof in eerdere gevallen in strafrechtelijk kort geding negatief hebben beslist, doet niet af aan het feit dat het strafrechtelijk kort geding een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang is die aan eiser nog steeds open staat.”

Als Jamaloodin meent dat het Land moet worden geboden in het kader van zijn uitleveringsdetentie een bepaalde handeling te verrichten, dan moet de oud-minister terug naar de strafrechter, aldus het Land in haar betoog. Osepa liet eerder weten dat het Land een brief van de Venezolaanse autoriteiten over de aanhouding van Jamaloodin moet beantwoorden. Hierin moest de vraag of een rechter wel of niet verantwoordelijk was voor het besluit om tot detentie van Jamaloodin in het buitenland over te gaan, worden beantwoord. Dat is nooit gedaan, aldus Osepa eerder.

Het Land ging hier gisteren ook op in en liet weten dat de Venezolaanse autoriteiten niet de vraag hebben gesteld zoals uitgelegd door de verdediging van Jamaloodin.

,,De beschikking van 12 mei 2017, waarop eiser zich beroept, bevat die vraag niet. Deze beschikking strekt er slechts toe het Koninkrijk der Nederlanden – in dit geval het Land Curaçao – ervan op de hoogte te stellen dat binnen 60 dagen een formeel uitleveringsverzoek moest worden ingediend”, aldus het Land.

De vraag die de Venezolaanse autoriteiten wél hebben gesteld – zo stelt het Land – is tijdig beantwoord met een formeel uitleveringsverzoek. Dit verzoek is gedateerd op 9 juni 2017 en aangeboden aan het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op 14 juni 2017. ,,Kennelijk heeft op 3 juli 2017 een zitting plaatsgevonden. Op 4 augustus 2017 heeft de Venezolaanse uitleveringsrechter de uitlevering toegestaan en bevolen dat eiser in uitleveringsdetentie dient te blijven, hangende zijn uitlevering”, aldus het Land.

Jamaloodin geldt als verdachte in drie strafrechtelijke onderzoeken, waaronder de zaak Maximus, waarbij onderzoek wordt verricht naar de opdrachtgevers van de moord op PS-leider Helmin Wiels. Voor zijn uitlevering aan Curaçao, wordt nog gewacht op de handtekening van de bevoegde autoriteit in Venezuela.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *