AD | ‘Privacy in geding bij Paspoortwet’

Er wordt straks een dubbelregistratie bijgehouden van Nederlandse paspoorthouders, zowel op Curaçao bij Kranshi  als in Nederland.

De nieuwe wet regelt de uitgifte van een Nederlandse identiteitskaart waarin een chip wordt verwerkt voor meer digitale mogelijkheden, en daarnaast de centrale basisregistratie van het paspoort in Nederland, waardoor er een dubbelregistratie ontstaat.

Bij beide aanpassingen is het privacyvraagstuk een belangrijk punt van zorg. Was het eerst nog de vraag waar de ID-kaart uitgegeven wordt, bij de gouverneur of het bevolkingsregister (Kranshi), inmiddels is volgens Pauletta besloten dat de uitgifte verloopt via de Vertegenwoordiging van Nederland. Het is nu dus mogelijk dat ook inwoners van de eilanden een Nederlandse ID-kaart kunnen aanvragen.

Voorwaarde is evenwel dat de persoon in kwestie is ingeschreven in het Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland. Je kan daar ingeschreven staan als inwoner van Nederland maar ook als in het buitenland wonende Nederlander. ,,Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Moet iemand ervoor naar Nederland om zich te laten inschrijven?”, wil Pauletta weten.

Daarnaast is het de vraag in hoeverre de gegevens die op de Nederlandse ID-kaart met chip staan voor inwoners van Curaçao beschermd worden door de lokale Curaçaose privacywetgeving. ,,Hoe weten we dat het instituut die de ID-kaart uitgeeft onze privacy respecteert en goed omgaat met de informatiegevoeligheid?”, zo vraagt het Statenlid zich af.

Het is überhaupt de vraag waarom de ID-kaart geregeld wordt in de Paspoortwet en niet in de Nederlandse Wet op de identificatieplicht, zo is ook al door de Raad van Advies (RvA) naar voren gebracht. Temeer ook omdat de ID-kaart een Nederlandse aangelegenheid is en gestoeld is op Nederlandse wetgeving. In de nota van toelichting, zo valt het Pauletta verder op, staat uitgelegd dat de kosten voor de ID-kaart verhaald en verspreid worden over de paspoortuitgiften. De paspoorten worden dus duurder, ook voor burgers in de Caribische delen van het Koninkrijk die waarschijnlijk nagenoeg geen gebruik maken van de Nederlandse ID-kaart.

Overigens merkt Pauletta op dat de wet nog in de Tweede Kamer behandeld moet worden, met als mogelijk gevolg dat er alsnog veranderingen aangebracht worden. Het is volgens haar daarom beter dit proces af te wachten alvorens er op de eilanden een debat over te voeren. Ten aanzien van de paspoortregeling stelt Pauletta vast dat er straks twee registraties zullen zijn, namelijk de registratie op de eilanden en ook een centrale registratie in Nederland. Bovendien wordt er meer informatie toegevoegd, zoals naast de huwelijkse status, het geregistreerd partnerschap, maar ook een bepaalde sekse of niet-sekse. Doel van de centrale registratie is om paspoortfraude zoveel mogelijk tegen te gaan, maar zo stelt Pauletta:

,,Belangrijk is hoe de privacy gegarandeerd wordt bij het houden van een dubbele registratie. Wie krijgt toegang tot de registratie(s), wie is hiertoe geautoriseerd?” Dat wordt zogenaamd geregeld in een Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvRB), maar kan beter direct in de wet opgenomen worden. Want, zo voert het Statenlid aan: ,,Een AMvRB wordt in de Rijksministerraad geaccordeerd en daar hebben wij helemaal geen invloed op omdat we alleen maar één gevolmachtigde minister hebben.”

Daarnaast vraag het Statenlid zich af hoe alle gegevens van Curaçao in de centrale basisregistratie van Nederland terecht komen. ,,Hoe wordt hier met de privacy van mensen omgegaan?” Volgens haar wil Nederland een centrale registratie omdat er geen zicht is op de registratie op de eilanden. Er zou fraude mee worden voorkomen. ,,Maar zijn hier ook gegevens van bekend? Hoeveel fraude wordt er gepleegd om de centralisatie in Nederland te rechtvaardigen?”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *