AD | Premier Rhuggenaath: Vol goede moed

Premier Rhuggenaath, en ministers Suzy Camelia Romer en Kenneth Gijsbertha morgen aanwezig bij vergadering RMR in Den Haag | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Premier Eugene Rhuggenaath (PAR), minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën en minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur zijn gisteravond alsnog naar Nederland vertrokken. ,,We gaan vol goede moed”, zo verklaarde Rhuggenaath tegenover deze krant voor hij het toestel instapte.

Tijdens het verblijf in Nederland zullen de drie ministers onder andere gesprekken voeren met de Nederlandse premier Mark Rutte en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rhuggenaath zal bovendien morgen, 14 juni, aanwezig zijn bij de vergadering van de Rijksministerraad (RMR) waarbij over een mogelijke aanwijzing voor Curaçao wordt gesproken.

Het belangrijkste doel van de delegatie is om de Curaçaose zaak te bepleiten en te proberen alsnog tot een samenwerkingsakkoord met Nederland te komen, waardoor Nederland Curaçao zal bijstaan bij het ten uitvoer brengen van het Plan Groeistrategie. De visie van Curaçao hierbij is dat er niet alleen wordt gesneden, maar dat ook investeringen worden gedaan om de economie te herstellen. Ook is bij de Groeistrategie meer aandacht voor de sociale situatie op Curaçao. Hiervoor is in januari van dit jaar, bij het bezoek van Rutte aan Curaçao reeds een convenant ondertekend.

Rhuggenaath had vorige week – ondanks de bedoeling om begin deze week al naar Nederland af te reizen – aangekondigd dat de ministers niet meer zouden gaan. Dit was het gevolg van de brief van Knops, waarin de Curaçaose regering op de hoogte werd gesteld van de intentie om Curaçao een aanwijzing te geven. Het heeft geen zin om te spreken van een vrijwillig samenwerkingsakkoord als Nederland Curaçao een aanwijzing wil opleggen, zo stelde de Curaçaose premier toen.

Het besluit om nu alsnog te gaan is gisterochtend door de ministerraad genomen, en is het gevolg van een motie die in de nacht van maandag op dinsdag in de Staten is aangenomen. Met deze motie dringt het parlement er bij de regering op aan om alsnog naar Nederland te gaan om aanwezig te zijn bij de vergadering van de RMR morgen om daar, gesteund door adviezen van de Raad van State, de evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht (Rft), de Algemene Rekenkamer Nederland en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de RMR ervan te overtuigen dat een aanwijzing niet goed zou uitpakken voor Curaçao.

Maar wat ook heeft bijgedragen aan de besluitvorming is een gesprek dat Rhuggenaath gisterochtend met Knops heeft gevoerd. Tijdens dit gesprek heeft Knops volgens de Curaçaose premier een opening geboden door aan te geven dat Nederland op korte termijn toch graag in gesprek wil treden met Curaçao.

,,Daarmee is het gevoel dat er vanuit Nederland bereidwilligheid is, weer terug, verklaart Rhuggenaath. ,,Ik hoop dat we elkaar kunnen vinden; en dat Nederland het standpunt van Curaçao in ieder geval in overweging neemt. Er zijn verschillen van visie tussen Curaçao en Nederland, maar dat betekent niet dat je moet ophouden met praten. De relaties binnen het Koninkrijk zijn van lange duur; daar is veel in geïnvesteerd. Dat moet je koesteren.”

Bron: Antilliaans Dagblad

16 Reacties op “AD | Premier Rhuggenaath: Vol goede moed

 1. Advocaten zullen hoogtij vieren bij ontslagen, om zal het niet aan kunnen. Stella, tilly , matroos, sluis, curiel, zus de lannooy pff teveel. Kdnt mfk salaris bevriezen en de cel in,ja kop cooper ook.

 2. John Bash

  De opening die Knops heeft geboden is dat alle nietsnutten van directeuren , zoals Sluis en de Lannoy en Lasten van cbsc, afgekocht worden door Nederland. Ambtenaren apparaat, zoals douane, economische zaken en belastingdienst dient versneld gereorganiseerd te worden. In ruil voor een aanwijzing van 5 jaar ipv 3 jaar en de svb krijgt een injectie van een paar miljoen van Nederland + een toezichthouder. En er zullen nog wel meer voorwaarden zijn.
  Kern van de Knops opening is dat kabinet Rhuggenaath nu daadkracht moet tonen.

 3. Curacao Revisited

  @Knoek-koe : mooi verwoord maar ik denk dat deze trekjes niet alleen beperkt zijn tot het publieke domein. Ook in het private domein heb ik tal van mensen meegemaakt die op manager niveau nog wel openstonden voor feedback en ideeen, maar als zij eenmaal op directie niveau waren geraakt volslagen autoritair en onbeschaafd gedrag gingen vertonen. Het aantal rol modellen op Curacao is daarom beperkt (of zeg meer helemaal niet aanwezig) en het is schrijnend dat iemand als Bob Pinedo (die al lang met pensioen had kunnen gaan) de enige uitzondering is.
  De gemiddelde directeur is van het niveau Franklin Sluis en Reinald Curiel en vult vooral zijn eigen buikje goed ipv dat van zijn klanten.

 4. Joep Meloen

  @ Knoek-koe

  Prima verwoord !

 5. Knoek-koe

  Na de “revolutie” van 30 mei 1969, is er een versnelde sociale culturele emancipatie golf op Curaçao op gang gekomen.

  Het begon met het aantreden van het post revolutionaire kabinet van wijlen de heer Godett.

  Helaas werd dit kabinet al gelijk gekenmerkt door typische (Afro) dictatoriale trekjes en zware corruptie en incompetentie.

  Waarbij familieleden en bevriende relaties zich lustig verrijkten ten koste van de worstelende arbeiders laag waar ze zogenaamd voor opkwamen en zogenaamd zo hard voor streden.

  Verspilzucht , feestelijke uitstapjes en snoepreisjes waren aan de orde van de dag terwijl de publieke diensten qua service en kwaliteit hard achteruitholden.

  Intussen werd het volk er op propaganda achtige wijze stelselmatig aan herrinnerd hoe vooral het europese kolonialsme en de slavernij verantwoordelijk waren voor de onderdrukking, matige ontwikkeling uitsluiting en huidige misere van de zwarte bevolking.

  Eea om maar vooral de aandacht weg te houden van de eigen incompetentie en onkunde.

  Sinds 1969 heeft Curaçao een reeks aan “Caribische ” ministers, gedeputeerden, presidenten , directeuren en andere gezagsdragers gekend.

  Helaas hebben vele van de hoog en laag opgeleide Caribische gezagsdragers vooral aan zichzelf, hun familie en relaties gedacht en op de laatste plaats pas aan hun personeel de minder bedeelde en lager opgeleide arbeider.

  Velen van hen hebben ook zeer dictatoriale en oppressieve trekjes ten toon gespreid tijdens de periode dat ze een zekere mate van autoriteit en gezag genoten.

  Gezag en autoriteit die ze vooral aanwendden om hun persoonlijke belangen rijkelijk te behartigen en niet zo zeer die van het land of de bevolking.

  De integere Caribische ministers, gedeputeerden, raadsleden, top ambtenaren en directeuren die daadkrachtig en slagvaardig maar vooral onbaatzuchtig te werk gingen zijn op één hand met drie vingers te tellen.

 6. Knoek-koe

  @Brian S
  Onder curatele stellen en álle overheids instellingen grondig doorlichten op inefficientie, ineffectiviteit en corruptie zal idd de enige effectieve oplossing zijn.

  Austeriteits maatregelen tav snoepreizen, en andere wilde uitgaven.

  Optimale functiescheiding en alle ambtenaren op merites beoordelen.

  En extreem hoge salarissen die je nog niet eens in welvarende landen verdient

 7. @Knoek-koe, Dit soort aanwijzingen helpen echter niet. Kabinet gaat niet in eigen vlees snijden. Laten ze maar met andere aanwijzingen komen. Eiland onder curatele stellen. Laat maar een externe partij alles doorlichten. Alle ambtenaren ontslaan en laat iedereen maar solliciteren op de functies. Mensen die thuis zitten krijgen geen geld. Geen dienstreisjes meer. Staten functioneerd toch niet dus voorlopig opheffen. Alle financiele data (Inclusief salarissen, toeslagen) gewoon openbaar te vinden.

 8. Knoek-koe

  @trui

  Daarom is deze aanwijzing zeer noodzakelijk, niet zozeer vanwege het begrotingstekort,

  maar van wege de defecte, povere en ondermaatse begrotings discipline cultuur die er heerst onder de ministers, ambtenaren gezagsdragers

  Gevallen als Tilly Pikerie zijn het spreekwoordelijke topje van de ijsberg.

  Er zijn nog veel meer van zulke gevallen
  Of gevallen waarbij men met een wachtgeldregeling naar huis gaat en vervolgens weer tegen betaling nevendiensten verricht voor hetzelfde departement.

  Vraag me serieus af wat deze mevrouw in de 8 jaar heeft ontvangen aan gratis geld.

 9. Knoek-koe

  Ik denk dat Nederland allang haar strategie klaar heeft liggen voor deze zichzelf verrijkende derde wereldland ministers met eerste wereldland pretenties.

  Hoog klaag en slachtoffer gehalte bij deze excuus Ministers zonder Ruggegraat.

  Klaar om het woord onderdruking, neo kolonialisme en racisme in de mond te nemen, maar vergeten gemakshalve hoe despotisch ze hier met ondergeschikten, employees en onderdanen omgaan.

 10. 9. Tilly Pikerie, ex-minister van Volksgezondheid is veroordeeld voor het gebruiken van de dienstwagen als prive-voertuig tot een voorwaardelijke straf en 15 000 gulden boete. (C28)

 11. Misschien kan Tilly Pikerie de Rijksministerraad even vertellen wat zij de afgelopen 10 jaar aan salaris heeft ontvangen terwijl zij thuis op de bank telenovelas zat te kijken.

  Wie Tilly Pikerie is?

  ‘Tilly’ Pikerie, beleidsdirecteur van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), is niet langer in functie. Het managementslid zou gesjoemeld hebben met overheidsgelden. Dat heeft een onderzoek naar haar handelen aan het licht gebracht.
  Pikerie zou onder andere op kosten van het ministerie een verjaardagsfeest georganiseerd hebben. Verder zou de voormalige PNP-politica diverse tv’s voor een afdeling besteld hebben, zonder deze te verantwoorden. Volgens ingewijden zouden meer objecten dubieus zijn gedeclareerd.
  De beleidsdirecteur is op non-actief gesteld.
  Momenteel wacht Pikerie de beslissing over haar verdere carrière in het overheidsapparaat af. Wellicht wordt ze overgeplaatst. Pikerie doet geen uitspraak over het onderzoek. De topambtenaar verwijst door naar de minister van VVRP, Charles Cooper (MAN).
  Ook hij onthoudt zich van ieder inhoudelijk commentaar.
  Het is niet de eerste keer dat Pikerie tegen de lamp is gelopen.
  In 2003 werd zij veroordeeld voor valsheid in geschrifte en oplichting in haar periode als gedeputeerde.

 12. Knoek-koe

  @Frank Een Centrale Bank president die 2 miljoen ex bonus per jaar verdient en verdacht wordt van MOT overtredingen.

  Die zijn bejaarde nicht “Zus” een topbaan aanbiedt en op haar eerste werkdag 2 jaar met volledig betaald studieverlof stuurt met een salaris van ANG 300.000 per jaar.

  En dan niet te vergeten de kolonne CBCS , aspraak niet nakomende en uistellende, ontuchtige en overspelige, directeuren die ieder met minimaal een half miljoen of meer per jaar naar huis gaan, en dan is de bonus er nog niet eens ingecalculeerd.

  Om maar niet te spreken over de totaal onplanmatige en onvoorbereide wijze waarop dit superviserende instituut haar onsamenhangende supervisies uitvoerd.

 13. Leg de RMR ook even uit dat wij een Centrale Bank directeur hebben die 2 miljoen per jaar verdient en ook nog zijn Aqualectra rekeningen voor hem laat betalen, Ruggenaath.

  Nee, we kunnen onmogelijk bezuinigen, Eugene?

  Hoorde dat de dochter van Gijsbertha ook met je meevliegt? Gezellig hoor!

 14. Knoek-koe

  Ik hoop dat Rhuggenaath er nóg een aanwijzing bij krijgt als hij bij Rutte aan tafel zit.

  Een aanwijzing om een training “effectief en daadkrachtig besturen voor dummies te volgen

  Het is een grote roversbende van egoïstische en despotische politici en ambtenaren die 0 verantwoordelijkheids besef hebben.

  Allemaal Curaçaosche idi aminietjes, papa docjes en Grace mugabetjes die hier als tirannen te keer gaan als ze eenmaal op het plush zitten.
  En net zo incompetent.

 15. Ik mis in dit stukje of had graag willen lezen.

  De delegatie vlieg economy vanwege de precaire financiele situatie van Curacao en en wil graag het goede voorbeeld geven.

 16. De aanwijzing is volledig terecht.

  Toon eerst eens war zelfreinigend vermogen, ruggegraatloze Ruggenaath! Gooi Stella van Rijn eruit, stop betalingen aan alle Tilly Pikeries en het gigantische geldverkwisten aan snoepreizen (8 statenleden naar een verkeersbeurs) en consultancy (de 20 miljoen van Wacko Werner Wiels!).

  Wat is er terechtgekomen van je belofte, Ruggenaath, om alle haastige benoemingen door Pik Pisas, kort voor hij minpres af was, terug te draaien?

  Juist, helemaal niets!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *