AD | Prince reageerde wel tijdig op brief bestuur

Römer ‘Administratie FWNK chaos’

Römer ‘Administratie FWNK chaos’

Willemstad – In een brief aan de pers meldt Marius Römer van Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) dat Cesar Prince, de directeur van FWNK, tijdig en omstandig heeft gereageerd op een brief die hem door het bestuur was toegestuurd.

In een eerder in verschillende media verschenen bericht over het ontslag van Prince als directeur van FWNK, werd gemeld dat Prince geen reactie had gegeven op een aan hem toegezonden brief en dat het bestuur daarom voornemens was Prince te ontslaan.

Römer meldt in de brief aan de pers dat hij nooit deze mededeling heeft gedaan en dus niet weet hoe het komt dat dit bericht in de media is verschenen. Ook zou Römer nooit hebben gemeld dat het bestuur voornemens zou zijn Prince de volgende dag, of welke andere dag ook te ontslaan.

,,Voor wat betreft de stelling dat de heer Prince niet zou hebben gereageerd of althans niet tijdig zou hebben gereageerd, heb ik eerder gesteld zulks niet te kunnen bevestigen, daar ik op de bewuste dag niet op kantoor was. Ik heb pas later vernomen dat de heer Prince tijdig en omstandig heeft gereageerd. Over deze kwestie wens ik verder geen commentaar te geven, daar dit naar mijn mening onjuist en ongepast is, met name jegens de heer Prince”,

aldus Römer in de brief.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *