AD | ‘Politieke vendetta tegen Radio Direct’

Indien nodig zal Jachmin Pinedo Productions nadere maatregelen nemen tegen Staten

Willemstad – Het besluit van de huishoudelijke commissie van de Staten om in het kader van de openbare aanbesteding radio-uitzendingen Statenvergaderingen voor een andere zender te kiezen dan Radio Direct Life 92.1 FM, die dit een paar jaar heeft gedaan, noemt Jachmin Pinedo ‘een politieke vendetta tegen Radio Direct’.

Dit blijkt uit een brief van Pinedo, directeur van Jachmin Pinedo Productions, aan Statenvoorzitter William Millerson (PAR). De brief van 16 juli is onlangs aan de 21 parlementsleden gestuurd. Eind juni is in verband met het voor de komende drie jaar verzorgen van directe radio-uitzendingen van de parlementsvergaderingen gekozen voor Radio Curom/Z86. Dit gaat in per medio augustus.

Pinedo schrijft ‘geen enkel probleem’ te hebben met dit radio-omroepbedrijf, hoewel ze verderop in de brief aangeeft dat deze zender sociale premies niet betaalt en ook andere schulden heeft. Echter, uit de manier waarop het besluit is genomen en gepubliceerd volgt volgens haar dat klaarblijkelijk sprake is van politieke wraakneming.

Op basis van verklaringen in de media kan volgens Pinedo worden afgeleid dat de reden waarom de keuze op het andere radio-omroepbedrijf is gevallen te maken heeft met een lagere prijs dan waarvoor Radio Direct Life 92.1 FM heeft aangeboden.

,,Gelet op de duurzame relatie tussen Radio Direct en de Staten van Curaçao zou ik op zijn minst hebben verwacht dat ik de mogelijkheid zou hebben gekregen om met de Staten om de tafel te kunnen zitten om te onderhandelen over de vraagprijs van Radio Direct Life 92.1 FM. Uit mijn aanbod volgt duidelijk dat ik bereid ben om over eventuele wensen van de Staten te spreken. Echter bleef, tot mijn grote verbazing, enigerlei mogelijkheid om met elkaar te spreken uit.”

Zij noemt de manier van handelen van het parlement ‘zeer onfatsoenlijk’. Daarnaast is het naar de mening van Pinedo opmerkelijk dat de radiozender die nu belast zal worden met de uitzendingen, drie jaar geleden een aanbod deed dat enorm verschilt van wat op 8 juni jongstleden voor dezelfde uitzendingen is uitgebracht.

Drie jaar geleden was de offerte van Curom/Z86 aanzienlijk hoger dan nu, vervolgt de directeur/eigenaar van Radio Direct, overigens zonder de naam van de concurrent te noemen. Het werk is hetzelfde gebleven. ,,Hierdoor vraag ik mij wel af hoe het mogelijk is dat de vraagprijs van dit het radio-omroepbedrijf in 2018 zo enorm verschilt van de vraagprijs in 2015.”

Verder wijst Pinedo erop dat een van de voorwaarden voor het inschrijven bij deze aanbesteding was dat de inschrijver een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) moest inleveren waaruit blijkt dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

,,Uit onderzoek blijkt dat het radio-omroepbedrijf dat nu belast zal worden met de uitzendingen slechts een betalingsregeling heeft getroffen met de SVB. Dit is niet te verenigen met de bewoordingen ‘aan zijn wettelijke verplichtingen voldoen’.”

De directeur van Radio Direct weet voorts dat het radio-omroepbedrijf, Curom/Z86 dus, ook schulden heeft bij financiële instellingen.
,,Uit de door mij op 8 juni 2018 ingediende documenten volgt duidelijk dat Radio Direct Life 92.1 FM geen enkele schulden heeft. Het is onbegrijpelijk hoe het hiervoor genoemde radio-omroepbedrijf, dat verregaande schulden heeft en in financiële moeilijkheden verkeert, in aanmerking is gekomen voor de openbare aanbesteding van de radio-uitzendingen.”

Pinedo wijst erop dat de wettelijke volksverzekeringen met zich meebrengen dat de werkgever de premies op het salaris van de werknemers inhoudt. ,,Het is bizar om (onder andere) AOV-premies schuldig te zijn en evenwel door de Staten van Curaçao te worden beloond met de openbare aanbesteding van de radio-uitzendingen.”

Tot slot verzoekt zij de Staten om een en ander nogmaals gedetailleerd te laten onderzoeken – ‘eventueel ook het gedragspatroon van het gekozen radio-omroepbedrijf’ – en de beslissing inzake de aanbesteding te herzien. Indien nodig zal Jachmin Pinedo Productions nadere maatregelen nemen tegen de Staten en zal de directeur zelf niet aarzelen om haar klacht te openbaren.

Bron: Antilliaans Dagblad

8 Reacties op “AD | ‘Politieke vendetta tegen Radio Direct’

 1. De Rechtsstaat

  Met enige verbazing heb ik kennisgenomen van deze berichtgeving. Dus nog één keer gelezen, en dan stemt mijn verbazing uit het feit dat kennelijk een beklag is ingediend bij de aanbestedende dienst en wat doet karate-kid? Even alle leden van het parlement voorzien van de brief. En ja hoor, die was heel snel op “social-media” zodat een ieder een opinie kon vormen. Ik vraag mij af, gaan wij zo met elkaar om op deze pida baranka? Ik antwoord: ze hebben een bliksemafleider nodig! Wat een aanfluiting die muli-culti gemeenschap. Overigens wie profiteert nu hiervan?

 2. John Bash

  @dikke deur dat weet ik

 3. Dikke Deur

  @John Bash & @hoedanook: Curom-Orlando, Mabel=Mavis. Nou ja.

 4. John Bash

  @hoedanook, de cuales van tv direct heet Gonzalo.
  Dus niet dezelfde

 5. hoedanook

  Volgens mij werkt de directeur van Curom, Cuales, voor Direct Media Productions. Onlangs was er ook fel kritiek van Mabel Albertina via Radio Diect over hoe de verschillende ministeries met aanbesteding van PR en communicatie omgaan. Al met al geen schokkende verandering m.b.t. de wijze van parlementaire verslaggeving.

 6. TV Direct is een uitstekende zender, al schakel ik na 10 minute over naar een andere zender vanwege het reclameblok na elke minuut.

  Denk dat Pinedo grotendeels gelijk heeft met haar brief, echter, als het waar is dat TV Direct de spreekbuis van de MFK is dan ben ik het volledig eens met de boycott van TV Direct.

  Alles wat aan de criminele mafia partij MFK gelieerd is dient geboycot te worden.

  En dan verdient Pinedo het om het maar eens een jaar zonder borstvergrotingen te doen.

 7. ericlapas

  Radio Direct ziet MFK niet meer als de vijand dus deze maatregel was te verwachten. Blijkbaar kiest PAR en MAN nu voor een bevriend radiostation want blijkbaar wordt je alleen bevoordeeld als je kritiekloos bent.

  Het zal niet makkelijk zijn voor Jachmin Pinedo, zij moet concurreren met TeleCuracao waar overheidsgeld naar toe gaat en nu moet ze dit kabinet ook naar de mond praten.. Het is het zoveelste voorbeeld hoe dit kabinet ondernemers kapot maakt.

 8. Abraham Mossel

  De vazal en troll van Gerrit Raaf heeft gesproken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *